עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה – האם זה אפשרי ואיך עושים זאת?

כולנו מכירים את המונח שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי, בעבור חלקנו הדבר נכון גם בנוגע לקבלת ירושה. ייתכן ולחלק מהקוראים הדבר ישמע תמוה אבל ישנם מקרים לא מעטים בהם אנשים מבקשים להסתלק מן הצוואה של המנוח ולא לקבלה או חלק ממה שמוענק לו בה. בהתאם לכך, במאמר זה אנו נציג כיצד יכול היורש המיועד לוותר על זכות בירושה, ממה צריך להיזהר ומה ההשלכות של הסתלקותו על הירושה על יתר היורשים.

 

הסתלקות מירושה – מה המשמעות?

כפי שניתן להבין משמו של המונח, הסתלקות מהירושה מתאר מצב בו היורש אינו מעוניין לקבל את הזכויות הניתנות לו בצוואה.

הסיבות לכך משתנות, לעיתים סירובו נובע מהתנאים המופיעים בצוואה לקבלת הזכויות אותן היורש אינו מעוניין לקיים, לעיתים זה מאחר שהיורש אינו מעוניין במה שהוא צפוי לקבל או שהוא מעדיף כי אחרים יירשו זאת על פניו ולעיתים זה בשל סיבות אישיות כמו רצון לשלום בית, סכסוך משפחתי או סכסוך עם המנוח.

 

הסתלקות מירושה – איך ניתן לעשות? 

בהתאם לכך ובמטרה שלא לחייב אנשים לקבל ולעשות דברים שאינם מעוניינים בהם ובכך לפגוע בחירותם, סעיף 6 לחוק הירושה משנת 1965 קובע כי הסתלקות מעיזבון הינה אפשרית ואינה טעונה אישור.
סעיף החוק קובע כי "לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון, כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעיזבון".

כלומר במידה ואדם מעוניין לוותר על זכותו בעיזבון הדבר אפשרי לאחר מותו של המנוח במידה ולא קיימת צוואה או לאחר מותו של המצווה במידה וישנה צוואה. התנאי השני, התקף לשני המצבים בהם אין צוואה והירושה על פי דין או שישנה צוואה, הוא  שהעיזבון טרם חולק. רק בהתקיים שני התנאים רשאי היורש לכתוב תצהיר הסתלקות מעיזבון לרשם בית המשפט לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה, בו הוא מצהיר כי הוא מוותר על הזכויות המגיעות לו לפי הירושה. מיום שהוגש התצהיר לבית המשפט, התצהיר נכנס לתוקף ואין היורש צריך לקבל אישור ממישהו לבקשתו.

 

הסתלקות מירושה – מהן ההשלכות על חוק הירושה?

לפי סעיף 6(ב) לחוק הירושה כאשר אדם מוותר על חלקו בירושה, החוק רואה אותו כאילו הוא לא ירש זאת מלכתחילה והזכות ניתנת ליתר היורשים בצוואה או לבא בתור בצוואה ככל שישנו יורש חלופי.
קרי, היורש אינו יכול להסתלק מהצוואה ולהעביר את הזכות בה זכה לאדם אחר אשר הוא מעוניין שיקבל את הירושה.

החריג לכך הוא כאשר מדובר בבן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, להם יכול היורש להעביר את הזכות אותה קיבל בצוואה. כלומר,  במידה וישנם 3 יורשים ואחד מתוך השלושה מוותר על חלקו בצוואה אז כעת ישנם 2 יורשים לירושת המנוח, היורש השלישי אשר ויתר על הזכות אינו יכול לבקש כי הזכות תועבר לאדם שלישי, למשל בת זוגתו של היורש או חבר טוב אלא פרט לשלושת החריגים שצוינו אשר אליהם ניתן להעביר את הזכות.

חשוב לציין שהכלל גם תקף כמובן למקרים בהם אין צוואה ואז הירושה נעשית על פי דין. כלומר אם המנוח הותיר בת זוג ושני ילדים והילדים מעוניינים להסתלק מחלקם בעיזבון המגיע להם על פי דין אין הם יכולים להסתלק אלא לטובת בת הזוג (אימם), ילדו( אחיו) או אחיו של המוריש.

 

בטרם פועלים דברים שחשוב לדעת בנוגע להסתלקות מעיזבון:

הדבר הכי חשוב לזכור ולהיזהר ממנו בטרם פועלים להסתלקות מעיזבון על פי צוואה או מירושה על פי דין , הוא שלא ניתן להתחרט בנוגע לכך. כאמור, מרגע שהוגש התצהיר לרשם לענייני ירושה ההסתלקות נכנסת לתוקף ולא צריך אישור לפעולה או אסמכתא לכך. לכן מרגע הגשת התצהיר לא ניתן להתחרט ולקבל את מה שהמנוח הועיד לאותו יורש. בהתאם לכך, אנו ממליצים לחשוב לעומק ולוודא שאתם מעוניינים לוותר על זכותכם בעיזבון על פי צוואה או מכוח ירושה על פי דין כאשר אין צוואה, כי מרגע הפעולה לא ניתן להתחרט.

לא פעם מתרחשים מקרים בהם הסתלקות של הילדים לטובת בן הזוג של המוריש גורמת לאותו מוריש לסכל את רצונו של המנוח או להעדיף ילד אחד על פני משנהו מכל מיני סיבות, לכן חשוב להיזהר כאשר עושים שימוש בכלי של הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון.

 

אם אדם מעוניין לוותר על נכס ספציפי מתוך הירושה לאדם אחר, חשוב לדעת כי הדבר אפשרי רק במידה והנכס או הזכות המצוינת הוגדרה באופן מובחן בצוואה וכשאין צוואה בעיזבון המיועד ליורשים.

לדוגמה במידה וכתוב בצוואה כי פלוני ירש את המכונית והדירה של המנוח, הוא יכול לוותר על ירושת המכונית ולהישאר עם הדירה. במידה ובצוואה נכתב כי היורש מקבל מחצית מכל הונו של המנוח, הוא אינו יכול לוותר רק על המכונית משום שהמכונית אינה חלק מובחן בתוך הצוואה ולכן המכונית אינה שלו לוותר עליה.

בהתאם לכך, כאשר אין צוואה  אלא מדובר בירושה לפי דין, בה נכסי המנוח מחולקים בצורה של אחוזים, היורש אינו יכול לוותר על נכס ספציפי, שכן הוא לא יורש נכס מסוים אלא אחוזים מכלל הזכויות. החוק קובע כי במידה וקטין או אדם אשר הוכרז פסול דין אינם יכולים להסתלק מן הירושה באופן אשר תיארנו, אלא במקרים אלו נדרש אישור של בית משפט להסתלקות מהירושה. הסיבות לכך ברורות, זכיה בירושה כלשהי הינה לרוב הטבה אשר אדם מעוניין לקבל, ולכן ישנו החשד כי יורשים מאוכלוסיות אלו הניתנות להשפעה לא מעוניינים להסתלק מהירושה אלא שידלו אותם לעשות זאת. לכן המחוקק פעל להגן עליהם באמצעות דרישת אישור בית משפט לפעולה זו.

כאמור לא ניתן להסתלק מן הירושה לאחר חלוקת הירושה. לכן ישנו חלון זמנים ברור בו ניתן להסתלק ממנה ככל שמעוניינים וצריך להיות ערניים לכך.  במידה ואתם מעוניינים לוותר על הירושה חשוב לשים לב כי אתם מבקשים זאת לאחר מתן צו הירושה אך טרם חלוקת הירושה.

 


שאלות ותשובות בנושא הסתלקות מעיזבון

(סעיפי החוק 6,50 לחוק הירושה)​

להסתלקות מן העזבון משמעויות משפטיות והשלכות על חלוקת הרכוש בין היורשים

לאחר מות המוריש כל עוד לא חולק העזבון.

היורש רשאי, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.

מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה.

אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

זוכה על פי צוואה שהסתלק מן המגיע לו, שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת (סעיף 50 לחוק).

הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט.

הסתלקות על תנאי – בטלה.

 

לסיכום,

אדם יכול לוותר על זכותו לרשת את כל ירושתו או חלקים ממנה, בתנאי שהדבר נעשה טרם חלוקת הרכוש ולאחר פטירת האדם ותוך הגשת תצהיר לרשם הירושה.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

סכסוכי ירושה בנחלות

סכסוכי ירושה בנחלות משפחות רבות נקלעות למאבקים פנימיים מורכבים ואף קשים סביב ירושה, בעיקר במושבים כאשר מדובר במשק או נחלה,

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

לאחר מותו של המצווה, היורשים יכולים לממש את צוואתו באמצעות הצגת הצוואה המקורית לרשם הירושות. עם זאת, לעיתים קרובות קורה

בקשה לצו ירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו כפי שנקבעו בצוואתו. בהעדרה של צוואה – נכסי המנוח מחולקים בין יורשיו החוקיים,

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

לאור עליית תוחלת החיים בעולם המודרני ובעקבותיה – ריבוי הנכסים הנצברים בידי אנשים לאורך חייהם, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

זכות ירושה ידועה בציבור

כמפורט בסעיף 55 לחוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור מחזיקים בזכות לרשת אחד את השני באופן הדומה לזוגות נשואים כדין.

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים