עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

לאחר מותו של המצווה, היורשים יכולים לממש את צוואתו באמצעות הצגת הצוואה המקורית לרשם הירושות. עם זאת, לעיתים קרובות קורה שהצוואה המקורית הולכת לאיבוד או נגנבת. במקרים אלו, היורשים יכולים להגיש בקשת קיום צוואה באמצעות העתק בלבד.

 

מדוע מסמך המקור של הצוואה חיוני למימושה?

חוק הירושה קובע כי על מנת להוכיח צוואה, יש להגיש את המקור שלה. ישנן מספר סיבות לחשיבותה הצוואה המקורית:

 1. הצגת הצוואה המקורית היא הדרך הטובה ביותר להוכיח כי היא אכן קיימת ואותנטית.
 2. הצגת הצוואה המקורית מאפשרת להבטיח כי הצוואה לא שונתה או בוטלה מאז שנחתמה.
 3. הצגת הצוואה המקורית מאפשרת להבטיח כי הצוואה היא הצוואה האחרונה של המוריש.

עם זאת, החוק מכיר בכך שלא תמיד ניתן למצוא את הצוואה המקורית. במקרים אלו, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט המבקשת להוכיח את קיומה של צוואת המנוח המקורית ולאפשר את קיום הצוואה על ידי העתק.

 

מה קובע סעיף 68 בחוק הירושה בנושא קיום צוואה באמצעות העתק בלבד?

סעיף 68 לחוק הירושה קובע כי על מנת להוכיח צוואה, יש להגיש את המקור שלה. עם זאת, בנסיבות מסוימות, ניתן לממש צוואה באמצעות עותק, כאמור לעיל.

מלשון החוק ניתן ללמוד מספר דברים:

 • קיום צוואה, מלבד צוואות בעל פה, טעון הוכחה לאותנטיות המסמך, על ידי הגשת המקור.
 • אם המקור נשמד או לא ניתן להגיש אותו, ניתן להוכיח את אמיתות הצוואה על ידי העתק, אך רק אם בית המשפט התיר זאת.

על התהליך שהמבקשים נדרשים לעבור כדי לאפשר את קיום הצוואה על ידי העתק, נפרט להלן.

 

כיצד ניתן לבקש קיום צוואה באמצעות העתק בלבד?

לצורך מימוש צוואה באמצעות העתק בלבד, על היורשים להגיש טופס בקשה לקיום צוואה שלא באמצעות מקור, לבית המשפט לענייני משפחה. כחלק מהתהליך הם יידרשו להוכיח את דבר קיומו של מסמך הצוואה המקורי ונימוקים התומכים בבקשתם לאפשר את קיום הצוואה באמצעות העתק. לאחר שבית המשפט ייבחן את הבקשה, הוא ייקבע אם יש מקום לאפשר את קיומה של הצוואה באמצעות העותק שהוצג לו בלבד, או שאין בסיס ראייתי מספק כדי לאפשר זאת, ויש להורות על פסילת העתק הצוואה שהונח לפתחו.

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

 

מה התנאים לקיום צוואה באמצעות העתק בהעדר מסמך המקור?

המחוקק בישראל היה מודע לעובדה שהשגת הצוואה המקורית אינה תמיד מסתייעת, ועל כן יצר פתח לקיום צוואות באמצעות העתק בהתקיים תנאים מסוימים:

 • נימוק מספק להעדר המקור – על היורשים להציג הסבר מניח את הדעת להעדר מסמך הצוואה המקורי. הסבר זה יכול להיות אחד משניים:
 1. העותק המקורי הושמד: במקרה זה, היורשים יצטרכו להוכיח שההשמדה לא נעשתה במסגרת ביטול צוואה יזום מטעם המצווה.
 2. העותק המקורי נעלם: במקרה זה, היורשים יידרשו להוכיח שעשו כמיטב יכולתם כדי להניח את ידם על מסמך המקורי ללא הצלחה.
 • הוכחת קיומה של צוואת המקור – לאחר שהיורשים הציגו לבית המשפט הסבר בדבר אי יכולתם להשיג את מסמך הצוואה המקורי, עליהם להוכיח את קיומה של הצוואה האמורה מלכתחילה. הוכחה זו יכולה להיות העתק מהצוואה המקורית ובלבד שתהיה אפשרות לעמוד באופן ברור על רצון המצווה על פי צורת הצוואה, תוכנה והוראותיה.

 

מה המשקל המיוחס לנסיבות אובדן הצוואה בהקשר לקיום צוואה באמצעות העתק?

כפי שצוין לעיל, על יורשים המעוניינים בקיום הצוואה בעזרת עותק, להסביר למה אין ביכולתם להציג את הצוואה המקורית. לאופן שבו הצוואה המקורית אבדה, יש משקל מבחינת בית המשפט, הדן בבקשה למימוש צוואה על בסיס העתק.

על משמעות אופן הביטול של המסמך המקורי וכוונת המצווה העולה מכך

ביטול צוואה יכול להתבצע בכמה דרכים, כגון:

 • כתיבת צוואה חדשה המבטלת את הצוואה הקודמת.
 • ביטול הצוואה על ידי המצווה בכתב.
 • ביטול הצוואה על ידי בית המשפט.

אובדן של צוואה יכולה להיחשב כביטול הצוואה רק אם הוא נעשה בכוונה מצד המצווה. אם האובדן קרה ברשלנות, הוא לא ייחשב כביטול הצוואה. לעניין זה, היורשים יאלצו להוכיח שאובדן הצוואה לא נעשה בכוונת מכוון של המצווה. הוכחה זו יכולה להיעשות באמצעות עדות מצולמת של המצווה, עדויות של עדי קיום ואמצעים נוספים.

בקצרה, יורשים המבקשים שיותר להם קיום צוואה באמצעות העתק בלבד, צריכים להוכיח כי אובדן הצוואה לא אירע ביוזמת המצווה. הוכחה זו יכולה להיות קשה להשגה, אך היא הכרחית על מנת לקיים את הצוואה באמצעות שימוש בהעתק.

 

מה עושים בתרחיש בו הצוואה המקורית נעלמה בנסיבות בלתי ברורות?

יורשים המבקשים לקיים את הצוואה בעזרת העתק, יכולים לטעון כי הצוואה נעלמה בנסיבות לא ידועות. במקרה זה, עליהם להוכיח שעשו את מירב המאמצים להשיג את המסמך ושחיפשו אותו בכל המקומות הרלוונטיים.

הוכחת המאמץ הסביר יכולה להתבצע באמצעות:

 • עדויות של עדי ראייה.
 • תיעוד של ניסיון להשיג את הצוואה.
 • עדויות של מומחים, כגון ארכיונאי או חוקרים פרטיים.

רמת המאמץ הנדרשת להוכחת היעלמות הצוואה אינה מוגדרת באופן חד משמעי בחוק. משכך, בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה הספציפיות, ויקבע האם היורשים עשו מאמץ סביר להשיג את המסמך. לדוגמא: 

 • יורשים שעשו חיפוש בבית המגורים של המנוח, אצל קרובי משפחתו וחבריו, ובמקומות אחרים בהם הוא נהג לשמור מסמכים.
 • יורשים שערכו בדיקה במשרדי רשם הירושה אם בוצעה הפקדת צוואה מטעם המנוח.
 • יורשים ששכרו חוקר פרטי לחקור את היעלמות הצוואה.

בקיצור, יורשים המגישים בקשת קיום צוואה עם העתק בטענה שהצוואה המקורית אבדה בנסיבות שאינן ידועות, צריכים להוכיח בבית המשפט כי ביצעו מאמצים סבירים להשיג את המסמך. רמת המאמץ הנדרשת תיקבע על ידי בית המשפט בכל מקרה לגופו.

 

לסיכום

מימוש צוואה ללא ההעתק המקורי הוא תהליך משפטי מורכב שיכול להיות מלווה בקשיים. כדי להימנע מסיבוכים בתהליך, מומלץ מאוד לבצע הפקדה לצוואה בלשכת רשם הירושה. הפקדה זו תבטיח כי ההעתק המקורי מהמסמך לא ילך לאיבוד, יושמד או יינזק. בנוסף, כדאי מאוד להסתייע בשירותי עורך דין לענייני ירושה מוסמך ומנוסה. עורך דין יניב אור ישמח לעמוד לרשותכם גם בהקשר זה וידאג כי זכויותיכם וזכויות יקיריכם יישמרו לאורך זמן.

למידע נוסף בנושא קיום צוואה באמצעות העתק בלבד – פנו למשרדנו לפרטים.

הוכחת המאמץ הסביר להשיג את הצוואה יכולה להתבצע באמצעות ראיות שונות, כגון עדויות של עדי ראייה, תיעוד של הניסיון להשיג את הצוואה, או עדויות של מומחים, כגון ארכיונאי או חוקרים פרטיים.

רמת המאמץ הנדרשת להוכחת היעלמות הצוואה אינה מוגדרת באופן חד משמעי. לכן בית המשפט יבחן את נסיבותיו הספצעפיות של המקרה הנדון, ויקבע האם היורשים אכן פעלו ככל יכולתם במטרה להשיג את המסמך המקורי.

אם היורשים טוענים כי הצוואה המקורית הושמדה, על כתפיהם נחה חובת ההוכחה שהדבר לא נעשה בנסיבות של ביטולה ביוזמת המצווה.

על מנת לקיים צוואה על ידי העתק, על היורשים לבצע את השלבים הבאים:

 1. הגשת בקשה לקיום צוואה שלא באמצעות המקור לבית המשפט לענייני משפחה.
 2. תשלום אגרה.
 3. בחינת הבקשה על ידי בית המשפט.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

סכסוכי ירושה בנחלות

סכסוכי ירושה בנחלות משפחות רבות נקלעות למאבקים פנימיים מורכבים ואף קשים סביב ירושה, בעיקר במושבים כאשר מדובר במשק או נחלה,

בקשה לצו ירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו כפי שנקבעו בצוואתו. בהעדרה של צוואה – נכסי המנוח מחולקים בין יורשיו החוקיים,

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

לאור עליית תוחלת החיים בעולם המודרני ובעקבותיה – ריבוי הנכסים הנצברים בידי אנשים לאורך חייהם, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

זכות ירושה ידועה בציבור

כמפורט בסעיף 55 לחוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור מחזיקים בזכות לרשת אחד את השני באופן הדומה לזוגות נשואים כדין.

מיסוי צוואות

הנושא של מיסוי צוואות מעסיק לא מעט אנשים בישראל בבואם לערוך את צוואתם או לרשת אדם קרוב. לכן מאמר זה

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים