עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ירושה על פי דין

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, חלוקת הירושה נערכת על פי ההנחיות המופיעות בחוק הירושה. מסגרת משפטית זו מתווה את ההנחיות לחלוקה של כלל נכסי המנוח בין יורשיו החוקיים. שיטת חלוקה זו ידועה בעגה המשפטית בתור "ירושה על פי דין" ובמאמר זה נעמיק בפרטים של אופן מימושה.

 

ירושה על פי דין – אופן הטיפול בירושה בהעדר צוואה

הירושה על פי דין מוסדרת בחוק הירושה משנת 1965. חוק זה קובע כי עם פטירתו של יחיד בישראל, יועבר עזבונו ליורשיו החוקיים. בהיעדר צוואה, חלוקת הירושה בין היורשים מתבצעת בהתאם להנחיות המפורטות בחוק הירושה. תהליך זה מכונה לפי החוק חלוקת ירושה על פי דין. כדי להקל על חלוקה זו, במקרים שבהם אדם נפטר ואין מסמך צוואה שאותו ערך טרום פטירתו, יש צורך להוציא מסמך שנקרא צו ירושה, שבו מתועדת זהותם של יורשיו החוקיים של הנפטר לצד החלקים מתוך עזבונו שאותם הם זכאים לרשת.

 

מי רשאי לרשת אדם שנפטר ללא צוואה לפי חוק הירושה על פי דין?

בין הזכאים לרשת את המנוח נמנים אנשים בעלי קרבת דם או קשר זוגי למנוח, שהיו בחיים בזמן פטירתו של המנוח וכן בני משפחה שנולדו תוך 300 יום לאחר הפטירה. לדוגמה, נכדים שנולדו 365 ימים (שנה) אחרי שסבם נפטר, לא יהיו זכאים לרשת אותו. לעומת זאת, נכדים שנולדו בטווח של תשעה חודשים מפטירת סבם, ייחשבו כיורשיו החוקיים.

 

חלוקת ירושה בהעדר צוואה: הבנת התהליך

כאשר אין צוואה, חל על חלוקת הירושה פרק ב' לחוק הירושה (סעיפים 10-17). פרק זה מתאר את אופן חלוקת העיזבון ומזהה את הפרטים הנחשבים ליורשיו החוקיים של המנוח. להלן ההוראות העיקריות המופיעות בו:

  • בן הזוג: עדיפות ראשונה לירושה ללא צוואה, ניתנת לבן הזוג של הנפטרים בעת פטירתם.
  • קשרי דם: יתרת הירושה לאחר שבן הזוג קיבל את חלקו בה, מחולקת בין בני המשפחה של המוריש, על סמך קשר הדם בין הנפטר לבני משפחתו השונים, המסווגת לשלושה מעגלים של קרובי משפחה המכונים "פרנטלות". המעגלים האלה הם כדלקמן:
  1. מעגל ראשון: ילדי המוריש והצאצאים של ילדי המוריש.
  2. מעגל שני: הורי המוריש והצאצאים שלהם.
  3. מעגל שלישי: הסבים והסבתות של המוריש והצאצאים שלהם.

מדרג זה משמש כקו מנחה לחלוקת הירושה במקרים בהם אין מסמך צוואה שלפיו ניתן לכוון את ההליך.

ירושה על פי דין

 

איך מתבצעת חלוקת הירושה על פי דין בין בן זוג לשאר קרובי הנפטר?

בהמשך לאמור מעלה, חוק הירושה על פי דין קובע את אופן חלוקת הירושה בין בן הזוג של הנפטר לשאר קרובי הנפטר, על פי הקווים המנחים הבאים:

חלוקת הירושה על פי הדין בין בן הזוג הנותר לילדי הנפטר 

כאשר מדובר בחלוקת ירושה ללא צוואה בין בן הזוג של אדם שנפטר לילדים שהנפטר הותיר אחריו, התהליך הוא כדלקמן: אם לנפטר היו ילדים או נכדים או הורים, הילדים יקבלו מחצית מהעיזבון, ובן הזוג, שהיה נשוי לנפטר בעת פטירתו, יקבל גם מחצית.

זכויות הירושה של בן הזוג ביחס לאחים וסבים

במקרים בהם אין ילדים למנוח, מתבצעת חלוקת הירושה בין האחים ובן הזוג של המנוח. בנסיבות כאלה, אם היו למנוח רק אחים או צאצאים של האחים או סבים, הקרובים (האחים או ילדיהם) יקבלו שליש מהעיזבון, ובן הזוג יקבל שני שליש.

זכויות היתר של בן הזוג

בנוסף לחלוקה כאמור, זכאי בן הזוג לזכויות עודפות מסוימות. ערב פטירת המנוח, עומדת לבן הזוג הזכות לתבוע את כל המיטלטלין, לרבות חפצי הבית המשותפים והרכב. בת הזוג עשויה לקבל גם חלק מסוים מהעיזבון בגין כתובתה. אם ערב פטירת המנוח, היה בן הזוג נשוי לבן / בת זוגו שלוש שנים ומעלה והם התגוררו יחד בדירה הנזכרת בצוואה, יירש בן הזוג את כל חלקו של המנוח באותה דירה, וכן חצי או שני שלישים מהעיזבון הנותר (בהתאם לזהות יתר קרובי משפחתו של הנפטר).

חלוקת הירושה בהעדר הקרובים הנזכרים בחוק הירושה על פי דין

אם לא היה למנוח איש מקרובי המשפחה בעלי קרבת דם כאמור לעיל, יירש בן הזוג את כל העיזבון. מנגד, במקרים בהם אין בן זוג בחיים, הירושה תחולק אך ורק בין קרובי המנוח על פי הוראות הדין.

 

איך תתבצע חלוקת ירושה בהעדר יורשים חוקיים לנפטר?

במקרים בהם לנפטר אין יורשים כאמור לעיל, עזבונו יועבר למדינה. הדבר מדגיש את החשיבות של יצירת צוואה עבור אנשים ללא יורשים, המעוניינים להקצות את עיזבונם לאנשים ספציפיים או לתרום תרומות צדקה.

 

מהם העקרונות העומדים בבסיס חלוקת הירושה על פי דין?

בחלוקת הירושה על פי חוק חלים עקרונות מסוימים הנוגעים לזכויותיהם של קרובי משפחה כיורשים:

  • היררכיה בקרב קרובי משפחה: לפי סדר העדיפות, ילדי הנפטר מחזיקים בעדיפות על פני הוריו של הנפטר. כך גם הוריו של המנוח קודמים לסביו של המנוח.
  • חלקים שווים: ילדיו של המנוח יורשים בחלקים שווים. כמו כן, הוריו והסבים של המנוח יורשים גם הם בחלקים שווים.
  • יורשים נפטרים: במקרה שילד של המנוח נפטר לפניו והותיר אחריו את ילדיו, ירשו הנכדים במקום ההורה. עקרון זה חל גם אם יורש אחר נפטר לפני המוריש.
  • יורשים שנפטרו לאחר המוריש: נפטר אחד מיורשיו של המוריש לאחריו, עוד לפני קבלת צו ירושה לטובתו, יועבר חלקו בירושה ליורשים שלו לפי צו הירושה או צו קיום הצוואה של אותו יורש שנפטר.

 

ירושה על פי דין – סיכום

חלוקת הירושה ללא צוואה מתנהלת במסגרת משפטית ספציפית, כאשר סדר הירושה לפי דין הוא שקובע מי הם היורשים החוקיים ואת חלקיהם המתאימים בעיזבון. לאור מורכבותו של הנושא, כדאי מאוד לפנות לקבלת תמיכה משפטית בעת שמתעורר הצורך להוציא צו ירושה ולהבטיח את זכויותיכם כראוי. 

לסיוע משפטי דיסקרטי – אל תהססו לפנות אל עורך דין יניב אור – עורך דין מהימן המתמחה בענייני עיזבון וירושה

 

שאלות ותשובות

לביצוע חלוקת הירושה בין יורשיו של המנוח על פי חוק, יש צורך בהגשת בקשה למתן צו ירושה. צו ירושה זה קובע את זהות היורשים החוקיים של המנוח. לקבלת צו ירושה יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.

צו הירושה מפרט מי הם יורשי המנוח ואת שיעור חלקו של כל אחד מאלו בעיזבון. למשל, המסמך עשוי להצביע על כך שבן הזוג יורש מחצית מהעיזבון, בעוד שכל אחד משלושת הילדים יורש שישית. עם זאת, הוא אינו מספק פרטים ספציפיים לגבי חלוקת נכסים ספציפיים.

זכותם של היורשים לירושה מתחילה מרגע פטירתו של המוריש ולא ממתן צו ירושה. שכן, הצו עצמו אינו יוצר זכות אלא מכריז על הזכות הקיימת. אולם מבחינה טכנית, זה עשוי להיות מאתגר לבצע פעולות הקשורות לעיזבון עד למתן הצו. עם זאת, כל פעולה שמבצע יורש, אם יתברר מאוחר יותר כי הוא הבעלים החוקיים של הנכס המדובר, נשארת בתוקף גם אם התרחשה זמן קצר לאחר פטירתו של המוריש.


אי טיפול בנושאים אלו עלול לגרום לעיכובים משמעותיים בביצוע הצוואה או בחלוקת הרכוש, שעלול להוביל למחלוקות בין היורשים.

כאשר לנפטר אין בן או בת זוג ו/או יורשים חוקיים אחרים שעודם בין החיים במועד לכתו, והוא לא הותיר אחריו צוואה, כלל רכושו עובר לחזקתה הרשמית של מדינת ישראל. 

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

מיסוי צוואות

הנושא של מיסוי צוואות מעסיק לא מעט אנשים בישראל בבואם לערוך את צוואתם או לרשת אדם קרוב. לכן מאמר זה

הסכם בין יורשים עתידיים

על פי חוק הירושה כאשר אדם נפטר, נכסיו, אשר עשויים לכלול גם כספים ומקרקעין שבבעלותו, עוברים כדין ליורשיו החוקיים. לחילופין,

תכנון מס ומיסוי בירושה

רבים לא יודעים שבישראל, מאז שנת 1981 כבר אין מס ירושה אך מיסים אחרים הקשורים במכירות נכסים, כמו למשל מס

מס ירושה בישראל

אם שאלתם את עצמכם האם תצטרכו לשלם מס בעקבות ירושה שהגיעה לידכם, התשובה היא לא. החל משנת 1981, בוטל מס

תכנון מס בירושה

תכנון מס בעריכת צוואה במדינת ישראל מהווה כלי חשוב בעת עריכת צוואה וזאת על מנת שלא להעמיס על היורשים העתידיים

פסילת צוואה

צוואה היא האופן בו מקנה אדם את רכושו לאנשים או גורמים אחרים, לאחר מותו. לעיתים, קיימות עילות בגינן יש או

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה – האם זה אפשרי ואיך עושים זאת? כולנו מכירים את המונח שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי, בעבור

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים