מחפשים מומחה בתחום? השאירו פרטים ונחזור אליכם

עו"ד ונוטריון יניב אור

עו"ד אור בעל רקורד עשיר של ייצוג בבתי המשפט, הן האזרחי והן הפלילי, נמנה על מאגר המומחים של בתי המשפט, סגן יו"ר (משותף) ועדת ירושה, סגן יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים בלשכת עורכי הדין, מוסמך האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כח מתמשך מומחה בגישור וניהול מו"מ, מרצה בכיר ומחבר ספרים בתחום המשפט.

מידע מקצועי:
עריכת צוואה הדדית
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? כלי יעיל להורשת נכסים רבים מלקוחותינו פונים אלינו על מנת לערוך צוואה ומעוניינים בצוואה אשר תיקח בחשבון

עריכת צוואה הדדית
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? כלי יעיל להורשת נכסים רבים מלקוחותינו פונים אלינו על מנת לערוך צוואה ומעוניינים בצוואה אשר תיקח בחשבון

צוואה לבעלי נחלה חקלאית
צוואה בנחלה חקלאית

    צוואה לבעלי נחלה חקלאית נושא הצוואות והירושות בנחלה חקלאית הוא מפורט ומסועף, לכן חיוני לעמוד על החוקים והכללים

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך

מה המשמעות של ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים

צוואה לתושב חוץ
צוואה לתושב חוץ

עריכת צוואה לתושב חוץ היא הכרחית ואף חיונית, ולרוב מומלץ לערוך מספר צוואות לפי כל מדינה שבה קיימים נכסים או

שתפו אותנו

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה – האם זה אפשרי ואיך עושים זאת?

כולנו מכירים את המונח שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי, בעבור חלקנו הדבר נכון גם בנוגע לקבלת ירושה. ייתכן ולחלק מהקוראים הדבר ישמע תמוה אבל ישנם מקרים לא מעטים בהם אנשים מבקשים להסתלק מן הצוואה של המנוח ולא לקבלה או חלק ממה שמוענק לו בה.

בהתאם לכך, במאמר זה אנו נציג כיצד יכול היורש המיועד לוותר על זכות בירושה, ממה צריך להיזהר ומה ההשלכות של הסתלקותו על הירושה על יתר היורשים. 

הסתלקות מירושה – מה המשמעות?

כפי שניתן להבין משמו של המונח, הסתלקות מהירושה מתאר מצב בו היורש אינו מעוניין לקבל את הזכויות הניתנות לו בצוואה.

הסיבות לכך משתנות, לעיתים סירובו נובע מהתנאים המופיעים בצוואה לקבלת הזכויות אותן היורש אינו מעוניין לקיים, לעיתים זה מאחר שהיורש אינו מעוניין במה שהוא צפוי לקבל או שהוא מעדיף כי אחרים יירשו זאת על פניו ולעיתים זה בשל סיבות אישיות כמו רצון לשלום בית, סכסוך משפחתי או סכסוך עם המנוח.  

 

הסתלקות מירושה – איך ניתן לעשות ? 

בהתאם לכך ובמטרה שלא לחייב אנשים לקבל ולעשות דברים שאינם מעוניינים בהם ובכך לפגוע בחירותם, סעיף 6 לחוק הירושה משנת 1965 קובע כי הסתלקות מעיזבון הינה אפשרית ואינה טעונה אישור.

סעיף החוק קובע כי "לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעזבון".

כלומר במידה ואדם מעוניין לוותר על זכותו בעזבון הדבר אפשרי לאחר מותו של המנוח במידה ולא קיימת צוואה או לאחר מותו של המצווה במידה וישנה צוואה. התנאי השני, התקף לשני המצבים בהם אין צוואה והירושה על פי דין או שישנה צוואה, הוא  שהעזבון טרם חולק.

רק בהתקיים שני התנאים רשאי היורש לכתוב תצהיר הסתלקות מעיזבון לרשם בית המשפט לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה, בו הוא מצהיר כי הוא מוותר על הזכויות המגיעות לו לפי הירושה.

מיום שהוגש התצהיר לבית המשפט, התצהיר נכנס לתוקף ואין היורש צריך לקבל אישור ממישהו לבקשתו.

הסתלקות מירושה – מהן ההשלכות על חוק הירושה?

לפי סעיף 6(ב) לחוק הירושה כאשר אדם מוותר על חלקו בירושה, החוק רואה אותו כאילו הוא לא ירש זאת מלכתחילה והזכות ניתנת ליתר היורשים בצוואה או לבא בתור בצוואה ככל שישנו יורש חלופי.

קרי, היורש אינו יכול להסתלק מהצוואה ולהעביר את הזכות בה זכה לאדם אחר אשר הוא מעוניין שיקבל את הירושה.

החריג לכך הוא כאשר מדובר בבן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, להם יכול היורש להעביר את הזכות אותה קיבל בצוואה. כלומר,  במידה וישנם 3 יורשים ואחד מתוך השלושה מוותר על חלקו בצוואה אז כעת ישנם 2 יורשים לירושת המנוח, היורש השלישי אשר ויתר על הזכות אינו יכול לבקש כי הזכות תועבר לאדם שלישי, למשל בת זוגתו של היורש או חבר טוב אלא פרט לשלושת החריגים שצוינו אשר אליהם ניתן להעביר את הזכות.

חשוב לציין שהכלל גם תקף כמובן למקרים בהם אין צוואה ואז הירושה נעשית על פי דין.

כלומר אם המנוח הותיר בת זוג ושני ילדים והילדים מעוניינים להסתלק מחלקם בעזבון המגיע להם על פי דין אין הם יכולים להסתלק אלא לטובת בת הזוג (אימם), ילדו( אחיו) או אחיו של המוריש.

בטרם פועלים דברים שחשוב לדעת בנוגע להסתלקות מעיזבון:

הדבר הכי חשוב לזכור ולהיזהר ממנו בטרם פועלים להסתלקות מעזבון על פי צוואה או מירושה על פי דין , הוא שלא ניתן להתחרט בנוגע לכך.

כאמור, מרגע שהוגש התצהיר לרשם לענייני ירושה ההסתלקות נכנסת לתוקף ולא צריך אישור לפעולה או אסמכתא לכך.

לכן מרגע הגשת התצהיר לא ניתן להתחרט ולקבל את מה שהמנוח הועיד לאותו יורש. בהתאם לכך, אנו ממליצים לחשוב לעומק ולוודא שאתם מעוניינים לוותר על זכותכם בעזבון על פי צוואה או מכוח ירושה על פי דין כאשר אין צוואה, כי מרגע הפעולה לא ניתן להתחרט.

לא פעם מתרחשים מקרים בהם הסתלקות של הילדים לטובת בן הזוג של המוריש גורמת לאותו מוריש לסכל את רצונו של המנוח או להעדיף ילד אחד על פני משנהו מכל מיני סיבות, לכן חשוב להיזהר כאשר עושים שימוש בכלי של הסתלקות היורש מזכותו בעזבון. 

אם אדם מעוניין לוותר על נכס ספציפי מתוך הירושה לאדם אחר, חשוב לדעת כי הדבר אפשרי רק במידה והנכס או הזכות המצוינת הוגדרה באופן מובחן בצוואה וכשאין צוואה בעזבון המיועד ליורשים.

לדוגמה במידה וכתוב בצוואה כי פלוני ירש את המכונית והדירה של המנוח, הוא יכול לוותר על ירושת המכונית ולהישאר עם הדירה.

במידה ובצוואה נכתב כי היורש מקבל מחצית מכל הונו של המנוח, הוא אינו יכול לוותר רק על המכונית משום שהמכונית אינה חלק מובחן בתוך הצוואה ולכן המכונית אינה שלו לוותר עליה.

בהתאם לכך, כאשר אין צוואה  אלא מדובר בירושה לפי דין, בה נכסי המנוח מחולקים בצורה של אחוזים, היורש אינו יכול לוותר על נכס ספציפי, שכן הוא לא יורש נכס מסוים אלא אחוזים מכלל הזכויות. 

החוק קובע כי במידה וקטין או אדם אשר הוכרז פסול דין אינם יכולים להסתלק מן הירושה באופן אשר תיארנו, אלא במקרים אלו נדרש אישור של בית משפט להסתלקות מהירושה.

הסיבות לכך ברורות, זכיה בירושה כלשהי הינה לרוב הטבה אשר אדם מעוניין לקבל, ולכן ישנו החשד כי יורשים מאוכלוסיות אלו הניתנות להשפעה לא מעוניינים להסתלק מהירושה אלא שידלו אותם לעשות זאת. לכן המחוקק פעל להגן עליהם באמצעות דרישת אישור בית משפט לפעולה זו.

כאמור לא ניתן להסתלק מן הירושה לאחר חלוקת הירושה. לכן ישנו חלון זמנים ברור בו ניתן להסתלק ממנה ככל שמעוניינים וצריך להיות ערניים לכך.  במידה ואתם מעוניינים לוותר על הירושה חשוב לשים לב כי אתם מבקשים זאת לאחר מתן צו הירושה אך טרם חלוקת הירושה.

לסיכום

אדם יכול לוותר על זכותו לרשת את כל ירושתו או חלקים ממנה, בתנאי שהדבר נעשה טרם חלוקת הרכוש ולאחר פטירת האדם ותוך הגשת תצהיר לרשם הירושה.   

 

במידה ואתם מעוניינים לנסח בקשה מסוג זה, או להתייעץ באפשרויות העומדות לרשותכם? משרדו של עו"ד  ונוטריון יניב אור המשמש כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ומעל 20 שנות ניסיון בעל מומחיות ייחודית ומוביל בתחום דיני ירושה וצוואות. אנו מזמינים אותך ליצור אתנו קשר וליהנות ממקצועיות ומומחיות של משרד עורך דין ונוטריון יניב אור.

 
 

תוכן עניינים

הגנה על ירושה

ירושה על פי דין

ירושה על פי דין מתקיימת כאשר אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה, המורה כיצד לחלק את העיזבון שלו ובבוא העת

עורך דין התנגדות לצוואה

אנשים רבים זקוקים לשירותיו של עורך דין התנגדות לצוואה, מאחר וכל אחד עלול להגיע לסיטואציה, שבה הוא ירצה להתנגד לצוואה

הגנה מפני התנגדות לקיום צוואה

עריכת צוואה 

רוב האנשים אינם נוטים לחשוב על המוות שלהם, מאחר ומדובר על נושא מפחיד וכאוב עבור מרבית האנשים. אך חשוב לזכור

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה היא פעולה אשר נועדה להבטיח כי הצוואה של המנוח אכן תקוים. על פי חוק הירושה יש לקיים

עורך דין סכסוכי ירושה

סכסוך בין יורשים

צוואות וירושות במקרים רבים עומדות במרכזם של סכסוכים המטופלים על ידי עו"ד סכסוך בין יורשים. יתכנו אינספור סוגים וסיבות ל

עורך דין סכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה יניב אור מגיש לכם עצות וטיפים חשובים לגבי צוואות וירושות, וספציפית לגבי סכסוכים בנוגע לירושות או

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים