עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה אינם מסוגלים להביע את כוונותיהם בבירור עקב מצבם המנטלי הלקוי. במקרים כאלה, על בית המשפט לקבוע האם הצוואה משקפת במדויק את רצונו של המוריש או שהיא הושפעה מגורמים חיצוניים, מה שיכול להוביל לפסילתה הפוטנציאלית.

 

דמנציה – קווים לדמותה 

דמנציה היא מונח רחב הכולל מחלות שונות הקשורות לגיל הזקנה בדרך כלל, הגורמות לפגיעה ביכולות התפקוד המוחי של הנפגעים מהן. הכוונה היא לירידה בתפקודים קוגניטיביים כמו זיכרון, הבנה וחשיבה, תוך השארת רמת התודעה של המטופל על כנה. 

עם הצורות השכיחות של דמנציה נמנות מחלת האלצהיימר, מחלת פרקינסון, מחלת הנטינגטון ועוד. התקדמות הדמנציה יכולה להיות יציבה וממושכת, אם כי נצפו גם מקרים שבהם התרחשו שינויים בחומרת המחלה – לטוב או לרע.

 

מה אומר חוק הירושה על עריכת צוואה לחולה דמנציה?

סעיף 26 לחוק הירושה מתייחס למושג "כשירות לצוות" ומפרט כי צוואה שנערכה על ידי קטין, אדם פסול דין או בידי מי שאינו מסוגל להבין את מהות הצוואה – נחשבת בטלה מעיקרה. מלשון החוק עולה, כי אדם עם דמנציה מתקדמת, שנפגעה יכולתו להבין את טיבה של צוואה, הוא בגדר אדם שאינו כשיר לערוך צוואה מבחינה מנטלית – ובהתאם לכך גם משפטית, ועל כן יש לפסול את צוואתו.

 

האם ניתן ליצור צוואה עבור אדם עם דמנציה? 

קיימת סברה שכל צוואה שנעשתה על ידי אדם עם דמנציה נחשבת אוטומטית כבלתי חוקית. עם זאת, המציאות היא יותר מורכבת מזה, וקיימים מצבים רבים שבהם צוואתו של אדם עם דמנציה יכולה להיחשב תקפה מבחינה משפטית, חרף מצבו.

קביעת תוקף הצוואה במקרים הללו, תלויה במספר גורמים, וביניהם:

  • התקדמות המחלה: דמנציה היא מצב ארוך טווח שיכול להימשך מספר שנים. התקדמותו יכולה להיות יציבה והדרגתית, או שהיא יכולה להפגין שינויים מהירים לאורך תקופה קצרה. לחומרת המחלה יש משקל משמעותי בקביעת יכולתו של הפרט לערוך צוואה ולהבין את משמעותן של הוראותיה. קיים פער קוגניטיבי מהותי בין השלבים המוקדמים של השיטיון (דמנציה) לשלבים המאוחרים שלו, המשפיע על מידת כשירותו של האדם לערוך צוואה.

  • תוכן הצוואה: כאשר צוואה כוללת בעיקר הוראות סטנדרטיות ומקובלות, כגון השארת מרבית הנכסים של המוריש לצאצאיו או לאנשים שהיטיבו עמו, ניתן להסיק מכך שהמצווה היה בעל היכולת הנדרשת לקבל החלטות ולערוך את צוואתו. עם זאת, אם הצוואה מכילה הנחיות בלתי צפויות או מוזרות, עלולים להתעורר חששות בנוגע ליכולתו של המוריש לקבל החלטות בצלילות הדעת. אולם חשוב לציין כי הימצאותן של הנחיות חריגות לבדן אינה הופכת את הצוואה לפסולה באופן אוטומטי, שכן ההתמקדות היא אך ורק במודעות המוריש למעשיו. 
  • נסיבות יצירת הצוואה: אם הצוואה נערכת בגלוי ובידיעתם של קרובי המוריש, הדבר משפר את אמינות יכולתו של המוריש לקבל החלטות, ובכך מחזק את הטענה לתוקף הצוואה. מנגד, צוואה שנוצרה בחשאי מבלי לערב אחרים מעלה חשד לגבי כשירותו של המוריש או מעורבות של השפעה זרה בתהליך. עם זאת, קיימת חשיבות מכרעת להכיר בכך שנסיבות חשודות בלבד גם הן אינן בגדר עילה מספקת לפסילת צוואה, כאמור לעיל. 

עריכת צוואה לחולה דמנציה

 

מה נדרש לפסילת צוואות שנערכו בידי מורישים עם דמנציה?

כדי לפסול צוואה שנערכה על ידי אדם עם דמנציה, חיוני להוכיח כי למוריש חסרה רמת המודעות הדרושה כדי להבין את מהות צוואתו. ניתן לעשות זאת על ידי הצגת חוות דעת רפואיות המעידות על מצבו הקוגניטיבי של המוריש, וכן עדויות של אנשים הקשורים קשר הדוק למוריש. 

עדויות אלו יכולות לכלול דיווחים מחברים ומכרים מהמעגלים החברתיים של המוריש, וכן עדי קיום שנכחו במהלך החתימה על הצוואה. במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להעדיף את עדויותיהם של מי שנכחו בעת עריכת הצוואה על פני חוות דעת מומחים, אם כי ההחלטה הסופית נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

מה נדרש להגנה על צוואה של אדם עם דמנציה?

כדי לצמצם התנגדויות פוטנציאליות לצוואה של חולה דמנציה, הנשענות על טענה להעדר כשירות מצד המוריש, רצוי לנקוט בצעדים מסוימים בעת עריכת צוואה לחולה דמנציה:

  1. צירוף חוות דעת רפואית: כדאי לצרף לצוואה חוות דעת רפואית מאיש מקצוע מוסמך המעידה על כשירות המוריש בעת עריכת הצוואה. תיעוד זה יכול לשמש עדות ליכולת הקוגניטיבית התקינה שלו במועד עריכת הצוואה. 
  2. הוספת הסברים ונימוקים לצוואה: מומלץ שהמוריש יספק הסבר להחלטותיו במסגרת צוואתו ויסביר את הרקע לקבלתן. זה חיוני להמחשת כושר השיפוט וצלילותו המחשבתית בעת עריכת המסמך, מה שיבסס את כשירותו המשפטית לעריכת הצוואה. 
  3. עריכת תיעוד מוסרט: כדאי להסריט את תהליך עריכת הצוואה, תוך מתן דגש על תיעוד רמת צלילותו של המוריש בתהליך. בנוסף, רצוי לשקול לערוך ראיון מוסרט עם המוריש כדי להראות את רמת הקוהרנטיות והמודעות שלו למתרחש. תיעוד כזה יכול לספק לבית המשפט אמצעי לאימות כשירותו של המוריש. 
  4. הסתייעות באיש מקצוע: כדאי לשקול לערב רופא או פסיכיאטר בתהליך עריכת הצוואה. מעורבותם בתהליך יכולה להוסיף משקל לטענה לכשירות המוריש, ולתמוך עוד יותר בתוקף הצוואה.

 

לסיכום

עריכת צוואה לחולה דמנציה מחייבת התייחסות מדוקדקת ליכולות הקוגניטיביות של המצווה, הנסיבות סביב יצירת הצוואה ועקרונות הכשירות המשפטית. פנייה לליווי משפטי מקצועי בתהליך זה חיונית מאין כמוה, כדי להבטיח שהצוואה משקפת במדויק את רצונות המוריש ומוגנת מפני התנגדויות פוטנציאליות. 

לסיוע משפטי איכותי בעריכת צוואה לאדם עם דמנציה, מומלץ לפנות להתייעצות מקדימה עם עו"ד יניב אור, בעל ניסיון וידע רב בתחום זה. פנו עוד היום לעו"ד יניב אור לקבלת תמיכה משפטית מקיפה המותאמת לצרכים הספציפיים שלכם ושל יקיריכם.

 

לחומרת הדמנציה ולהתקדמותה תפקיד משמעותי בקביעת כשירותו של הסובל ממנה לערוך צוואה. היכולות הקוגניטיביות של אדם עם דמנציה יכולות להשתנות מאוד מהשלבים הראשוניים ועד לשלבים המאוחרים של המחלה. התקדמות זו משפיעה על הערכת המודעות וההבנה שלו בעת עריכת צוואתו.

הוראות חריגות או בלתי צפויות בצוואה עלולות לעורר ספקות לגבי מודעותו וכשירותו של המוריש. גם נסיבות חשודות, כגון עריכת צוואה בסתר מבלי להתייעץ עם אחרים, עשויות להטיל ספק בתקפותה, אם כי הן לבדן אינן עילה מספקת לפסילתה.

כדי לערער על תקפותה של צוואה שנערכה על ידי חולה דמנציה, יש צורך להוכיח כי למוריש חסרה המודעות להבין את מהות צוואתו. ניתן להוכיח זאת באמצעות חוות דעת רפואיות, עדויות של מכרים קרובים ועדים שהיו נוכחים במהלך עריכת הצוואה.

כדי לצמצם את הסיכויים לפסילת צוואה של אדם עם דמנציה, רצוי לכלול בה חוות דעת רפואית המאשרת את כשירותו לעריכתה. כמו כן, כדאי שהמוריש יספק בצוואתו הסברים ונימוקים להחלטותיו, תוך הפגנת שיקול דעת תקין. צילום מעמד יצירת הצוואה, כולל ראיון קצר עם המצווה, יכולים לתמוך גם הם בטענה לכשירותו המנטלית של המוריש. כך גם שיתוף של רופא או פסיכיאטר בתהליך.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עריכת צוואה מחיר

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. מחיר עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים