עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

 צו קיום צוואה

על מנת שיורשים הרשומים בצוואה יוכלו לקבל את חלקם במידה והמנוח ניסח צוואה תקינה באחת מהדרכים הקיימות בחוק הירושה, עליהם לקבל צו קיום צוואה, אשר רק לאחר קבלתו ניתן לממש את הצוואה והיורשים יוכלו לקבל את חלקם בעיזבון. בהתאם לכך, לקוחות רבים פונים אלינו בשאלה כיצד ניתן להגיש בקשה לרשויות לשם קבלת הצו ומה נדרש לעשות.

במאמר זה אנו נציג מהו צו קיום צוואה, כיצד ניתן להגיש בקשה לשם קבלתו, אילו מסמכים יש לצרף לבקשה זו וכמה זמן לוקח הליך זה.

 

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הוא למעשה אסמכתא רשמית של המדינה לפיה הצוואה אשר נוסחה על ידי המנוח הינה תקפה וחוקית לפי חוק הירושה, ובהתאם לרצונו של המנוח כפי שהתבטא בה ניתן לחלק את הירושה.

על מנת  לחלק את העיזבון, להפשיר את הכספים המצויים בחשבונות הבנק של המנוח ולהעביר את הרישום של הנכסים אשר רשומים על שם המנוח ברשויות השונות חייבים להגיש בקשה זו על מנת שהרשם לענייני ירושות יעניק את הצו וימסור העתקים שלו לבנקים, חברות הביטוח והרשויות השונות אשר יפשירו את העיזבון.

 

כיצד ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה

הבקשה מוגשת בהתאם לסעיפים 13-14 לתקנות הירושה. ישנם שני מסלולים מרכזיים להגשת הבקשה האחת הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון והאחרת הינה הגשת הבקשה באופן ידני.

במידה ויורש בוחר להגיש באופן מקוון הוא יקבל הנחה בשיעור של 15% על תשלום האגרות השונות בגין הבקשה.

ככלל נדרש ממגיש הבקשה לשלם שתי אגרות, אגרת פתיחת בקשה ואגרת פרסום בעיתון אשר עלויותיהן מצוינות במסגרת האתר.

ביטול צו ירושה וצו קיום צוואה
ביטול צו ירושה וצו קיום צוואה

מתי ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה מקוון

במידה והיורש אשר מגיש את הבקשה מיוצג על ידי עורך דין, הוא מחויב להגיש את הבקשה באופן מקוון.

במידה והיורש פועל באופן עצמאי וללא ייצוג משפטי הוא רשאי להגיש באופן מקוון רק במידה וברשותו מצוי העותק המקורי של הצוואה או לחילופין שהעותק המקורי של הצוואה יהיה בידי הרשם לענייני ירושה או במידה ויש ברשותו העתק של הצוואה אשר בית המשפט אישר כי הינה אותנטית.

במסגרת בקשה לצו קיום צוואה אשר מוגשת באופן מקוון ממלאים טופס מקוון האתר הממשלתי אליו יש לצרף רשימת מסמכים מבוקשים, אשר הם כדלקמן:

  1. טופס הבקשה למתן צו קיום צוואה לאחר שהושלם.
  2. העתק מתעודת פטירה של המוריש.
  3. צילום של הצוואה המקורית או לחלופין אסמכתא לכך שהצוואה המקורית נמצאת בחזקת בית המשפט או החלטה של בית משפט המציינת כי העתק הצוואה המוגש הינו אותנטי.
  4. אישורים המעידים על כך שיתר היורשים הרשומים בצוואה מודעים לבקשה למתן צו לקיום הצוואה.
  5. ייפוי כוח במידה והיורש מיוצג על ידי עורך דין.
  6. תצהיר הסתלקות במידה ואחד מהיורשים אינו מעוניין לרשת.
  7. תעודות פטירה של יורשים המוזכרים בצוואה אשר נפטרו, ככל שישנם כאלו.
  8. אישור לתשלום 2 האגרות אשר נדרש לשלם לשם הגשת הבקשה, זאת תוך ניצול ההנחה אשר ניתנת בשל הגשת הטופס באופן מקוון. בהקשר זה נציין כי את האגרה גם משלמים באמצעות אתר הרשות.

לאחר הגשת הבקשה המקוונת ישלח למגיש הבקשה מייל בו מצוין מספר התיק שנפתח לטובת הבקשה. חשוב להבין כי היא מעידה על הגשת הבקשה, לא על תקינות הבקשה אשר תיבדק על ידי הרשות בשלבים מתקדמים יותר. לאחר הגשת הבקשה, יש למגיש שבוע בו עליו לשלוח את הצוואה המקורית למזכירות הרשם לענייני ירושה. ניתן לשלוח זאת הן במשלוח בדואר או באופן פיזי במסלול המהיר של הרשם לענייני ירושה.

 

בקשה לצו קיום צוואה ידני

בפני יורשים אשר אינם מיוצגים על ידי עורכי דין אשר אין ברשותם העותק המקורי של הצוואה או שאינם מעוניינים בהגשת צוואה באופן מקוון, פתוח המסלול להגשת בקשה למתן צו לקיום צוואה באמצעות טופס ידני. את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במקום המגורים של המוריש כפי שרשום בתעודת הזהות שלו טרם מותו. כלומר, גם אם היורש גר בבאר שבע, במידה והמוריש התגורר בחיפה, עליו להגיש את הבקשה הידנית בחיפה.

המסמכים הנדרשים להגשה דומים לאלו אשר מוגשים במסלול המקוון, אך במקרה זה יש להגיש 2 העתקים מכלל המסמכים. ההבדל המהותי היחיד הוא שמאחר וההגשה הינה פיזית, אז כבר בשלב זה בעת ההגשה מגישים את הבקשה המקורית ולא בשבוע שלאחר הגשת הבקשה כפי שעושים בבקשה מקוונת. את האגרות במקרה זה ניתן לשלם בבנק הדואר, באופן מקוון או בעמדות התשלום האוטומטיות בעמדות קבלת הקהל בלשכת הרשם לענייני ירושה.

במידה ואין בעת ההגשה ליורש את הצוואה המקורית, ניתן להגיש העתק שלה ובצירוף בקשה להכרה בהעתק של הצוואה אשר בה יכתבו נימוקים לסיבה לכך אין את הצוואה המקורית. בקשה מסוג זה גוררת תשלום אגרה נוספת. לדעתנו, המסלול הידני הינו פחות מומלץ מאחר והוא יקר יותר, מסורבל יותר גיאוגרפית ובשל הצורך בהעתקים כפולים ויש יותר חשש לטעויות טכניות מצד הרשות בעת הגשת הבקשה.

 

הטיפול לקבלת הצו לקיום הצוואה לאחר הגשת הבקשה ומשך ההליך

לאחר הגשת הבקשה, הרשם  מפרסם את קיומה ברשומות ובכלי התקשורת, על מנת שאנשים יוכלו להתנגד לקיום הצוואה. במידה ומוגשת התנגדות הדבר מועבר לבית משפט לענייני משפחה.

במרבית המקרים לא מוגשת התנגדות, ואז הבקשה מועברת לאפוטרופוס הכללי אשר יכול לאשר את הבקשה, לבקש כי יושלמו פרטים חסרים בבקשה או  להעביר לבית המשפט לענייני משפחה במידה ויש מורכבויות בתיק.

לאחר אישור הבקשה על ידי האפוטרופוס או במקרים מורכבים על ידי בית המשפט, רשם הירושות שולח צו דיגיטלי ליורשים השונים בנוגע לאישור הצוואה וקבלת חלקם בעיזבון. עותק זהה נשלח לרשויות, לבנקים וחברות הביטוח על מנת שיוכלו אף הם לפעול באופן מהיר ויעיל להעברת נכסי העיזבון ליורשים.

הצו לקיום הצוואה יינתן תוך 40 ימים ממועד הגשת הבקשה או מיום הגשת הצוואה המקורית לרשם הירושות לפי המועד המאוחר שביניהם. במידה ונדרשת עמדת היועמ"ש צו הירושה יינתן תוך 50 ימים מהמאוחר מהמועדים אשר צוינו. כמובן שבמידה והצוואה לא כללה את כלל נכסי העיזבון, אלא התייחסה רק לחלק מנכסי המנוח, רק החלק אשר התייחסו אליו בצוואה יחולק בעת קבלת הצו. יתר הנכסים יחולקו על פי דין בהתאם לכללים הנהוגים בחוק הירושה כאשר אין צוואה.

 

סיכום

לסיכום, נדרש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה כאשר יורש מעוניין כי נכסי הצוואה יחולקו והוא יקבל את חלקו בעיזבון. ניתן להגיש בקשה זו הן באופן מקוון והן באופן ידני, אלא אם ישנו ייצוג על ידי עורך דין אשר הופך את ההגשה המקוונת לדרך היחידה להגשה.

 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים