עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ניהול עזבון ונאמנויות

בנוף הפיננסי המורכב של היום, לא ניתן לזלזל בחשיבותם של ניהול עזבון ונאמנויות מקצועי. במאמר זה נבחן את הנסיבות שבהן ניהול עיזבונות ונאמנויות נחוצים ואת חשיבות הפנייה לגורם מוסמך לטובת טיפול מקצועי ואמין בנושאים הללו.

 

באילו נסיבות מתעורר הצורך בניהול עזבון ונאמנויות?

כאשר אדם מסוים נפטר, ההעברה המהירה והחלקה של נכסיו, כספיו, התחייבויותיו, עסקיו ורכושו לידי יורשיו, הופכת לבעלת חשיבות עליונה. ניהול עיזבון בא לסייע בהסדרה יעילה, תקינה ומעוטת קונפליקטים, של הנושאים הללו, והוא יכול להתבצע באמצעות מנהל עזבון שמונה בידי המוריש עצמו במסגרת צוואתו, או במידה ומתעוררים סכסוכים בין יורשי המנוח – באמצעות מנהל עזבון שימונה בהסכמתם המשותפת של היורשים או בידי בית המשפט. 

מנגד, ניהול נאמנות כרוך בהסדר משפטי שבו אדם אחד מחזיק ברכוש מטעם אחר, תוך ביצוע פעולות ספציפיות המבוססות על תנאים שהצדדים הסכימו עליהם מראש. ניהול נאמנויות מתבצע לעתים קרובות כדי לשמור על רכוש לתקופה מוגבלת ומוגדר כאשר יש חשש לפגיעה פוטנציאלית בנכס בנסיבות מסוימות, כפי שנפרט להלן.

 

מקרים שבהם עשוי להידרש ניהול נאמנויות

ניהול הנאמנות מספק אמצעי בטוח ונכון מבחינה משפטית להגנה על נכסים ולהבטחת השימוש בהם או העברתם בהתאם לתנאים שנקבעו מראש. 

לדוגמה, הורה לילד עם צרכים מיוחדים עשוי להקים נאמנות לשמירה על כספים עבור ילדו הנכה, בחשיבה קדימה על מצבים שבהם ייתכן שלא יוכל לטפל בילד עקב לכתו, מחלתו או היעדרותו הממושכת. במצבים בהם מתוכננת עסקה שבה צד אחד מעביר נכס לשני, בעוד שהצד השני צפוי להעביר נכס אחר (למשל, מזומן) בתמורה, ניתן להשתמש בשירותי נאמנות של צד שלישי על מנת להבטיח כי מתקיימים תנאי העסקה כמתוכנן.

בכל התרחישים הללו, על ידי הפקדת ניהול הרכוש או הכספים בידי נאמן אמין, ניתן לשמור על האינטרסים של כל הצדדים המעורבים, ולממש את התוצאות המיועדות של הנאמנות בביטחון.

 

מקרים הדורשים מעורבות של מנהל עיזבון

שירותיו של מנהל עיזבון חיוניים בתרחישים הבאים:

  • חלוקת רכוש משמעותית: כאשר יש נכסים משמעותיים לחלוקה בין היורשים, המוריש עשוי להורות בצוואתו על מינוי מנהל עזבון. 
  • יחסים רגישים: במקרים בהם ידועות רגישויות או יחסים מתוחים בין היורשים, מנהל עיזבון יכול לשמש כמתווך ניטרלי, ולאפשר תקשורת תקינה ביניהם וקבלת החלטות חלקה יותר.
  • מוריש בעל השפעה: כאשר המנוח היה בעל תפקיד דומיננטי בחיי היורשים, והם עלולים להיתקל באתגרים בקבלת החלטות ללא הנחייתו, מנהל העיזבון מתמנה כדי לקבל על עצמו תפקיד של מעין "ממלא מקום" של הנפטר, המעניק נוכחות מגשרת ומכוונת.
  • ענייני רכוש מורכבים: במצבים בהם העיזבון כולל אחזקות מורכבות או בעלות שווי גבוה מאוד, מומחיותו של מנהל עיזבון חשובה לאין ערוך בהבטחת ניהול ראוי של הנכסים.
  • יחסים מבוססי אמון: כאשר היחסים בין המוריש לקרובים שלו נבנו על אמון, הרישום הפורמלי של הנכסים עשוי שלא לשקף במדויק את הבעלות על הנכסים בפועל. במקרים כאלה, מנהל עיזבון יכול לגשר על הפער ולנהל את הנכסים בצורה יעילה.

מינוי מנהל עיזבון בכל אחת מהנסיבות הללו יכולה להקל משמעותית על תהליך ניהול העיזבון, להבטיח חלוקה הוגנת של הנכסים והכספים בין המוטבים, ולשמר את כוונות המוריש תוך טיפוח הרמוניה בין היורשים.

ניהול עזבון ונאמנויות

 

כמה זמן אורך ניהול עזבון ונאמנויות?

ניהול עיזבון נועד בדרך כלל להסתיים תוך מספר חודשים עד מספר מצומצם של שנים, ולהקל על תהליך העברת הבעלות על נכסי המנוח ליורשיו. מאידך גיסא, נאמנויות נועדו לשמור על נכסים ועסקים לתקופה ממושכת, בעקבות הכוונות המפורטות בכתב הנאמנות. שימור זה של הנכסים, עשוי להימשך עד שיתקיימו תנאים ספציפיים, כמו השגת בגרות כלכלית של ילד או השגת יעדים שנקבעו על ידי יוצר הנאמנות. בהתאם לכך, לנאמנויות יכולים להיות משכי זמן משתנים, החל מהסדרים לטווח קצר ועד לטווח ארוך מאוד.

 

במה כרוך ניהול עזבון ונאמנויות הלכה למעשה?

ניהול עיזבון הוא כאמור תהליך הכולל העברת הנכסים וההתחייבויות הכלכליות של אדם שנפטר ליורשיו החוקיים על סמך צוואתו. במקרים בהם אין צוואה, חלוקת העיזבון מתנהלת לפי דיני הירושה ומנהל העזבון עשוי להתמנות מטעם בית המשפט באם אין הסכמה בין יורשיו החוקיים של המנוח. 

מנגד, ניהול נאמנויות עשוי להתבטא בניהול כספי בלבד – אך גם בתחומים ניהוליים כדוגמת טיפול במינוי בעלי תפקידי ניהול בכירים בארגון ספציפי עד למימושם של תנאים מסוימים, כגון הגעה של הנהנה לגיל מסוים שבו יוכל לאייש את התפקיד בעצמו. בכל נאמנות קיימים שני תפקידי מפתח: הנהנה והנאמן. הנאמן הוא האדם המחזיק ומנהל את הנכס המוחזק בנאמנות. הוא עוקב אחר הנחיות כתובות שניתנו לו, שיכולות להיות רחבות וכלליות המעניקות לנאמן שיקול דעת משמעותי לפעול לטובת הנהנה, או הנחיות ספציפיות ביותר, המכתיבות פעולות מדויקות שיש לנקוט בנסיבות ספציפיות (למשל, העברת רכוש מסוים לילד כשמלאו לו 21). 

 

ניהול עזבון ונאמנויות – סיכום

לא ניתן להפריז במשמעות של ניהול עזבון ונאמנויות מקצועי ומתוכנן היטב. על ידי הפקדת העיזבון ונכסי המשפחה שלכם בידי מנהל עיזבון ונאמנות מוסמך, תוכלו להבטיח העברה חלקה של נכסים, הגנה על האינטרסים של משפחתכם והימנעות ממחלוקות פוטנציאליות. ניהול עזבון ונאמנויות המתבצע בידי גורם מוסמך ומקצועי, יאפשר לכם לשמור על המורשת שלכם, לספק את הצרכים הספציפיים של יקיריכם ולהפחית את השלכות המס על היורשים והנהנים שלכם. 

צרו עם משרד עו"ד יניב אור קשר עוד היום כדי להבטיח את עתידם של יקיריכם ולשמור על הנכסים שצברתם עבור הדורות הבאים. השקט הנפשי שלכם ורווחת המשפחה שלכם, הם בראש סדר העדיפויות שלנו.

כאשר מוריש עורך צוואה ויש לו בן זוג וילדים, רצוי למנות את בן הזוג כמנהל העיזבון. במקביל, כדאי להקצות מנהל עיזבון מקצועי, המתמחה בטיפול בעיזבונות, שייתן הדרכה ופיקוח על בן הזוג.

מנגד, נאמן מוסמך חייב להיות בעל המומחיות לטפל בעניינים פיננסיים ולנווט בתסבוכות משפטיות תוך הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות המתאימות לאינטרסים של הנהנה.

ניהול עיזבון מצריך ניסיון רב, ידע ומומחיות, שכן הוא מקיף היבטים שונים כגון דיני ירושה, דיני מיסוי ותקנות בנקאיות לצד הליכים טכניים. בנוסף, מנהל עיזבון חייב להיות בעל הבנה עמוקה של הדינמיקה המשפחתית שכן פטירתו של אדם אהוב מעמידה את מערכות היחסים של אלה שנותרו מאחור במבחן. ניהול נאמנות מחייב שילוב של ידע, ניסיון וחוכמת חיים. נאמן מוסמך חייב להיות בעל המומחיות לטפל בעניינים פיננסיים ולנווט בתסבוכות משפטיות תוך הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות המתאימות לאינטרסים של הנהנים.

מומחיותו של מנהל עיזבון יכולה להבטיח שתהליך ניהול העיזבון יתנהל בצורה חלקה ויעילה תוך שמירה על האינטרסים הן של המנוח והן של הנהנים בצוואתו או עזבונו. על ידי ניווט בהיבטים המשפטיים והפיננסיים המורכבים של ניהול עיזבון, מנהל העיזבון ממלא תפקיד חיוני בהגנה על מורשתו ונכסיו של הנפטר תוך מזעור השלכות המס ליורשים.

עלות ניהול העיזבון נקבעת בהתאם לגודל העיזבון ולמשך הזמן שמנהל העיזבון מקדיש לתהליך. עבור עיזבונות בשווי נמוך מ-6,000,000 ₪, שכר הטרחה מחושב בדרך כלל לפי שעות העבודה בפועל של מנהל העיזבון או מסגרת תקציב שנקבעה מראש. מנגד, ניהול עיזבונות שנכסיהם עולים על 6,000,000 ₪ לרוב מחויב באחוזים משווי העיזבון הכולל, כאשר ככל שערך העיזבון עולה, האחוז הנגבה נוטה לרדת.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
מהו מנהל עיזבון

השאלה "מהו מנהל עיזבון" עולה לא אחת לאחר פטירתו של אדם שיש צורך לטפל בנכסיו והתחייבויותיו ולהסדיר את העברתם ליורשיו

מס עיזבון בישראל

ישנו הרבה בלבול בכל מה שנוגע למס עיזבון בישראל ומס ירושה. לכן כדאי להתחייל בהסברת ההבדלים בין שני סוגי המיסים

מהו עיזבון?

בהתאם לחוק הירושה במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. המושג עיזבון אינו מוגדר בחוק, אולם הפירוש שניתן בפסיקה למושג הוא "כלל נכסי

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים