עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את נחישותו הנחרצת של המוריש ליצור צוואה ומשקפת את רצונותיו הסופיים. מאמר זה יעסוק בהיבטים שונים הקשורים להפקדת צוואה, לרבות אופן הפקדת צוואה, הגשת בקשה להפקדה, יתרונות הפקדת צוואה, הפקדת צוואה מקוונת, ועוד.

 

הבסיס החוקי להפקדת צוואה

על פעולת הפקדת צוואה חלות ההוראות המנויות בסעיף 21 לחוק הירושה. על פי סעיף זה, עומדת למוריש אפשרות למסור באופן אישי את צוואתו לרשם לענייני ירושה לשמירה. חשוב לציין כי הפקדת צוואה נפרדת מתהליך כתיבת צוואה או יצירת צוואה. במקום זאת, היא משמשת כאמצעי למתן הרשאה לאחסן את הצוואה ואינה משפיעה על תוקפה לכאן או לכאן. 

 

מי מורשה להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה על פי חוק? 

על פי סעיף 21 של חוק הירושה, הפקדת צוואה היא מעשה אישי שלא ניתן להאצילו לאף אחד אחר, למעט מקרים בהם נוטריון מסייע למוריש ביצירת הצוואה כצוואה בפני רשות והמוריש מבקש ממנו להפקידה אצל הרשם בשמו. 

 

כיצד מתבצע תהליך הפקדת הצוואה אצל הרשם?

הפקדת צוואה אצל רשם הירושה, מתבצעת על פי הליך ספציפי אשר חייב להיעשות על ידי המוריש באופן אישי. חשוב להקפיד על ההנחיות המפורטות בסעיף 21(א) לחוק הירושה בהקשר זה, לפיהן רק למוריש, הפרט שיצר את הצוואה, יש סמכות להפקידה. לא ניתן להאציל משימה זו לעורך דין צוואות או לאשר לשליח להפקיד את הצוואה מטעם המוריש. לפיכך, על המוריש לבקר באופן אישי בלשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה ביותר בהתבסס על מקום מגוריו, על מנת להשלים את תהליך ההפקדה בעצמו.

לצורך התחלת תהליך הפקדת צוואה נדרש המוריש למלא טופס בקשה להפקדת הצוואה במשרד הרשם לענייני ירושה. יחד עם הבקשה, על המוריש לצרף את הצוואה המקורית הנושאת את חתימתו. זהות המוריש תאומת על ידי עובד משרד הרשם באמצעות תעודת זהות ישראלית תקפה. בנוסף, המוריש צריך להציג הוכחת תשלום עבור האגרה הנדרשת, אותה ניתן לשלם באופן אישי במשרד הרשם או באינטרנט.

לאחר סיום תהליך האימות בהצלחה, הצוואה המקורית נסרקת ומאוחסנת במערכת המחשוב של הרשם. לאחר מכן הוא מונח במעטפה סגורה ונשמר בצורה מאובטחת בכספת של הרשם. מדינת ישראל מנהלת מרשם לאומי ייעודי לצוואות שהופקדו, ופעולת הפקדת הצוואה מדווחת ונרשמת במרשם זה.

 

אילו סוגי צוואות ניתנים להפקדה אצל הרשם לענייני ירושה?

רק צוואות בכתב יד או צוואות עם עדים ניתן להפקיד באופן אישי ברשם לענייני ירושה. לא ניתן להפקיד צוואות בעל פה מכיוון שהן נעשות בדרך כלל בעל פה בנוכחות שני עדים או יותר כאשר המוריש עומד בפני מוות קרוב. ניתנות הנחיות מיוחדות להפקדת צוואות בעל פה, בהן העדים אחראים לרשום את פרטי הצוואה בעל פה מטעם המנוח. במקרה של צוואות שנוצרו בפני רשות, כגון נוטריון, ניתן להפקידן באופן אישי על ידי המוריש. לחילופין, ניתן לבקש מהנוטריון שערך את הצוואה להפקידה גם בשם המוריש, כמפורט בסעיף 23(א1) לתקנות הנוטריונים.

 

תוך כמה זמן צריכה הפקדת צוואה להתבצע?

ההוראה קובעת כי יש להפקיד את הצוואה תוך שלושים יום מיום יצירתה. ההפקדה יכולה להתבצע באמצעות מסירת הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה או באמצעות הפלטפורמה המקוונת שמספק האפוטרופוס הכללי כיום.

 

הפקדת צוואה

 

האם זה מועיל להפקיד צוואה?

הפקדת צוואה מציעה מספר יתרונות. ראשית, פעולת ההפקדה משמשת ראיה לכך שהמפקיד הוא יוצר הצוואה וכי היא נעשתה לא יאוחר מיום ההפקדה. על ידי הפקדת הצוואה היא מוגנת מפני אירועים פוטנציאליים כגון הרס, אובדן או היעלמות לאורך זמן. הצוואה נשמרת בבטחה עד לפטירתו של המוריש, ואז הרשם לענייני ירושה שולף אותה מהכספת ומודיע ליורשים הרשומים על תוכנה.

עוד חשוב לציין, כי בהעדר העתק מהצוואה ברשות יורש כלשהו או צוואה שהופקדה ברשם לענייני ירושה, עלול להינתן צו ירושה, בשל היעדר ראיות בדבר קיומה של צוואה. הפקדת הצוואה גם משמשת ראיה משכנעת כנגד טענות זיוף או התנגדויות לקיומה של הצוואה. כמו כן, מובאות בו ראיות כנגד טענות לפיהן המוריש לא רצה לערוך צוואה, שכן המוריש פנה אישית לרשם הירושה על מנת להפקיד אותה, מה שמעיד על כוונתו האמיתית. זאת ועוד, הפקדת צוואה יכולה למנוע השמדה בשוגג על ידי המוריש או השמדה במזיד על ידי יורשים שעלולים לחלוק על הוראות הצוואה.

 

איך מתאפשרת הפקדת צוואה מקוונת?

בתקופה האחרונה הציג הרשם לענייני ירושה את האפשרות להפקיד צוואה מרחוק, באמצעות האינטרנט. עם זאת, יש לעמוד בתנאים ספציפיים כדי להשתמש בשיטה זו. לפני הכל, רק אזרחים ישראלים המחזיקים בתעודת זהות ישראלית זכאים להפקיד צוואה מרחוק. ההפקדה המקוונת יכולה להיעשות באופן אישי או באמצעות נוטריון תוך 30 יום ממועד עריכת הצוואה בפניו.

כדי להתחיל את תהליך ההפקדה המקוון, המפקיד נדרש להירשם באתר הממשלתי ולקבל שם משתמש וסיסמה ייחודיים. בנוסף, יש לשלם אגרה עבור הפקדת הצוואה מרחוק. יש לסרוק את הצוואה בצבע ולהעלות לאתר הרשם בהתאם להנחיות שסופקו בו. עם סיום הליך ההפקדה מרחוק, יקבל המפקיד מספר הפקדת צוואה. בתוך 45 יום ממועד ההפקדה מרחוק, יש צורך להציג את הצוואה המקורית למשרד הרשם. ניתן לבצע זאת באמצעות שליחתה בדואר רשום או הפקדת הצוואה בתיבת שירות ייעודית הנמצאת במשרדי הרשם.

 

הפקדת צוואה – סיכום

הפקדת צוואה היא מההליכים החשובים שמאפשרים לשמור על מסמך הצוואה, להעיד על כוונות המוריש ולהגן (גם אם בעקיפין) על המסמך מפני התנגדויות. בין אם אתם זקוקים להכוונה בנושא הפקדת צוואה, משיכת צוואה מופקדת או סיוע בכל נושא משפטי אחר הקשור לירושה וצוואות, מומלץ מאוד לפנות לסיוע משפטי מקצועי.

לייעוץ וליווי של עו"ד דיני ירושה מומחה, אל תהססו לפנות אל עו"ד יניב אור, בעל משרד עורכי דין מהימן המתמחה בדיני ירושה. צרו עם משרדנו קשר עוד היום כדי להבטיח שכל ענייני הצוואה שלכם יטופלו בזהירות ובמומחיות מירבית.

 

שאלות ותשובות

האפשרות להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה פתוחה בפני כל מי שעורך צוואה, ללא קשר אם היא כתובה בכתב יד, נחתמת מול עדים או מאושרת על ידי נוטריון או רשות אחרת. גם נוטריון שניסח צוואה למען לקוח, רשאי להפקידה לבקשתו אצל הרשם. החריג לעניין זה הוא רק צוואה בעל-פה שעליה חלים כללים אחרים.

אף שעקרונית ניתן לאחסן צוואות בכספת, להחזיק בבית או להפקיד אצל עורך דין, כיום נהוג ומומלץ להפקיד את הצוואה למשמרת רק במשרדי רשם הירושה. 

עלות הפקדת צוואה ברשם הירושה עומדת כיום (נכון לשנת 2023) על 115 ₪. את האגרה ניתן לשלם בנוחות באמצעות שירות התשלומים הממשלתי, המציע אפשרות תשלום מקוונת ליחידים המפקידים באופן אישי את צוואותיהם.

התוקף המשפטי של צוואה מופקדת אינו נקבע או מאומת על ידי הרשם לענייני ירושה. משכך, פעולת הפקדת הצוואה אינה מבטיחה את אמיתות המסמך או תוקפו המחייב. 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עריכת צוואה מחיר

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. מחיר עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים