עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה ליחיד

 מה המשמעות של צוואה ליחיד

כיום קיימים סוגים שונים של צוואות המנוסחים בין היתר בהתאם למצב המשפחתי המשתנה והדינאמי של האדם המבקש לערוך את הצוואה. עריכת צוואה ליחיד או ליחידה משמעה לערוך צוואה אישית עבור אדם החי בגפו, הורה יחידני ללא בן זוג, גרוש או אלמן.

כיצד מומלץ לנסח צוואה עבור אדם יחיד?, ומדוע דווקא עבורו מדובר במסמך חשוב הכול במאמר לפנינו.

ניסוח צוואה משתנה בהתאם למצב משפחתי

מעבר לרצונות ולצרכים הדינמיים של כל אדם הזקוק לצוואה, מצבו המשפחתי משפיע משמעותית על אופן עריכת הצוואה.

באופן כללי ללא צוואה, לפי חוק הירושה התשכ"ה-1965 יחולק רכושו של מנוח במצב משפחתי של נשוי מחצית לבן/בת זוגו ומחצית לילדיו באופן שווה, כאשר על בני הזוג להיות נשואים או ידועים בציבור.

עם זאת, במידה והמנוח לא השאיר אחריו בני זוג או ילדים או אינו מעוניין לבצע חלוקה סטנדרטית של רכושו, ללא צוואה מכוונת יתכן מאוד שרכושו של המנוח ירד לטמיון כלומר, שנים של עמל קשה לא יתגמלו את אהוביו או קרוביו, אלא את האנשים הלא נכונים או את המדינה.

כלומר, בכדי להבטיח שהרכוש והכספים שלכם יחולקו לאנשים שחשובים לכם, לפי חוק, חיוני ואף מומלץ לערוך צוואה שתבטא את רצונותיכם ללא עוררין ותקבל תיקוף מלא.

עריכת צוואה עבור יחיד במצב משפחתי של גרוש

הליך הגירושין הוא מורכב ומביא עמו קשיים ושאלות רבות, לכן בין אם ערכתם צוואה כזוג נשוי טרם הגירושין או שאין בידכם צוואה, כדאי ואף הכרחי לערוך צוואה בהירה ומסודרת לאחר גירושין. 

בחלק מהמקרים לזוגות גרושים הפונים לחייהם עדיין ישנם ילדים משותפים עם בן הזוג השני מימנו נפרדו, משמע שבני הזוג אמנם נפרדו אך האינטרסים שלהם נשארים משותפים בכל מה שקשור לילדיהם. 

כדי להבטיח שהרכוש של כל אחד מהם  יגיע לילדיהם המשותפים לאחר גיל 120 של בני הזוג מומלץ לערוך צוואות נפרדות שיימנעו באופן מעשי בצוואה את האפשרות של צד ג' ( כמו למשל ידוע בציבור,) מלטעון לרכוש של בני הזוג הגרושים שעליו עמלו כל חייהם ובכך להבטיח את עתיד ילדיהם המשותפים בצוואות ברורות נפרדות ובטוחות.  

כאשר מעורבים ילדים משני נישואים נפרדים, אופן החלוקה הופך למשמעותי, ומומלץ לוודא כי רכוש שנצבר לאורך הנישואין הראשונים או השניים אינו מחולק בין כל הילדים, אלא רק בין הילדים אשר היו משותפים לנישואין הראשונים או השניים בלבד. 

באותו אופן, אם מדובר בילדים קטינים, מומלץ לקבוע כי הכספים והרכוש יגיעו לידיהם לאחר היותם בוגרים, שכן אחרת כספים אלו ינוהלו על ידי ההורה הביולוגי הנותר שלהם, הלוא הוא הגרוש או הגרושה של המנוח. 

ניהול כספים מסוג זה לעיתים כדאי להיערך אליו מבעוד מועד שכן הוא עשוי לפגוע בביטוי רצונותיו של המנוח, ומאפשר לגרוש שלא היה אמור לקבל את הכספים לקבל גישה מלאה אליהם ולעשות בהם כרצונו.  

בכדי להבטיח חלוקה הוגנת ונכונה לפי רצונו של יחיד במצב משפחתי של גרוש/ה  ללא עוררין, מומלץ לערוך צוואה ברורה מבעוד מועד שתבטיח את עתיד ילדיו כפי שהוא/היא היו רוצים.

עריכת צוואה להורה יחידני

בתקופה המודרנית של היום, מאוד נפוץ לעשות ילדים גם מחוץ למסגרת הנישואין, בכדי לא לוותר על מתנת ההורות ולקבל לחיים ילד אהוב ללא תלות בבן או בת זוג. בכדי לעשות זאת, נשים רבות פונות לבנק הזרע ונעזרות בתרומה בכדי להקים משפחה. באותו האופן, גברים שוכרים את שירותיהן של נשים פונדקאיות. 

מאחר ובמקרה כזה ההורה והאחראי היחיד על הילד הוא האם או האב, חיוני לערוך צוואה ברורה ומסודרת סמוך לעת הלידה בכדי להבטיח שבמקרה וההורה נפגע או נפטר בדמי ימיו, לילד יהיה אפוטרופוס רשמי שיוכר על פי חוק כמגדל הטבעי של הילד. 

במידה וחס וחלילה ההורה אכן בא על משכבו בטרם עת ללא צוואה, בית המשפט ימנה לילד אפוטרופוס באופן עצמאי. עם זאת, מומלץ לערוך צוואה במטרה לוודא שרצונות ההורה מתממשים במלואם, וכי הילד מועבר לטיפול של אדם שעליו ההורה סמך ומאמין שיקנה לילדה את החינוך והחיים שהיה מספק לו בעצמו. 

פעמים רבות, אף מומלץ להורה לתעד את אופן ההורשה של נכסיו, אופן החינוך שהיה רוצה להקנות לילד ומתי יוכל הילד לרשת את נכסיו באופן פיזי, בכדי להקנות לאפוטרופוס כלים מנחים להמשיך את דרכו. 

כאשר קיימת צוואה כשרה בנמצא, בית המשפט לרוב יתחשב בבקשת ההורה המנוח

עריכת צוואה לאלמן

סטאטוס של אלמן פוגש אדם כאשר הוא איבד את בן/בת זוגו ונותר לבדו. באשר לחוק הירושה כאמור עזבונו של בן הזוג המנוח ללא צוואה יתחלק בין האלמן לבין ילדיו בצורה שווה. כאשר מחצית מעיזבונו של בן הזוג המנוח תעבור לאלמן והמחצית השנייה מעזבונו תחולק בין ילדיו בצורה שווה. 

כדי להבטיח ראשית שעזבונו של האלמן יגיע לילדיו בצורה שווה מבלי שתהיה השפעה בלתי הוגנת של אחד הילדים העלולים לפרש את מצבו השברירי של האלמן לטובת צוואה המנשלת את יתר אחיו ומעבירה לידיו את עזבונו של האלמן מומלץ לערוך צוואה.

דוגמה נוספת יכולה להיות כאשר האלמן בוחר שלא להיות לבדו ומתחיל פרק ב' בחייו, או אז מומלץ לערות צוואה החוסמת את אפשרות של ידוע בציבור מלטעון לחלק בעיזבונו של האלמן. 

עריכת צוואה ליחיד/ה ללא ילדים

כאשר אין למנוח ילדים, אך כן היו לו בן זוג בעודו בחיים והוריו עדיין בחיים, לפי חוק הירושה התשכ"ה-1965 יחולק עזבונו בין בן הזוג להוריו באופן שווה. אם הוריו של המנוח אינם בחיים עוד, אך יש לו אחים נוספים, הונו יחולק בין בן הזוג של המנוח לבין אחיו, כאשר שני שליש מסך ההון יועבר לבן הזוג והיתרה תועבר לאחים. 

אם למנוח אין ילדים, בן זוג או הורים, לפי חוק הירושה רכושו עשוי לעבור להורי הוריו, דודיו, בני-דודיו, אחייניו וכן הלאה. חלוקה מסוג זה לאדם שלא ערך צוואה ונעשית כברירת מחדל של החוק עלולה לעורר סכסוכים משפחתיים קשים.

במידה והמנוח הוא ללא ילדים, בן זוג, הורים, אחים או קרובי משפחה נוספים, זכותה של המדינה לרשת את עזבונו באופן מלא. משמעות הדבר היא שהונו של הנפטר לא יועבר לאנשים הקרובים אליו, וכי שנים של עמל ועבודה קשה פיזית יורדים לטמיון.

בכדי למנוע זאת, במקרה זה קריטי לערוך צוואה מסודרת, הקובעת מי היורשים של המנוח לפי רצונו הישיר. צוואה זו לא רק תסייע למנוע ויכוחים בתוך המשפחה, אלא תבטיח שהונו של המנוח יחולק בצורה ברורה והוגנת.

לסיכום

צוואת יחיד היא חיונית במקרים ספציפיים כמו לאחר גירושין, הקמה של משפחה שניה או במקרים שבהם לא קיימים יורשים טבעיים לעזבונו של המנוח לפי חוק הירושה התשכ"ה-1965. 

היעדר של צוואה ברורה ותקפה לפי חוק עשוי להוביל לחלוקה מוטעית של הרכוש, לניהול כספים על ידי גורמים לא רצויים כמו בני זוג לשעבר, המהווים את ההורים הביולוגיים של ילדיכם, ואף בתרחיש הגרוע ביותר להורשת הכספים למדינה כברירת מחדל. 

עריכת צוואה ליחיד מסייעת למנוע בעייתיות, דו-משמעות וסכסוכים בתוך המשפחה, ומבטיחה שהונו ורכושו של המנוח יחולקו לפי רצונו האישי בלבד וללא עוררין.

במידה ואתם מעוניינים לערוך צוואה מסוג זה, או להתייעץ באפשרויות המגוונות העומדות לרשותכם? משרדו של עו"ד ונוטריון יניב אור המשמש כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ומעל 20 שנות ניסיון בעל מומחיות ייחודית ומוביל בתחום דיני ירושה וצוואות . אנו מזמינים אותך ליצור אתנו קשר וליהנות ממקצועיות ומומחיות של משרד עורך דין ונוטריון יניב אור.

 

 

 

תוכן עניינים

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים