עו"ד יניב אור

עו"ד אור בעל רקורד עשיר של ייצוג בבתי המשפט, הן האזרחי והן הפלילי, לרבות בתי דין לעבודה, נמנה על מאגר המומחים של בתי המשפט, סגן יו"ר (משותף) ועדת ירושה, סגן יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים בלשכת עורכי הדין, מוסמך האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כח מתמשך מומחה בגישור עסקי וניהול מו"מ, מרצה בכיר ומחבר ספרים בתחום המשפט.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
כתבות בנושא

מהו עזבון

בהתאם לחוק הירושה במות אדם עובר עזבונו ליורשיו

המושג עיזבון אינו מוגדר בחוק, אולם הפירוש שניתן בפסיקה למושג הוא "כלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש" במילים אחרות עיזבון הוא סך כל נכסי המת – הרכוש, הנכסים (כולל נכסים של קניין רוחני), הזכויות והחובות שלו.

אילו סוגי נכסים אינם נכללים בעיזבון:

סעיף 147 לחוק הירושה קובע כי שלושת סוגי הנכסים הבאים אינם נכללים בעיזבון זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון

חוזה ביטוח, חברות בקרן פנסיה, חברות בקופת תגמולים.

בנוסף: קצבת שאירים בקרנות פנסיה ותיקות אף היא מוגדרת כנכס שאינו חלק מהעיזבון של הנפטר (קצבת שאירי פנסיונר היא קצבה חודשית המשולמת לשאיריו של פנסיונר/ית שנפטר/ה העומדים בתנאי הזכאות לקבלת קצבת שאירים בד"כ בגין מחלה או פטירה שלא נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה, תאונת דרכים, פעולת איבה או מקרה המזכה בפיצויים בהתאם לפקודת הנזיקין.)
וכן קצבת שאירים פי המוסד לביטוח לאומי אינה חלק מעיזבונו של הנפטר  (קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לשאירים של נפטר/ת ושיעורה נקבע על-פי גיל האלמן/ה ומספר הילדים)

פיצויי פיטורין המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע: נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו."
"שארים" לעניין זה- בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח 1968- ובאין בן זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

הזכות של דייר לשכירות בדמי מפתח בהתאם לחוק הגנת הדייר אינה חלק מעיזבונו

סעיף 20 לחוק הגנת הדייר קובע:  דייר של דירה שנפטר, יהיה בן-זוגו לדייר, ובלבד שהשנים היו בני-זוג לפחות ששה חדשים סמוך לפטירת הדייר והיו מתגוררים יחד תקופה זו. באין בן-זוג כאמור בסעיף קטן  יהיו ילדי הדייר לדיירים, ובאין ילדים – קרוביו האחרים, כל אלה בתנאי שהיו מתגוררים בדירה יחד אתו לפחות ששה חדשים סמוך לפטירתו, ולא הייתה להם בזמן פטירתו דירה אחרת למגוריהם.
חשוב לציין גם אם הנכסים שהוזכרו אינם חלק מעיזבונו של הנפטר אין המשמעות שהם לא שייכים לו אלא המשמעות על פי חוק הירושה שאין המוריש יכול לצוות אותם למי שהוא רוצה אלא על פי מה שנקבע לו על בהתאם לחוק שחל על עזבונו או במקרה של קרן הפנסיה על פי התקנון של הקרן.

מה מומלץ לעשות עם נכסים שאינם נכללים בעיזבון

כאשר מדובר בנכסים המצויים בחברת ביטוח. המוטבים הרשומים בחברת הביטוח גוברים על החלוקה שנקבעה לעניין עזבונו של הנפטר על פי דין או על פי צוואה. בהתאם לפסיקה של בית המשפט  ניתן לקבוע בצוואה שהיורשים על פי הצוואה יהיו גם המוטבים שיקבלו את כספי קופות הגמל לאחר מות המנוח, כלומר לשנות את שמות המוטבים בקופת הגמל באמצעות כתיבתם בצוואה, בתנאי שהודעה על כך תישלח לקופת הגמל. חשוב לציין שבתי המשפט חלוקים לעניין המועד לשליחת ההודעה על שינוי המוטבים. מומלץ כמובן לעשות זאת מיד עם שינויים בצוואה של הנפטר ולא לאחר פטירתו.

משרד עורך דין ונוטריון יניב אור
מומחיות, מעל 20 שנות נסיון

טל: 08-6221208 / 054-6690404

ליצירת קשר מהיר לחץ כאן ושלח הודעה

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים