עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את כוונות המוריש הלכה למעשה. בשורות הבאות נפרט מהן הדרישות החוקיות שחובה לעמוד בהן במסגרת עריכת צוואה אצל נוטריון, מה מייחד צוואה נוטריונית מול סוגים אחרים של צוואות, מהם היתרונות של צוואה נוטריונית, וכן מהי עלות עריכתן של צוואות מסוג זה.

 

מהן הדרישות החוקיות שחובה לעמוד בהן במסגרת עריכת צוואה אצל נוטריון?

על מנת שצוואה תוכר כצוואה נוטריונית, לאחר שנערכה בפני נוטריון ותועדה רשמית, עליה לעמוד בארבעה קריטריונים יסודיים, המובהרים בסעיף 22 לחוק הירושה ומובהרים עוד בתקדים המשפטי של תיק ע"א 594/99 אוחנה נ' אלעזר, פד"י (3) 355:

  • הכוונות של המוריש הועברו בעל פה או הוצגו בכתב בנוכחות נוטריון מוסמך כדין.
  • במקרים בהם המצווה ביטא את רצונות באופן מילולי בעל פה, דבריו יתועדו בכתב. בכל המקרים הם יוקראו בנוכחות הנוטריון והמוריש כאחד.
  • המוריש אישר באופן חד משמעי בפני הנוטריון כי הצוואה מייצגת באמת את כוונותיו.
  • הנוטריון אישר במפורש בכתב על גבי הצוואה את קיום דרישות 2 ו-3, מה שמעיד כי דבריו של המצווה אכן הוקראו בנוכחותו וכי המוריש אישר את רצונו בפני הנוטריון.

 

מה מייחד צוואה נוטריונית מסוגים אחרים של צוואות? 

ההבדל הראשון בין צוואה נוטריונית וצוואות מסוגים אחרים – הוא כפי ששמה של צוואה כזו מרמז – העובדה שמדובר בצוואה קיבלה אישור של נוטריון

הבדל מהותי נוסף – טמון בכך שצוואה נוטריונית מאפשרת למוריש להצהיר על הוראות צוואתו בעל פה או בכתב בפני נוטריון, תוך ביטול הצורך בעדים נוספים – מה שמבטיח חיסיון מלא.

יתרה מזאת, בניגוד לצורות אחרות של צוואות, צוואה נוטריונית אינה כפופה לדרישה שהמוריש יכתוב את המסמך באופן אישי בכתב ידו.

עוצמתה הראייתית של צוואה נוטריונית (כמו גם צוואות שנוצרו בפני רשות משפטית אחרת) עולה על זו של סוגי צוואות אחרים. מאפיין זה מפחית את הפוטנציאל להתנגדות עתידית לתוקף הצוואה. 

זאת בין היתר, הודות לאופן עריכת צוואה אצל נוטריון, המאופיין בהקפדה יתרה על ניסוח בקפידה של המסמך, כשהוראותיו מתועדות בצורה ברורה וחד משמעית. הדבר מבטיח שכאשר הצוואה תוגש בסופו של דבר לאישור הרשם לענייני ירושה או בית משפט לענייני משפחה, היא תמומש בהתאמה מושלמת לכוונותיו המקוריות של המוריש. 

אף שלכאורה, ניתן להשיג את המטרה גם באמצעות עריכת צוואה בפני עדים, חשוב לדעת כי צוואה נוטריונית, המתוקפת על ידי נוטריון, נושאת משקל ראייתי רב יותר בהשוואה לצוואות אחרות ואף מחזיקה במעמד גבוה יותר מאשר צוואה סטנדרטית שעליה חתומים שני עדים.

סעיף 22 (ז) לחוק הירושה מוסיף ומחדד את משקלה המשפטי של צוואה שנערכה בידי נוטריון, באומרו כי "לענין סעיף זה – דינו של נוטריון כדינו של שופט". בעיקרו של דבר, משתמע מכך שהסמכויות והאחריות המוקנות לשופט לפי סעיף 22 שחוק הירושה, מואצלות גם לנוטריון.

עריכת צוואה אצל נוטריון

 

מהם היתרונות הגלומים בעריכת צוואה אצל נוטריון?

צוואה שקיבלה תוקף מנוטריון, מחזיקה במשקל משפטי, שווה ערך לצוואה המוגשת לרשות שיפוטית אחרת, כדוגמת שופט או רשם בית משפט. בהתאם לסעיף 19 בחוק הנוטריונים, צוואה נוטריונית ערוכה כדין, משמשת ראיה מהותית בהליכים משפטיים, המייתרת את הדרישה להוכחות משלימות. 

מכאן שמקרים שבהם האמינות, האותנטיות או נסיבות החתימה של צוואה נוטריונית, עומדים לבחינה או ערעור לאחר פטירת המצווה, הם נדירים למדי. הנטל להוכיח את חוסר אמיתות הצוואה במקרים כאלו מוטל על המערער, ​כאשר הדבר מחייב אותו להציג ראיות משמעותיות ביותר כדי שהתנגדותו לקיום הצוואה תתקבל – ולא די בכך שיציג רק גרסה נגדית אלא ראיות נוספות התומכות בטענותיו לאי תקפותה של צוואה זו. בפסיקה נקבע זה מכבר כי צוואה נוטריונית נטולת פגמים צורניים, תיחשב כצוואת אמת אותנטית, המשקפת נאמנה את רצונותיו של המצווה.

מכך אנו למדים כי עריכת צוואה אצל נוטריון משפרת מאוד את יכולתו של המצווה להבטיח את קבילותה המשפטית וקיומה ככתבה וכלשונה. 

 

כמה עולה אימות צוואה אצל נוטריון?

שכר הטרחה שגובה נוטריון עבור מתן תוקף לחתימה על צוואה, נקבע בתקנה 4 בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים), התשל"ו 1978. תקנה זו קובעת כי עלות החותם הראשוני היא בסך 241 ₪, כאשר כל חותם מעבר לכך, כרוך בתשלום של 124 ₪ נוספים. כמו כן, רכישת עותק נוסף של הצוואה הנוטריונית, כרוכה בתשלום של 74 ש"ח + מע"מ.

חשוב לציין כי שכר הטרחה עבור עריכת צוואה נוטריונית כשלעצמה, אינו מוסדר במסגרת התקנות. אדרבא, כל עורך דין המתפקד כנוטריון יכול לקבוע את שכר הטרחה שיגבה מהלקוח, בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה ולמורכבות הצוואה הנדונה.

 

לסיכום

עריכת צוואה אצל נוטריון, כפי שראינו במסגרת סקירה זו, היא אמצעי מוכח ואפקטיבי ביותר, להבטחת תוקפו המשפטי של מסמך הצוואה ולהגנה על צוואה מפני התנגדויות ופסילה. בכוחה של צוואה נוטריונית, למקסם את יכולתו של המצווה, להביא את רצונותיו לכלל ביטוי במסגרת צוואתו – בידיעה שאלו יתממשו בבוא העת במידת הסבירות הגבוהה ביותר. 

למותר לציין כי ישנה חשיבות רבה להפקדת מלאכת העריכה והאימות של הצוואה, בידי נוטריון שמשרדו מוסמך לסייע לכם במתן כלל השירותים הנלווים, שעשויים להידרש במסגרת התהליך: בין אם מדובר באימות תקינותם של תרגומים נוטריוניים כפי שנדרש במקרה של צוואות בשפות זרות, או באימות תעודה רפואית, כנדרש לעריכת צוואה לטובת מצווים שאינם בקו הבריאות. 

פנו עוד היום אל משרד עו"ד ונוטריון יניב אור, לייעוץ משפטי אישי, קשוב ודיסקרטי, ותנו לנו להדריך אתכם בנבכי ההליכים המשפטיים הכרוכים בעריכת צוואה אצל נוטריון. השקט הנפשי שלכם הוא בראש סדר העדיפויות שלנו.

צוואה נוטריונית היא צוואה שנוטריון מאשר את אמיתותה ואת הצהרת המצווה במסגרתה. צוואה מסוג זה יכולה להיעשות בעל פה או בכתב בפני נוטריון, תוך ביטול הצורך בעדים נוספים. יש לה משקל ראייתי כבד יותר בהשוואה לצוואות אחרות, מה שהופך את הסבירות לערעורים על תקפותה לנמוכה משמעותית.

עלות עריכת צוואה נוטריונית משתנה בהתאם לשירותים הניתנים בתהליך הכנתה. לפי תקנה 4 לתקנות הנוטריון (שכר ושירותים) התשל"ו-1978, שכר הטרחה עבור אימות חתימה על צוואה מתחיל ב-241 ₪ לחתימה הראשונה, בתוספת 124 ₪ לכל חותמת לאחר מכן. רכישת עותקים נוספים של הצוואה המאומתת בידי נוטריון כרוכה בתשלום של 74 ₪ + מע"מ. עם זאת, עלות עריכת הצוואה עצמה, אינה קבועה ותלויה במורכבות התיק ובנסיבותיו.

בעת עריכת צוואה נוטריונית יש תפקיד חיוני לבריאותו ולכשירותו המנטלית של המוריש. אם המוריש מאושפז או מרותק למיטה, נוטריון אינו יכול לאשר את הצוואה. במקרים של ספק, הנוטריון רשאי לבקש אישור רפואי לאימות מצבו של המוריש בעת עריכתה. אישור רפואי מקבל חשיבות מכרעת שכן הוא מסייע להוכיח את כשירותו המשפטית של המוריש במהלך יצירת הצוואה.

יצירת צוואה נוטריונית מציעה יתרונות מובהקים. אישור הנוטריון מקנה למסמך אמינות, והוא מטופל בדומה לצוואה הנערכת בפני רשות שיפוטית. משקלה המשפטי של צוואה נוטריונית הופך אותה לפחות חשופה להתנגדויות עתידיות, שכן המסמך מחזיק בחזקת מקוריות ואותנטיות. עריכת צוואה נוטריונית גם מגבירה את קבילותה ומקטינה את הסיכוי שהמתנגדים יצליחו לערער עליה באמצעות התנגדויות לביצועה.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עריכת צוואה מחיר

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. מחיר עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים