עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים כמבוגרים להבטיח כי כאשר ימצאו את עצמם במצב שבו אין ביכולתם לטפל בעצמם, יעמוד לצידם אדם מיופה כוח אותו בחרו מראש ובקפידה שיוכל לנהל עבורם את חייהם, לקבוע החלטות עבורם והכול במטרה להביא לטיפול אופטימלי בהם, ולשימור רמת החיים בה החזיקו כשעוד יכלו לטפל בעצמם.

מצב שבו אין באפשרות האדם לטפל בעצמו יכול להיות זמני, כמו תקופה של שיקום לאחר ניתוח או אשפוז פסיכיאטרי או קבוע, כמו במצב שבו האדם סובל מדמנציה או מחלה קשה אחרת המונעת ממנו את יכולת התפקוד וצלילות מלאה. ייפוי כוח מתמשך כולל גם את רצונותיו העתידיים של מייפה הכוח, את תוכנית הטיפול הרצויה על ידיו ודגשים שלפיהם היה רוצה שיפעל מיופה הכוח כאשר לא יהיה ביכולתו לעשות זאת בעצמו.

ייפוי הכוח המתמשך הוא יחסית חדש בעולם המשפט, והוא משמש כחלופה נכונה ומדויקת יותר לחוק שקדם לו בנושא אפוטרופסות, אותו יתכן ואתם זוכרים. ההבדל העיקרי בין חוק האפוטרופסות הישן וחוק ייפוי הכוח המתמשך התקף כיום, הוא שייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בעודו צלול לשמור על כבודו, חירותו ועצמאותו, על ידי הסדרת אופן ודרך הטיפול וענייניו האישיים, הפיננסיים והרפואיים טרם אובדן כשירותו הפיזית, הנפשית או המנטאלית.

מיופה הכוח נבחר על ידי האדם הזקוק לייפוי הכוח. האדם הזה יכול להיות קרוב משפחה, מטפל, בית המשפט או מיופה כוח ספציפי.

יתרונות עריכת ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הנערך היטב ומקבל תוקף משפטי מבטיח כי כאשר אדם X אינו יכול לטפל בעצמו עוד, יש ברשותו תוכנית מסודרת שלפיה היה רוצה שיתבצעו הדברים, ומיופה כוח מהימן שיוכל להוציא אותם לפועל.

האדם בוחר את מיופה הכוח מראש, ובאפשרותו להעניק לו ייפוי כוח לניהול עניינים רפואיים ואישיים בלבד או לכל ענייניו, לרבות הפיננסיים.

מאחר וייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המוגש לפני שהממנה מאבד את כשירותו או צלילותו, מדובר במסמך שחוסך זמן יקר ומבטיח שהממנה יקבל את הטיפול הרצוי תחת השגחה על ידי מיופה הכוח הרצוי. עובדה זו גם מסייעת למנוע סכסוכים משפחתיים שעשויים להתעורר כמו מי יטפל באדם שאיבד את כשירותו? כיצד תתבצע ההתנהלות עם נכסיו הכלכליים ואיזו החלטה יש לקבוע, כאשר בפניו של ממנה ייפוי הכוח עומדות שתי אפשרויות לא פשוטות ואין ביכולתו להחליט בשביל עצמו?
ייפוי כוח מתמשך מסייע למנוע את כל השאלות הללו, ומספק להן את כל התשובות מבעוד מועד.

אף יש לציין כי ייפוי כוח מתמשך אינו חקוק באבן, ולמייפה הכוח יש את האפשרות להחליף את מיופה הכוח ואת הכללים והדגשים שכתב בכל עת, על ידי הפקדה של ייפוי כוח חדש.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

בכדי לערוך ייפוי כוח מתמשך, ראשית יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום זה והוסמך לערוך ייפויי כוח מתמשכים. על עורך הדין לקבוע כי מייפה הכוח מגיע לערוך את ייפוי הכוח המתמשך מתוך צורך שהתעורר בו והבנה כי יבוא יום ולא יוכל לטפל בעצמו, וכי הוא עושה זאת מתוך מקום של רצון חופשי מלא, ולא נכפה עליו לעשות זאת.

עורך הדין ייפגש יחד עם מייפה הכוח ושניהם יפרטו את ההנחיות המקדימות, לפיהן יפורט כיצד היה רוצה מייפה הכוח שיתנהלו חייו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בעצמו. מייפה הכוח יפרט את החלטותיו באשר לנושאים רפואיים, פיננסיים, אישיים ועוד. הנחיות אלו יסייעו למיופה הכוח להבטיח כי הוא מקיים את רצונו של המייפה, גם אם אין באפשרותו לבטא את רצונותיו עוד כתוצאה מפגיעה גופנית או נפשית.

על ייפוי כוח מתמשך אף לכלול מסמכים המצדיקים את תיקופו כמו מסמכים רפואיים או נפשיים המעידים על ניתוח או בעיה רפואית כזו או אחרת. הייפוי גם יכלול הסכמה מצד מיופה הכוח לקחת על עצמו את התפקיד.

הגשת ייפוי כוח מתמשך

בכדי להביא לתיקופו של ייפוי כוח מתמשך, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח או על ידי מייפה הכוח עצמו.

ייפוי הכוח המתמשך יקבל אישור הפקדה מהאפוטרופוס הכללי, וייכנס לתוקף רק כאשר מייפה הכוח אכן יגיע למצב שבו אין ביכולתו לקבל החלטות עצמאיות עוד או לחלופין, כאשר הוא זקוק לטיפול צמוד מצד מיופה הכוח.

מרגע הפעלת ייפוי הכוח, מיופה הכוח מוסמך לקבל בשם מייפה הכוח כל החלטה המתקשרת לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך. העניינים הללו יכולים להיות חלקיים, כמו לדוגמא רפואיים בלבד או מלאים הכוללים עניינים רפואיים, אישיים וכלכליים כאחד.
אף על פי שעל מיופה הכוח להקשיב להנחיות המקדימות שצוינו על ידי מייפה הכוח, במידה ועומדת בפניו החלטה שאין לה הוראות ספציפיות, באפשרותו לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר לפי דעתו, כאשר המטרה היא שתשרת את רצונותיו של מייפה הכוח על הצד הטוב ביותר, ותשמר את רמת חייו.

מה ההבדל בין ייפוי כח מתמשך לייפוי כוח רגיל?

בעוד שייפוי כוח רגיל נכנס לתוקף מרגע עריכתו, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף אך ורק כאשר ממנה ייפוי הכוח מאבד את כשירותו ואינו יכול לקבל החלטות באופן עצמאי עוד.

ביטול ופקיעת ייפוי כח מתמשך

במידה וממנה ייפוי הכוח עדיין צלול וברצונו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך או להפקיד אחד חדש, באפשרותו לעשות זאת בכל עת.

ועם זאת, לעיתים מתרחשים מצבים שבהם ממנה ייפוי הכוח כבר איבד כשירותו ומיופה הכוח מנצל את עמדתו לרעה: משתמש בכספים של ממנה ייפוי הכוח לעצמו, אינו דואג לרווחתו ואף פוגע במצבו.

באירועים מעין אלו, באפשרות המשפחה או כל אדם אחר הקרוב אל ממנה ייפוי הכוח לעתור לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, בעילה כי מיופה הכוח לא מפעיל את סמכויותיו כראוי וכי יש להסירו מתפקידו.

במצב שכזה, יהיה על בית המשפט לבחור במיופה כוח חדש שיבטיח את טיפולו ורמת חייו של הממנה או לחלופין, להשאיר את סמכות הטיפול בממנה בין כותלי בית המשפט עד למציאת מיופה כוח מהימן ומתאים.

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המסייע לכל אדם לתכנן את עתידו בבטחה, על ידי הגדרה של אופן התרחשות האירועים במידה ויאבד מכשירותו הפיזית ו/או הנפשית. במסמך משפטי זה, הממנה מייפה את כוחו של אדם אחר ומפרט כיצד היה רוצה שידאגו לו ולענייניו הרפואיים, האישים והרכושיים בחלקם או במלואם ובוחר מיופה כוח ספציפי, עליו הוא סומך, שעל אחריותו לממש את רצונותיו של מייפה הכוח ולטפל בו, תוך שמירה על רמת חייו.

 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ייפוי כוח מתמשך – מה זה?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המשמש כחלופה לאפוטרופסות. האפשרות לעריכת מסמך זה מעניקה לכל מבוגר מגיל 18 ומעלה

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

נוטריון ביבנה

  חיפשתם עורך דין או נוטריון ביבנה? אם אתם זקוקים לשירותים נוטריוניים ביבנה הגעתם למקום הנכון. אמנם יש הרבה עורכי

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים