עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

עורך דין לענייני ירושה

כל המידע והפרטים על הגשת צו ירושה בעזרת עורך דין לענייני ירושה, תשובות מאת עורך הדין יניב אור.

האם ניתן לבצע הסתלקות מירושה לטובת הורה? ואם כן – מהו הליך הסתלקות מעיזבון וכיצד יש לבצע אותו?

כאשר אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה לעניין עיזבונו או חלק מעיזבונו יש להסדיר את עניין העיזבון באמצעות הגשת בקשה לצו ירושה. יורשיו של הנפטר יהיו עפ"י חוק הירושה. צו ירושה הוא צו בעל תוקף של פסק דין המסדיר את חלוקת עיזבונו של נפטר אשר לא הותיר אחריו צוואה.

 

עורך דין לענייני ירושה

 

הגשת צו ירושה בעזרת עורך דין לענייני ירושה

כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של אדם שמת, יש להגיש בקשה לצו ירושה.

בקשה לצו ירושה ניתן להגיש אם מתקיימים התנאים הבאים:

  • האדם שמת לא ערך צוואה.
  • מגיש הבקשה הוא אחד היורשים החוקיים של האדם שמת או יורש של היורש.

כיום, צו ירושה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון לשנת 2023):

  1. אגרת פתיחת בקשה (461 ש"ח).
  2. אגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ש"ח).

בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לאחד מאלו:

  • הרשם לענייני ירושה.
  • בית-דין דתי (כגון: הרבני, השרעי והדרוזי), בתנאי שכל הצדדים להליך מסכימים על הגשת הבקשה וניהול ההליך בפני בית הדין.

לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן צו הירושה.

במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי. במקרה שחסרים פרטים בבקשה או קיים צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש, בדוא"ל, דרישה להשלמת הפרטים.

לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו ירושה.

הגשת צו ירושה

הסתלקות מעיזבון

יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו (על כולו או על חלק ממנו). יורש יוכל לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס אובחן מאחרים בצוואה או כאשר הוסכם על כך בין היורשים בהסכם.

הליך הסתלקות מעיזבון מתחיל בהגשת תצהיר הסתלקות, ומי שהסתלק רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובות של יורש.

חשוב לציין כי הסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר ההסתלקות, ולא ניתן לחזור ממנה.

ישנם מקרים שבהם יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות, כגון תנאים בצוואה שאינו מעוניין לקיימם, היבטי מס או מניע רגשי. כדי לא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו.

הסתלקות מעיזבון

 

ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון. יש להגיש תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו.

אם ניתן, רצוי לצרף את התצהיר כחלק מהליך בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה. היורש יפרט בתצהיר את שיעור ההסתלקות המבוקש. אם מדובר בהסתלקות ספציפית, על היורש לציין במפורש לטובת מי הסתלק (לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש).

במקרה שהיורש המבקש להסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18) או פסול דין, יש לקבל אישור להסתלקות מבית המשפט.

במקרים אחרים ההסתלקות תהיה בתוקף ממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט, לפי העניין, ואין צורך לקבל אישור כדי להסתלק. עם זאת, בית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות אם נקבע שנעשתה בחוסר תום לב (למשל, במטרה להתחמק מחובות), ולכן רצוי לפנות לייעוץ משפטי טרם נקיטת ההליך.

הסתלקות מירושה לטובת הורה

הסתלקות יכולה להיות כללית או ספציפית (במובן של לטובת מי ההסתלקות). במקרה של הסתלקות כללית, החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.

הסתלקות ספציפית היא מקרה בו היורש מוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי. האדם הספציפי הוא אדם הנמנה על אלה בלבד:

  • בן זוגו של המוריש.
  • ילדו של המוריש.
  • אחיו של המוריש.

כלומר, לדוגמה: אחד מילדיו של המוריש יכול להסתלק מחלקו בעיזבון (או מחלק מסוים מחלקו בעיזבון) לטובת בן/בת הזוג של המוריש – הורה של היורש.

עם זאת, לשם הדוגמה: אחיו של המוריש אינם יכולים להסתלק מחלקם בעיזבונו לטובת הורה של המוריש.

יש לשים לב: צוואה אינה יכולה להגביל את זכותו של כל אחד מהיורשים להסתלק מחלקו בירושה. כלומר: מי שרשאי להסתלק מחלקו בעיזבון הוא יורש על פי דין או על פי צוואה.


שאלות בנושא ירושת עיזבון

(הוראות סעיפים 1-5,50 לחוק הירושה)

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו כלומר כלל נכסיו עוברים ליורשים של אותו אדם (זוהי למעשה "הירושה") בין אם הם נקבעו על פי חוק הירושה ובין אם הם נקבעו על פי צוואה שבמקרה האחרון גוברת על חלוקה של הנכסים על פי חוק הירושה.

 

היורשים זכאים לרשת את העזבון והם הם יורשים על פי דין (מכוח החוק) או זוכים על פי צוואה (שערך המצווה)

כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. 
מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש.

לעניין זכויות הירושה של ילד אין נפקא מינה אם בשעת לידתו היו הוריו נשואים זה לזה, ואם לא.

תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה;

מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו;

מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

זוכה על פי צוואה שנמצא פסול לרשת, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת (סעיף 50 לחוק)

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
עריכת צוואה בגבעתיים

עריכת צוואה​ בגבעתיים עריכת צוואה בגבעתיים מאפשרת לתושבי גבעתיים מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב והחופשי מה יעלה

עריכת צוואה ברמת גן

עריכת צוואה​ ברמת גן עריכת צוואה ברמת גן מאפשרת לתושבי רמת גן מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

עריכת צוואה בתל אביב

עריכת צוואה​ בתל אביב עריכת צוואה בתל אביב מאפשרת לתושבי תל אביב מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

עריכת צוואה ברחובות

עריכת צוואה​ ברחובות עריכת צוואה ברחובות מאפשרת לתושבי רחובות מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב והחופשי מה יעלה

עריכת צוואה בראשון לציון

עריכת צוואה​ בראשון לציון עריכת צוואה בראשון לציון מאפשרת לתושבי ראשון לציון מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

הסכם ממון: מדריך מלא

הסכם ממון משמש כמסמך משפטי מחייב המתווה את חלוקת רכושם של בני זוג במקרה של גירושין. מטרתו העיקרית היא להגן

חוק התיישנות ירושה

במקרים מסוימים חלה על ירושה תקופת התיישנות של שבע שנים, החל מהרגע שנודע ליורשים על זכותם לחלק שטרם מומש בעיזבונו

צוואה פגומה

אנשים רבים מחליטים לערוך צוואה במהלך חייהם, שהיא מסמך משפטי הקובע את חלוקת נכסיהם לאחר מותם. תוקף הצוואה כפוף לעמידתה

הסכם ממון מול צוואה

במקרים מסוימים, עלול להתרחש סכסוך יורשים עקב קונפליקט שמתגלה בין הסכם ממון מול צוואה. לא אחת ההנחיות במסמכים אלו סותרות

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים