עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

בקשה לצו ירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו כפי שנקבעו בצוואתו. בהעדרה של צוואה – נכסי המנוח מחולקים בין יורשיו החוקיים, כפי שאלו מוגדרים בחוק הירושה בישראל ובהתאם לחלקים שכללי הירושה לפי דין המנויים בחוק זה, מייעדים להם. אולם כדי שיורש חוקי יוכל לקבל את חלקו בעיזבון בהעדר צוואה, עליו להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת רשם הירושה. צו ירושה הוא מסמך רשמי המאשר את זהות היורשים ואת חלקם בעיזבון. ככלל, הגשת בקשה לצו ירושה היא הליך משפטי פשוט יחסית שיכול להיות מבוצע באופן עצמאי או באמצעות עורך דין. הבקשה צריכה לכלול כמה מסמכים הדרושים למתן הצו, כגון תעודת פטירה של המנוח ותעודת זהות של המבקש.

 

מתי עשוי להתעורר הצורך בהגשת בקשה לצו ירושה?

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') ליורשיו. נכסים אלו מכונים "עיזבון", ובצידם – נכללות גם ההתחייבויות התלויות ועומדות – קרי החובות, שמנוח לא הספיק להסדיר טרום לכתו. 

חלק נכבד מהאנשים בישראל, בוחרים ובצדק – לכתוב צוואה שבה הם קובעים בבירור מי יירש את נכסיהם ויטפל בענייניהם אחרי שיעברו לעולם שכולו טוב ובאילו תנאים. במקרים אלו, הצוואה קובעת מפורשות את זהות היורשים של המצווה ואת חלקם בעיזבון.

אולם לא אחת, אדם איננו מספיק לערוך מסמך צוואה מסודר לפני מותו. במצב כזה בו המנוח לא הותיר צוואה אחריו, העיזבון שלו יחולק בין יורשיו על פי דין. יורשים על פי דין הם בני זוג ובני משפחה שיש להם קרבת דם אל המנוח, לרבות ילדים, הורים, אחים ואחיות. חשוב לדעת כי כיום, במדינת ישראל, גם בני זוג במעמד ידועים בציבור נחשבים כיורשים על פי דין האחד של השני, כמו זוגות נשואים, באם ניהלו יחדיו משק בית במשותף ובהינתן שאף אחד מן הצדדים לא היה רשום כבן זוגו הנשוי של אדם אחר במועד הפטירה של המוריש.

לענייננו, כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו בעיזבון המנוח, כאשר הנ"ל לא הותיר אחריו צוואה, עליו להגיש בקשה לצו ירושה. צו ירושה הוא מסמך רשמי המאשר את זהות היורשים החוקיים של המוריש ואת חלקו של כל יורש חוקי בעיזבון.

 

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

ככלל, כל יורש חוקי של אדם שנפטר בלי שהותיר צוואה אחריו, כמו גם בא כוח מטעמו של היורש (לרוב יהיה זה עורך דין צוואות וירושות המייצג אותו), רשאי להגיש בקשה לקבלת צו ירושה למשרדי רשם הירושה בישראל. אולם אם היורש הוא קטין או חסר כשרות משפטית, עליו להגיש את הבקשה באמצעות אפוטרופוס.

בקשה לצו ירושה

 

באילו ערוצים אפשר להגיש את הבקשה לצו ירושה?

בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה. ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון בעזרת עורך דין המייצג את היורש המבקש, או באופן ידני. בהקשר זה יצויין כי אף על פי שאין חובה להיעזר בעורך דין כדי להגיש בקשה לצו ירושה, בהחלט מומלץ לפנות לליווי של עורך דין לענייני ירושה בתהליך, כדי לייעל ולזרז אותו עד כמה שמתאפשר, ובמיוחד אם יש מחלוקת בין היורשים או אם מדובר בעיזבון מורכב. במידה והבקשה מוגשת באופן ידני, לשכת הרשם אליה מגישים את הטפסים, תהיה לפי המחוז בו המנוח התגורר. 

 

מהם המסמכים הדרושים על מנת להגיש בקשה לצו ירושה?

עיקר המסמכים הדרושים להגיש בקשה לצו ירושה הם אלו:

 • טופס הבקשה למתן צו הירושה – ניתן להוריד או למלא אותו באתר הרשם לעייני ירושה
 • תעודת פטירה של המנוח
 • תעודת זהות של המבקש
 • אם המבקש מיוצג על ידי עו"ד, יש להגיש גם ייפוי כוח מתאים
 • אישור משלוח הודעה בדואר ליתר היורשים החוקיים, לגבי הגשת הבקשה למתן הצו
 • אישור תשלום לאגרת הטיפול בבקשה ואגרת פרסום הבקשה בעיתונות היומית 

 

מהם שלבי הטיפול העיקריים בבקשה למתן צו ירושה?

להלן השלבים העיקריים בטיפול בבקשה למתן צו הירושה:

 1. מזכירות רשם הירושה בודקת בדיקה ראשונית את תקינות המסמכים שהוגשו כחלק מהבקשה למתן צו הירושה. 
 2. במידה וכל המסמכים ישנם והבקשה תקינה ברמה המנהלית, הרשם לענייני ירושה יפרסם בעיתונות היומית (בשני עיתונים) וברשומות הרשמיות של המדינה, הודעה על כך. 
 3. בעלי העניין בעיזבון המנוח, יכולים להתנגד למתן הצו בתוך חלון הזמן שנקבע לכך בידי רשם הירושה, החל ממועד הפרסום.
 4. הבקשה מועברת גם לבדיקת בא כוחו של היועמ"ש על מנת לוודא כי לא נפלו פגמים משפטיים בבקשה. 
 5. לאחר בדיקת בא כוחו של היועמ"ש, ואם לא הוגשה התנגדות למתן הצו, הרשם לענייני ירושה ינפיק צו ירושה. 
 6. הצו יישלח לכתובתו של המבקש.

חשוב לדעת כי הליך הגשת בקשה לצו ירושה, לוקח בדרך כלל כ- 50 ימים. עם זאת, אם הוגשה התנגדות למתן הצו, ההליך עשוי להתארך מעבר לכך.

 

כיצד ניתן לבצע בדיקה לאיתור בקשה למתן צו ירושה?

ניתן לבצע בדיקה לאיתור בקשה למתן צו ירושה בשני אופנים:

 1. באמצעות משרדי רשם הירושה:

ניתן לפנות לרשם הירושה שבמחוז שבו נפטר המנוח, ולהגיש בקשה לקבלת מידע על הליכים המתנהלים בקשר לירושתו. הרשם ימסור למבקש את המידע הדרוש, לרבות פרטים על בקשות שהוגשו למתן צו ירושה.

 1. באמצעות מערכת אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה:

ניתן להשתמש במערכת המקוונת באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה כדי לבדוק אם הוגשה בקשה למתן צו ירושה. המערכת מאפשרת לבצע חיפוש לפי שם המנוח, תאריך הפטירה, או מספר תעודת הזהות של המנוח.

 

לסיכום

הגשת בקשה לצו ירושה היא הליך משפטי חשוב שיכול להיות מורכב במקרים מסוימים. אם אתם זקוקים לעזרה בהגשת בקשה לצו ירושה, מומלץ לפנות לעורך דין צוואות וירושות מוסמך.

לעורך הדין ירושה יניב אור, ניסיון משפטי משמעותי ורב שנים בדיני צוואות וירושות. משרדנו ישמח לעזור לכם להבין את ההליך להגשת בקשה לצו ירושה על כל שלביו, ולהעמיד לרשותכם סיוע משפטי בכל עניין או קושי הכרוך במתן הצו ומימושו. 

צרו עמנו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ושירותי ייצוג מהימנים בדיני צוואות וירושה.

על מנת שיורשיו על פי דין של אדם בישראל, יוכלו לקבל את חלקם בעיזבונו בהעדר צוואה, יש צורך להגיש בקשה למתן צו ירושה ללשכת רשם הירושה. 

כל יורש, או מישהו מטעמו, רשאי להגיש בקשה לצו ירושה. אולם אם היורש הוא קטין או אדם חסר כשרות משפטית, עליו להגיש את הבקשה באמצעות אפוטרופוס.

בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה ובמקרים מסוימים – לבית המשפט. כשמדובר בהגשת בקשה ראשונית לצו ירושה בערוצים המקובלים (ללשכת רשם הירושה), ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון (בעזרת עו"ד מייצג עם חתימה דיגיטלית רלוונטית) או באופן ידני.

לאחר הגשת הבקשה, מזכירות הרשם לענייני ירושה בוחנת את תקינותה של הבקשה ברמה המנהלית והטכנית ומפרסמת בעיתונות היומית וברשומות הרשמיות של מדינת ישראל, הודעה על הגשת בקשה זו. הבקשה נבדקת גם בידי בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. לאחר פרסום דבר הבקשה, בעלי עניין בירושה יכולים להתנגד למתן הצו בפרק הזמן שהרשם הגדיר לכך. בהמשך – אם לא הוגשה התנגדות, הרשם לענייני ירושה ינפיק צו ירושה, שיישלח למבקש בדואר.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

סכסוכי ירושה בנחלות

סכסוכי ירושה בנחלות משפחות רבות נקלעות למאבקים פנימיים מורכבים ואף קשים סביב ירושה, בעיקר במושבים כאשר מדובר במשק או נחלה,

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

לאחר מותו של המצווה, היורשים יכולים לממש את צוואתו באמצעות הצגת הצוואה המקורית לרשם הירושות. עם זאת, לעיתים קרובות קורה

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

לאור עליית תוחלת החיים בעולם המודרני ובעקבותיה – ריבוי הנכסים הנצברים בידי אנשים לאורך חייהם, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

זכות ירושה ידועה בציבור

כמפורט בסעיף 55 לחוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור מחזיקים בזכות לרשת אחד את השני באופן הדומה לזוגות נשואים כדין.

מיסוי צוואות

הנושא של מיסוי צוואות מעסיק לא מעט אנשים בישראל בבואם לערוך את צוואתם או לרשת אדם קרוב. לכן מאמר זה

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים