עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה הדדית

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה משותפת שנעשית בין שניים, במסמך אחד או בשני מסמכים המסתמכים זה על זה. בדרך כלל מדובר בבני זוג אולם זו לא חובה. בצוואה הדדית המורישים מבקשים ליצור הסתמכות הדדית שלאחר מות אחד מהם יירש אותו בן הזוג הנותר ולאחר פטירת בן הזוג השני יעבור הרכוש המשותף ליורש אחר, שזהותו נקבעה מראש. בדרך כלל מדובר בילדי בני הזוג.

 

לשם מה לערוך צוואה הדדית?
צוואה הדדית מקובלת בקרב בני זוג שיש להם ילדים משותפים. הם מצווים אחד לשני את רכושם, ולאחר פטירת שניהם הרכוש שנותר עובר לילדים ("יורש אחר יורש").

צוואה כזו מגינה על בן הזוג שנותר בחיים. היא יכולה למשל למנוע מצב שבו ייאלץ להתפנות מדירתו בשל דרישת היורשים האחרים לקבל את חלקם באמצעות פירוק שיתוף בדירה, או להתחלק בכספי העיזבון כשהוא עדיין זקוק לכספים למחייתו, או בשל נסיבות אחרות שלא נצפו מראש (לדוגמה קשיים כלכליים של אחד הילדים).

 

מתי מומלץ לבצע צוואה הדדית
אם צברתם במהלך החיים המשותפים רכוש משותף ושניכם מעוניינים למנוע סכסוכי ירושה עתידיים בין הילדים או היורשים האחרים לבין בן הזוג שנותר בחיים, כדאי לכם לשקול ברצינות להכין צוואה הדדית. באמצעות עריכת צוואה הדדית בני זוג יכולים להגן על האינטרסים של בן הזוג שנותר בחיים במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, ולהבטיח כי הוא לא יצטרך לפנות את דירת המגורים ולהעביר את הרכוש המשותף שבני הזוג צברו במהלך השנים לצדדים שלישיים או לילדים.

חשוב להבהיר כי בהיעדר צוואה, חלוקת הרכוש תיעשה על פי דין ובן הזוג הנותר בחיים יידרש להתחלק ברכושו של בן הזוג שנפטר עם ילדיו של המוריש או עם ילדיהם המשותפים של בני הזוג. במקרה ובן הזוג הנותר מתגורר בדירה משותפת רק אחרי שהילדים יסתלקו לטובתו  מחלקם בירושה, בן הזוג הנותר יקבל לידיו את הבעלות המלאה על הדירה. אם לא תתבצע הסתלקות מהירושה וילדיהם של בני הזוג הם בגירים, הם יוכלו לדרוש לבצע פירוק שיתוף בדירת המגורים של בן הזוג הנותר ולאחר ביצוע פירוק השיתוף לקבל את חלקם ברכוש בהתאם למפתח החלוקה הקבוע בחוק.

Dark Blue Modern Law Consultant Facebook Ad 1

האם ניתן לבטל צוואה הדדית?
בכל צוואה הדדית שנערכה עד לשנת 2005, בן זוג שירש את בן זוגו היה רשאי לערוך צוואה חדשה אשר מבטלת או משנה את הוראותיה של הצוואה ההדדית. רק הגיוני להניח כי אם בן הזוג שנפטר ראשון היה צופה כי בן הזוג שנותר בחיים ינהג בניגוד לרצונו ולהסתמכות ההדדית שהייתה בין הצדדים, ספק אם היה עורך צוואה הדדית מלכתחילה.

מצב משפטי בעייתי זה גרם לא אחת לחיכוכים ולחילוקי דעות בקרב יורשים מאחר שמשמעותו הפרקטית הייתה ביטול רצון המוריש כפי שבא לידי ביטוי בצוואה ההדדית. כדי לתת מענה יעיל לבעיה זו, במסגרת תיקון לחוק הירושה משנת 2005 נקבע מתי וכיצד ניתן לבטל צוואה הדדית או לשנות את תוכנה, במצב שבו שני בני הזוג בחיים ובמצב שבו רק אחד מהם בחיים.

בנוסף קובע סעיף 8א לחוק הירושה כי יהיה ניתן לבטל צוואה הדדית בין בני זוג במידה ויתקיימו אחת מ- 2 אפשרויות: שני בני הזוג בחיים, ובן זוג אחד מסר לשני הודעה בכתב על ביטול הצוואה. בהודעה זו יש כח לבטל את הצוואות ההדדיות לצדדים.

האפשרות השנייה מדברת על מציאות בה אחד מבני הזוג אינו בן החיים. אז, במידה ולא חולק העיזבון יכול בן הזוג לבקש לבטל את צוואתו ולהסתלק מכל חלק בעיזבון. לאחר חלוקת העיזבון אם מבקש בן הזוג לבטל את צוואתו עליו להחזיר לעיזבון כל חלק שירש.

בת"ע 15472-02-13 נקבע כי בנסיבות מסוימות ניתן לסטות מדרישת מסירת הודעה בכתב, ובלבד שהוכח כי המצווה השני ידע על עריכת הצוואה החדשה וביטול הצוואה ההדדית. בכך ניתן מענה לרציונל ההסתמכות שמבוטא בדרישת החוק. בתיק נוסף נקבע כי לא יעלה על הדעת שהאיש ממנו ביקשה המנוחה להתגרש ולהיפרד רכושית בעודה בחיים, הוא שיירש אותה רק בשל היותו פורמאלית נשוי לה בשל פטירתה בטרם קבלת הגט, שעה שהביעה רצון מפורש שכל רכושה יועבר לילדיה. האיש, שידע על רצונה של המנוחה להתנתק ממנו בכל היבט – רגשי, כלכלי, אישי ופיזי – אינו יכול לטעון שהסתמך על צוואתה.

יורש במקום יורש
בצוואה הדדית ניתן להשתמש במנגנון ניסוח של "יורש במקום יורש": בה אדם מוריש את נכסיו לשני אנשים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון כמו במקרים של מות הראשון, או אם נמצא הראשון פסול מלרשת או אם הראשון הסתלק מחלקו שלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

יורש אחר יורש

מנגנון ניסוח נוסף בצוואה הדדית הוא  "יורש אחר יורש" – היורש הראשון מקבל את הירושה, אך הוא לא יכול להוריש את מה שקיבל למישהו אחר, אלא רק למי שציווה המוריש הראשון.

ההבדל בין שני המצבים הוא גדול. בהסדר של "יורש אחר יורש" המוריש מצווה כי במותו, יירש אותו יורש א'; וכן מורה המוריש כי לאחר מותו של יורש א', יירש את העזבון יורש ב'. למעשה, עד להגעת הרכוש ליורש ב', ישנה "תקופת ביניים", בה יורש א' הוא הבעלים של הרכוש ורשאי לעשות בו כבשלו. יורש ב' יירש רק מה שהשאיר יורש א'. יש לזכור כי יורש א' רשאי אמנם לנהוג ברכוש כרצונו, אך לא רשאי לגרוע מחלקו של יורש ב' באמצעות צוואה אחרת.

 

לסיכום
באמצעות הכנת צוואה הדדית כל אחד מבני הזוג מותיר את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים וכך למעשה מונע מבעוד מועד מאבקי ירושה בקרב היורשים. יתרה מזאת, צוואה הדדית מאפשרת לבני זוג להגביל את האפשרות לבטל את הצוואה או לבצע בה שינויים בעתיד ועל ידי כך להבטיח כי בן הזוג שנותר בחיים לא ינשל את היורשים מכל סיבה שהיא, בניגוד לרצון שהביעו בני הזוג בצוואה ההדדית.

כדי לערוך צוואה הדדית שתבטא באופן אותנטי את רצונם של בני הזוג בכל הקשור להורשת רכושם, כדאי להיעזר בשירותיו של משרד עו"ד ונוטריון יניב אור, מנוסה, מקצועי ומיומן אשר עוסק בתחום הצוואות והירושות כדי שיבהיר לבני הזוג את משמעותה הפרקטית של הצוואה וסעיפיה ויסייע להם לנסח צוואה שתבטא במדויק את רצונם בנוגע לחלוקת הרכוש המשותף במקרה פטירה של אחד מהם.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
סכסוכי ירושה בנחלות

סכסוכי ירושה בנחלות משפחות רבות נקלעות למאבקים פנימיים מורכבים ואף קשים סביב ירושה, בעיקר במושבים כאשר מדובר במשק או נחלה,

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

לאחר מותו של המצווה, היורשים יכולים לממש את צוואתו באמצעות הצגת הצוואה המקורית לרשם הירושות. עם זאת, לעיתים קרובות קורה

בקשה לצו ירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו כפי שנקבעו בצוואתו. בהעדרה של צוואה – נכסי המנוח מחולקים בין יורשיו החוקיים,

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

לאור עליית תוחלת החיים בעולם המודרני ובעקבותיה – ריבוי הנכסים הנצברים בידי אנשים לאורך חייהם, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים