עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

זכות הירושה לבן זוג

זכות הירושה לבן זוג נוגעת לזכאותו החוקית של בן זוג לרשת חלק מנכסיו של הנפטר עם פטירתו. סעיף 11 לחוק הירושה משרטט את חלוקתה המדויקת של ירושה זו בין בן הזוג הנותר לזכאים אחרים של המנוח. הכרת זכויות אלה היא חיונית להבטחת מימושן התקין. לפיכך, מאמר זה נועד לחקור לעומק את סעיף 11 לחוק הירושה, המציע תובנה מקיפה לגבי זכויות הירושה לבן זוג.

 

מה חשיבותה של זכות הירושה לבן זוג?

לזכות הירושה לבן זוג יש חשיבות משמעותית בהבטחת רווחתו הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים, כך שיוכל לשמור על רמת החיים שבה הורגלה לאחר מות שותפו לחיים.

 

אילו סוגי רכוש מועברים לרוב לבן זוג בירושה?

באמצעות הורשת נכסים ספציפיים כמו רהיטים או כלי רכב, בן הזוג שנותר בחיים יכול לשמור על גישה לפריטים שהיו חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלו עם בן זוגו שנפטר. זה מאפשר לבני זוג לשמור על תחושת נורמליות והמשכיות בתקופה מאתגרת זו בחייהם. עם זאת, חיוני לציין כי לא כל המיטלטלין מיועדים אוטומטית לירושת בן הזוג.

פריטים כגון תכשיטים אישיים או חפצים שלא נועדו לשימוש משותף של שני בני הזוג, בדרך כלל לא נכללים בירושה של בן הזוג כברירת מחדל.

 

על אילו הוראות בחוק נשענת זכות הירושה לבן זוג?

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, חוק הירושה הישראלי נותן עדיפות ליורשים מסוימים בחלוקת העיזבון. במקרים כאלו ניתנת קדימות לבן זוגו וילדיו של המנוח והם הראשונים בתור לקבל חלק מנכסי המנוח. על פי החוק, זכאי בן הזוג של המנוח לרשת מחצית מהעיזבון, יחד עם כל המטלטלין הנחשבים לחלק ממשק הבית המשותף. מחצית העזבון הנותרת, מחולקת אז שווה בשווה בין הילדים.

 

במה תלויה זכות הירושה לבן זוג?

כדי לקבל הבנה מקיפה של זכויות הירושה לבן זוג, חשוב להכיר את סעיף 11 לחוק הירושה שסעיפיו מתווים את התנאים הבאים:

סעיף 11א

לפי סעיף זה, זכאי בן הזוג של המנוח לרשת נכסי מיטלטלין, לרבות רכב, הנחשבים כחלק ממשק הבית המשותף. בנוסף, חלקו של בן הזוג בעיזבון נקבע באופן הבא:

  • אם היו למוריש ילדים, נכדים או הורים, בן הזוג יקבל 50% מהעיזבון.
  • אם היו למוריש אחים, צאצאים או הורים, ובן הזוג היה נשוי למוריש לפחות שלוש שנים, וחי עמו בדירה העוברת בירושה, יירש בן הזוג את חלקו המלא של המוריש בדירה הנ"ל וכן שני שלישים מהעיזבון הנותר.

סעיף 11ב

במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו קרובי משפחה כמפורט בסעיף קטן א', יירש בן הזוג את כל העיזבון.

סעיף 11ג

סעיף זה מתייחס לנקודות הבאות:

  • כל הסכומים המגיעים לבן הזוג הנותר על בסיס יחסיו עם המנוח, לרבות רכוש שקיבלה האישה באמצעות הכתובה, ינוכו מחלקה של בת או בן הזוג בעיזבון. 
  • ההוראה הנ"ל אינה חלה על סכומים המגיעים לבן הזוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 או הסכם ממון שנחתם בין הצדדים.
  • הוראה זו אינה משפיעה על זכותו של בן הזוג לקבל כל רכוש שקיבל המוריש לרגל הנישואין, ובלבד שיוחזר עם סיום הנישואין.

 

האם זכות הירושה לבן זוג מובטחת בכל מצב?

לא תמיד מובטחת זכאותם של בני זוג למחצית מעיזבון המנוח. במקרים מסוימים, חלוקת העיזבון עשויה לסטות מתצורת חלוקה שווה בין בן הזוג ליורשים אחרים. במקום זאת, בן הזוג עשוי להיות זכאי לרשת שני שליש מהעיזבון, בעוד שהשליש הנותר מתחלק בין קרובי משפחה אחרים.

למשל, אם למנוח לא היו ילדים, נכדים או הורים, אך היו לו קרובי משפחה כגון סבים וסבתות, אחיינים או אחים, בן הזוג היה יורש שני שליש מהעיזבון, בעוד שהשליש הנותר יתחלק בין אלה. 

 

זכות הירושה לבן זוג

 

על זכות הירושה לבן זוג בדירת מגורים משותפת – התנאים והסייגים לה

במקרה של דירה משותפת, זכויות הירושה של בן זוג שנשאר בחיים, תלויות בתנאים ספציפיים. כאשר המנוח מותיר אחריו דירה משותפת בה התגורר עם בן / בת זוגו, זכות הירושה של בן הזוג הנותר מכסה את מלוא חלקו של המנוח בדירה המשותפת.

מכאן משתמע שבן הזוג שנותר בחיים יירש את הדירה כולה מבלי שיצטרך לחלקה עם יורשים אחרים, וזאת בהינתן שהיה נשוי למנוח לפחות שלוש שנים והתגורר בדירה בעת פטירתו של המנוח.

עם זאת, אם בן הזוג לא התגורר בדירה במועד פטירת המנוח או משך הנישואין קצר משלוש שנים, בן הזוג יירש רק חלק משווי הדירה בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 11 לחוק הירושה.

כמו כן, בתנאים מסוימים, זכויות הירושה של בן הזוג יכולות להגיע לשני שליש מהעיזבון הנותר, בנוסף לירושת הדירה המשותפת:

  1. בן הזוג שנותר בחיים והמנוח/ה היו נשואים במשך שלוש שנים לפחות.
  2. בן הזוג והמנוח/ה התגוררו בדירה המשותפת, הכלולה כולה או חלקה בעיזבון, בעת פטירת המנוח/ה.
  3. למנוח/ה לא היו ילדים, נכדים או הורים שעודם בין החיים, וקרוביהם מוגבלים לאחים, אחיינים ו/או סבים וסבתות.

 

לסיכום – זכות הירושה לבן זוג והדרכים לעגן ולממש אותה כהלכה 

הבטחת זכות הירושה לבן הזוג היא בעלת חשיבות עליונה, במיוחד במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה תקפה. במצבים כאלה, חלוקת העיזבון פועלת לפי ההנחיות הקבועות בחוק הירושה.
עם זאת, מומלץ שלא להסתמך רק על הוראות ברירת המחדל של חוק הירושה. 

במקום זאת, מומלץ מאוד ליצור צוואה באופן יזום בסיוע עורך דין דיני ירושה מנוסה. גישה פרואקטיבית זו מבטיחה שתוכלו לארגן ולשמור מראש על זכויות יקיריכם בנוגע לנכסיכם, ולספק להם הגנה נאותה במועד לכתכם..

 

בפנייה למשרד עו"ד ונוטריון יניב אור, תוכלו לפעול להבטחת זכויות הירושה של יקיריכם באמצעות עריכת צוואה מפורטת, מדויקת, מקצועית וחוקית, מבלי להותיר מקום לאי ודאות או מחלוקות בלתי רצויות.

לקביעת שיחת ייעוץ במשרד עו"ד יניב אור – חייגו עכשיו: 077-7299995.

 

שאלות ותשובות

בהתאם לחוק הירושה, בן זוג מוגדר כפרט שלו היה הנפטר נשוי כדין או שניהל המנוח איתו קשר זוגי פומבי העומד בקריטריונים הקבועים בחוק, לעניין ההכרה במעמד של "ידועים בציבור". 

על פי החוק, זכאי בן הזוג של המנוח לרשת מחצית מהעיזבון, יחד עם כל המטלטלין הנחשבים לחלק ממשק הבית המשותף. מחצית העזבון הנותרת, מחולקת אז שווה בשווה בין הילדים.

עריכת צוואה בסיוע עורך דין צוואות וירושות איכותי, מאפשרת לכם להסדיר ולהגן באופן יזום על זכויות בני זוגכם ברכושכם. עריכת צוואה מראש מאפשרת לכם לטפל מבעוד מועד בחלוקת הנכסים שלכם ולוודא כי בן או בת הזוג יזכו למענה מספק במסגרת העיזבון, תוך מניעת מחלוקות פוטנציאליות ואי ודאויות.

על ידי שימוש בשירותיו של עורך דין מנוסה בצוואות וירושות, תוכלו לקבל הכוונה וליווי מקצועי מקיף ויסודי, בתהליך לעריכת צוואה מקיפה המשקפת במדויק את רצונותיכם. כך תוכלו לשמור על זכויות יקיריכם ולמזער סיבוכים משפטיים אפשריים.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צו ירושה

על אף שיותר ויותר אנשים פונים להוציא צוואות במהלך חייהם, עדיין במקרים רבים אדם נפטר ללא כל צוואה. אך כאשר ישנו

דיני צוואות וירושות

  ככלל, דיני צוואות וירושות בישראל מצויים תחת חוק הירושה, תשכ"ה-1965. החוק מציין ארבע סוגי צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים