עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר במקרה של פטירה. זהו כלי חשוב לתכנון עתידי ולהבטחת רווחתם של בני הזוג והמשפחה.

צוואה הדדית חוק הירושה

על פי חוק הירושה תשכ"ה 1965, צוואה הדדית מהווה מסמך משפטי מחייב המבטיח שהרכוש והזכויות יועברו לפי הרצון של המצווים. למעשה חוק הירושה נותן מקום של כבוד לעריכת צוואה בצורה של צוואה הדדית ואף עיגן את זה בתיקון מס' 12 שנכנס לתוקפו בשנת 2005 וקבע את הזכויות של בני זוג לערוך צוואה הדדית, את הדרך לעשות זאת במסמך אחד או בשניים ואף את התנאים לביטול צוואה הדדית.

צוואה הדדית בשני מסמכים או במסמך אחד

צוואה הדדית ניתן לערוך במסמך אחד כאשר מדובר בבני זוג מנישואים ראשונים עם ילדים משותפים ורכוש משותף. בכל סיטואציה אחרת כאשר אחד מהפרמטרים אינו תקף לבני הזוג מומלץ לערוך צוואה הדדית בשני מסמכים, הדבר מבטיח מענה אופטימלי לשוני הקיים בצרכים של כל בן הזוג המעוניין לשמר את עיקרון ההסתמכות וההדדיות שהרכוש יגיע לבן הזוג הנותר לאחר פטירה.

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

צוואה הדדית היא כלי משפטי חשוב לתכנון העזבון והסדרת הירושה. בניגוד לצוואה רגילה שבה כל בן זוג רשאי לעשות כרצונו, צוואה הדדית היא פרי החלטה משותפת של בני הזוג לערוך צוואה משותפת.

בצוואה משותפת והדדית קיים אינטרס הסתמכות של שני מצווים האחד כלפי השני שעליו החוק ובתי המשפט מגנים להבדיל מצוואה רגילה שבה אין אינטרס של הסתמכות של המצווים זה כלפי זה.

הצוואה ההדדית מבטיחה שהרכוש יועבר לבן/בת הזוג, ולא לצדדים שלישיים. זאת בניגוד לצוואה רגילה, בה הרכוש עלול להתחלק בין בני המשפחה או להינתן למוטבים אחרים. צוואה הדדית מעניקה ביטחון וודאות גבוהים יותר לגבי העברת הרכוש לבן הזוג הנותר.

Dark Blue Modern Law Consultant Facebook Ad 1

האם כדאי לעשות צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא אמצעי חשוב שמבטיח כי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, הרכוש המשותף יועבר במלואו לבן הזוג הנותר ולאחר מכן לילדיהם המשותפים. ללא צוואה הדדית, קיים סיכון כי חלק מהרכוש יועבר לילדים מנישואים קודמים או לבן/בת הזוג החדש/ה, במקום להישאר בידי הילדים המשותפים. לפיכך, צוואה הדדית היא צעד חשוב שמבטיח את עתיד המשפחה ושומר על זכויות הילדים המשותפים.

צוואה הדדית היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שהרכוש של בני הזוג יישאר בשליטתם גם אם אחד מהילדים נקלע לקשיים כלכליים או להליכי גירושין. בלי צוואה הדדית, חלוקת העזבון תתבצע על פי הוראות הדין, מה שעלול לפגוע בבני הזוג ובילדיהם.

צוואה הדדית היא הפתרון המתאים ביותר כדי להבטיח ודאות לגבי חלוקת העזבון בין הילדים לאחר פטירת שני בני הזוג. מנגנון זה מבטיח שהעזבון יחולק בצורה נאותה, שוויונית ומבלי לחשוש שאחד הילדים ישתלט על הנכס של הוריו. זוהי הדרך הבטוחה ביותר להבטיח שרצונם של בני הזוג יקוים ושהעזבון יועבר לידי הצאצאים באופן הוגן ומאוזן. צוואה הדדית מעניקה ביטחון ושקט נפשי לבני הזוג ולילדים כאחד.

צוואה הדדית חסרונות

צוואה הדדית עשויה להיראות כפתרון נוח ופשוט, אך יש לשים לב לחסרונות הכרוכים בה: ראשית, צוואה הדדית מחייבת את הצדדים להישאר נשואים עד מותו של אחד מהם. זה יכול להיות בעייתי במקרים שבהם הנישואין אינם מוצלחים או כאשר אחד הצדדים מעוניין להתגרש. הדבר כמובן רלוונטי גם לבני זוג הידועים בציבור המעוניינים לפרק את השותפות ביניהם.

שנית צוואה הדדית עלולה להגביל את החופש של הצדדים לקבל החלטות לגבי רכושם ולהעביר אותו לאחרים על פי רצונם. זה עלול להיות בעייתי במקרים שבהם אחד הצדדים מעוניין לקבל את ההחלטה על ביצוע החלוקה לא במועד עריכת הצוואה אלא לאחר פטירת בן הזוג הנותר על פי שיקולים שיהיו רלוונטיים לתקופה מאוחרת יותר.

צוואה הדדית מחיר

למרות שיש עלות מסוימת לעריכת צוואה הדדית השקעה קטנה וחשובה עשויה לחסוך הרבה כאב ובלבול בעתיד. היא מאפשרת לבני הזוג לשלוט על גורלם ולדאוג לרווחת משפחתם גם לאחר פטירתם. זוהי החלטה חשובה שכל בני הזוג צריכים לשקול ברצינות. ממליץ לפנות למשרדינו לקבל הצעת מחיר לצוואה הדדית הטובה ביותר עבורכם.

ביטול צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית עשוי להיות הכרחי במקרים בהם חל שינוי בנסיבות החיים או ביחסים בין הצדדים. בכל צוואה הדדית שנערכה עד לשנת 2005, בן זוג שירש את בן זוגו היה רשאי לערוך צוואה חדשה אשר מבטלת או משנה את הוראותיה של הצוואה ההדדית.

לאחר 2005 בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה ביטול צוואה הדדית יכול להתבצע בשלוש דרכים . ראשית כאשר בני הזוג בחיים בהודעה בכתב . שנית, כאשר בן זוג אחד נותר בחיים כל עוד לא חולק העזבון עליו להסתלק מכל חלק שהוא אמור לקבל ושלישית כאשר בן זוג אחד נותר בחיים והעזבון חולק  עליו להשיב את החלק שקיבל בעיזבון שירש.

בת"ע 15472-02-13 נקבע כי בנסיבות מסוימות ניתן לסטות מדרישת מסירת הודעה בכתב, ובלבד שהוכח כי המצווה השני ידע על עריכת הצוואה החדשה וביטול הצוואה ההדדית. בתיק נוסף נקבע כי לא יעלה על הדעת שהאיש ממנו ביקשה המנוחה להתגרש ולהיפרד רכושית בעודה בחיים, הוא שיירש אותה רק בשל היותו פורמאלית נשוי לה בשל פטירתה בטרם קבלת הגט, שעה שהביעה רצון מפורש שכל רכושה יועבר לילדיה.

יורש במקום יורש

בצוואה הדדית ניתן להשתמש במנגנון ניסוח של "יורש במקום יורש": בה אדם מוריש את נכסיו לשני אנשים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון כמו במקרים של מות הראשון דוגמא לכך ניתן לראות בניסוח הבא: "אם בעת פטירתי בן זוגי לא יהיה בין החיים יחולק עזבוני בין שני ילדיי"

חשוב לציין כי בע"א 4402/98 מלמד נ' סלומון נקבע כי ניסוח מנגנון בצוואה הדדית של יורש במקום יורש אינו יוצר מניעה לבן הזוג הנותר לצוות את העזבון כולו לצד שלישי שאינו מוזכר בצוואה המשותפת של בני הזוג.

יורש אחר יורש

מנגנון ניסוח נוסף בצוואה הדדית הוא  "יורש אחר יורש" – המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון. השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה הכל לפי המוקדם יותר. דוגמא לכך ניתן לראות בניסוח הבא: "הננו מצווים כי לאחר פטירת שני בני הזוג אנו מצווים לחלק את העזבון בין ילדינו"

לסיכום

באמצעות הכנת צוואה הדדית כל אחד מבני הזוג מותיר את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים וכך למעשה מונע מבעוד מועד מאבקי ירושה בקרב היורשים. יתרה מזאת, צוואה הדדית מאפשרת לבני זוג להגביל את האפשרות לבטל את הצוואה או לבצע בה שינויים בעתיד ועל ידי כך להבטיח כי בן הזוג שנותר בחיים לא ינשל את היורשים מכל סיבה שהיא, בניגוד לרצון שהביעו בני הזוג בצוואה ההדדית.

אם אתם מעוניינים להבטיח שהרכוש שלכם יועבר לבן/בת הזוג, שקלו ברצינות לערוך צוואה הדדית. זו הדרך היעילה ביותר להסדרת העזבון ולהבטחת עתיד משפחתכם.

משרד עו"ד ונוטריון יניב בעל מומחיות וניסיון בעריכת צוואה הדדית. משרד עו"ד ונוטריון יניב אור מעניק שירות של עריכת צוואה הדדית בפריסה ארצית ומזמין אותך ליצור קשר כדי לקבל מענה ופתרון לעריכת צוואה הדדית הולמת המחייבת ניסיון ומקצוענות ללא פשרות. 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
סכסוכי ירושה בנחלות

סכסוכי ירושה בנחלות משפחות רבות נקלעות למאבקים פנימיים מורכבים ואף קשים סביב ירושה, בעיקר במושבים כאשר מדובר במשק או נחלה,

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

לאחר מותו של המצווה, היורשים יכולים לממש את צוואתו באמצעות הצגת הצוואה המקורית לרשם הירושות. עם זאת, לעיתים קרובות קורה

בקשה לצו ירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו כפי שנקבעו בצוואתו. בהעדרה של צוואה – נכסי המנוח מחולקים בין יורשיו החוקיים,

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

לאור עליית תוחלת החיים בעולם המודרני ובעקבותיה – ריבוי הנכסים הנצברים בידי אנשים לאורך חייהם, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

זכות ירושה ידועה בציבור

כמפורט בסעיף 55 לחוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור מחזיקים בזכות לרשת אחד את השני באופן הדומה לזוגות נשואים כדין.

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים