עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צו ירושה

על אף שיותר ויותר אנשים פונים להוציא צוואות במהלך חייהם, עדיין במקרים רבים אדם נפטר ללא כל צוואה. אך כאשר ישנו עיזבון אשר אנשים צפויים לרשת, על מנת לקבל את הירושה יש להוציא בקשה לצו ירושה, אשר רבים אינם מודעים כיצד מוציאים ומה נדרש מהם במסגרת ההליך

בהתאם לכך במאמר זה אנו ניתן מענה לשאלות מהו צו ירושה, מהי ירושה על פי דין, כיצד מחולקים כספי המנוח במקרים של ירושה מסוג זה וכיצד מקבלים את הירושה כאשר אין צוואה ומהם הפרטים הבירוקרטים אשר נדרשים במקרה זה ומשך הזמן אשר ההליך לוקח. כל זאת במטרה להאיר בפני לקוחותינו את הליך הירושה אשר נראה לעיתים סבוך ומורכב.

מהי ירושה על פי דין?

ירושה על פי דין הינה ירושה אשר נעשית כאשר אין צוואה בתוקף. במצב דברים זה ירושת המנוח מועברת על פי הנקבע בפרק שני של חוק הירושה, כלומר סעיפים 10-17.

בסעיפים הללו נקבע כי במידה ואין ירושה בן זוגו של המנוח, צאצאיו(ילדיו) , הוריו והורי הוריו וצאצאיהם זכאים לרשת את הירושה באופן הבא:

  1. אם הניח המוריש ילדים/נכדים/הורים – חצי מחלקו של המוריש עובר לבן הזוג באופן הבא: בן הזוג יורש את כל המיטלטלין של המנוח, בהם הרכב. כמו כן, יורש המנוח מחצית משאר עזבונו של המנוח. המחצית הנוספת יורשים הילדים של המנוח, נכדיו (במקרה שאחד הילדים אינו בן החיים) או במידה ואין לו ילדים אז הוריו של המנוח.
  2. אם הניח המוריש אחים/אחיינים ואחייניות/סבים וסבתות – שני שליש מחלקו של המוריש עובר לבן הזוג באופן הבא:  במידה ואין למנוח ילדים יורש בן הזוג שני שליש מעיזבונו והיתר מתחלק בין הורי הוריו ואחיו. במידה ואין לו גם קרובים מסוג זה, בן הזוג יורש את כלל הירושה.
  3. במידה ואין למנוח בן זוג ירשו הילדים שווה בשווה, בין אם ילדים ביולוגים או מאומצים. הילדים קודמים להורים וצאצאיהם האחרים (לרוב אחים ואחיינים של המנוח) ולאחר מכן הורי הוריו וצאצאיו של המנוח, אשר הינם היורשים הבאים בשרשרת במידה ומדובר בירושה על פי דין. נציין כי ככל שאחד היורשים נפטר, ילדיו של אותו נפטר יורשים במקומו.
  4. במידה ואין לו קרובים אשר תוארו בסעיפים הקודמים, המדינה יורשת את עזבון המנוח, בהתאם לסעיף 17 לחוק הירושה.

כללים אלו הינם קשיחים ובעלי פרשנות קבועה והינם אופן חלוקת העיזבון כאשר אין צוואה, לכן גם אנו ממליצים ככלל ככל שישנן עדיפויות אחרות או אפילו רצון שהילדים יתחלקו בעיזבון לאחר לכתם של בני הזוג תחילה מומלץ לנסח צוואה ולחסוך מחלוקות או אי נעימויות עתידיות בנוגע לאופן חלוקת העזבון.

בקשה לצו ירושה

כאשר הירושה הינה על פי דין מאחר ולא קיימת צוואה בתוקף, יש לקבל צו ירושה על מנת לממשה. לשם כך נדרש מהזוכים להוציא בקשה לצו ירושה.

האפשרות לבקש צו ירושה פתוחה בפני כל אחד מהיורשים הצפויים, נושים של היורשים או מנהל העיזבון ככל ומונה כזה. ישנם שני מסלולים להגשת בקשה לצו ירושה, האחד באופן מקוון והמסלול הנוסף הינו הגשת בקשה באופן ידני.

 

בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה מקוון

חשוב לדעת כי ניתן כיום במקרים מסוימים להגיש את הבקשה לצו ירושה באופן מקוון, אפשרות אשר מצמצמת באופן משמעותי את הפרוצדורה הנדרשת לקבלת צו ירושה ואף מוזילה עלויות.

זאת מאחר שכאשר הבקשה מוגשת באופן מקוון ישנה הנחה של 15% על האגרה ביחס לבקשה אשר מוגשת באופן ידני – להגשת בקשה לצו ירושה ללא עורך דין ניתן להיכנס לאתר של רשם הירושה ולמלא אחר הפרטים המבוקשים.

ניתן להגיש בקשה לצו ירושה מקוון ב-4 מקרים בהם מנוח הותיר אחריו יורשים כדלקמן:

  1. לנפטר יש צאצאים ובן או בת זוג.
  2. לנפטר יש צאצאים בלבד.
  3. לנפטר יש  בן או בת זוג, אין צאצאים אך יש הורים אשר הינם בחיים.
  4. לנפטר אין בן או בת זוג או צאצאים בחיים אך הוריו עודם בחיים.

בנוסף על כן האפשרות להגיש טופס מקוון הופך לחובה, במידה והבקשה מוגשת על ידי צאצאי המנוח, בן או בת זוג המנוח או הורי המנוח אשר מיוצגים על ידי עורך דין.

במסגרת בקשה לצו ירושה מקוון ממלאים טופס מקוון האתר הממשלתי ויש לצרף לטופס מסמכים מבוקשים אשר הם:

  1. הטופס של הבקשה לצו ירושה לאחר מילויו.
  2. תעודת פטירה של המוריש
  3. אישורים המעידים על כך שיתר היורשים מודעים לבקשה למתן צו ירושה.
  4.  ייפוי כח במידה והיורש מיוצג על ידי עורך דין.
  5. תצהיר הסתלקות במידה ואחד מהיורשים אינו מעוניין לרשת
  6. אישור לתשלום האגרות הנדרשות בהנחה האמורה הניתנת בשל הגשת הטופס באופן מקוון. בהקשר זה נציין כי האגרה אף היא ניתנת לתשלום באמצעות אתר הרשות.

לאחר הגשת הבקשה, היא נבדקת על ידי המזכירות של הרשם לענייני ירושה אשר מפרסמה כנדרש בחוק בעיתונות וברשומות.

כמו כן הבקשה מועברת לאפוטרופוס הכללי אשר יכול לאשר את הבקשה, לבקש פרטים נוספים או במקרים מורכבים, לרוב כאשר ישנן התנגדויות, להעביר את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה.

צו הירושה יינתן תוך 40 ימים מיום הגשת הבקשה לצו. במסגרת 40 הימים הבקשה מטופלת על ידי הגופים הרלוונטיים, ניתן צו לקיום ירושה אשר מועברת בעותק דיגיטלי אשר נשלח גם לגופי הממשלה השונים, חברות הביטוח והבנק זאת על מנת לחסוך בירוקרטיה ושכל הגופים הרלוונטיים ידעו מי היורשים ויוכלו להעביר את כספי המנוח ליורשים.

במידה ונדרשת תגובה של היועץ המשפטי לממשלה, תינתן על ידו תגובה ראשונית תוך 30 ימים והמענה לבקשה לצו ירושה יינתן במקרים אלו תוך 50 ימים ממועד הגשת הבקשה. אך ככל שישנם פרטים חסרים או עיכובים שונים כמובן שמועדים אלו של 40 או 50 ימים צפויה לעכב את הטיפול בבקשה.

בקשה ידנית לצו ירושה

המסלול השני והיקר יותר הינו הגשת בקשה  לצו ירושה באופן ידני, דבר זה נעשה באמצעות הגשת תצהיר אשר מאומת על ידי עורך דין או שופט.

כמו כן לבקשה צריך לצרף קבלה של שובר תשלום המעידה כי האגרה הנדרשת לקבלת צו שולמה על ידי המבקש.

את התשלום ניתן לבצע הן באתר התשלומים הממשלתי והן במכונות התשלום האוטומטיות הנמצאות בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה, תשומת לב כי התשלום נעשה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד ולא באמצעי תשלום חלופיים כמו מזומן או שיקים.

המסמכים הנדרשים לצרף הינם זהים לאלו אשר צוינו במסגרת הבקשה המקוונת.

הליך זה אינו מומלץ למי שמתאפשר לו להגיש באופן מקוון, אלא רק לאלו אשר המקרים שלהם אינם ב-4 הקטגוריות המאפשרות הגשה מקוונת כפי שפירטנו בחלקו הקודם של המאמר הוא אינו מומלץ מאחר וההליך יקר יותר וישנה יותר סבירות כי משהו באופן ההגשה ישתבש.

לאחר הגשת הטופס המשך ההליך מתנהל באופן דומה להליך המקוון אשר במסגרתו מזכירות הרשם לענייני ירושה בודקת את הטופס ומפרסמת ברשומות ובתקשורת וככל שאין בעיות בבקשה, הרשות בתום 40 הימים אשר כוללים את זמן הפרסום בעיתונות מעניקה צו ירושה בעותק דיגיטלי ליורשים ולגורמים הרלוונטיים.

לסיכום

כאשר אדם לא מנסח צוואה באחת מהדרכים הקיימות בחוק, הירושה נעשית על פי דין בהתאם לחוקי ירושה קבועים וקשיחים.

במקרים אלו על מנת לקבל את העיזבון נדרשת להגיש לרשם הירושות בקשה לצו ירושה, הכוללת אגרה וצירוף מסמכים נוספים.

במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשה לצו ירושה, או להתייעץ באפשרויות העומדות לרשותכם? משרדו של עו"ד  ונוטריון יניב אור המשמש כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ומעל 20 שנות ניסיון בעל מומחיות ייחודית ומוביל בתחום דיני ירושה וצוואות. אנו מזמינים אותך ליצור אתנו קשר וליהנות ממקצועיות ומומחיות של משרד עורך דין ונוטריון יניב אור.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
איתור צו ירושה

כאשר אדם נפטר מבלי שהשאיר אחריו צוואה, הגשת בקשה לצו ירושה היא צעד הכרחי לקבלת צו ירושה רשמי ומימוש זכויותיהם

זכות הירושה לבן זוג

זכות הירושה לבן זוג נוגעת לזכאותו החוקית של בן זוג לרשת חלק מנכסיו של הנפטר עם פטירתו. סעיף 11 לחוק

צו ירושה מחיר

כשאדם נפטר מן העולם, ואין לו צוואה, יש צורך להוציא צו ירושה. מה זה צו ירושה? איך עובדת הפרוצדורה של

דיני צוואות וירושות

  ככלל, דיני צוואות וירושות בישראל מצויים תחת חוק הירושה, תשכ"ה-1965. החוק מציין ארבע סוגי צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה

הרשם לענייני ירושה

​צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר. החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של

בקשה לצו ירושה

  טופס בקשה לצו ירושה – מה צריך למלא בה ולמי מגישים, מתי צריך להגיש בקשה לקיום צוואה ומתי הגשת

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים