עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

עריכת צוואה​

עריכת צוואה מאפשרת לכל אחד ואחת מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב והחופשי מה יעלה בגורל הרכוש לאחר פטירתכם תוך הבטחת יקירכם והאנשים הקרובים אליכם, אך מה כולל התהליך? מהן הדרישות המשפטיות לעריכת צוואה תקפה? איך ניתן להפקיד צוואה? ועוד שאלות ותשובות הכי חשובות בתחום  – על כך במאמר שלפניכם.

מהו התהליך לעריכת צוואה?

תהליך עריכת הצוואה הינו תהליך מאתגר רגשית, בין היתר בשל העובדה שהוא כרוך במסמך המתמצת את רכושך הצבור ויקיריך אליהם אתה מעוניין שהרכוש יעבור ויחולק לאחר פטירתך.

כדי לפשט עבורכם את התהליך לעריכת צוואה הנה לפניכם  תהליך עריכת צוואה ב- 6 שלבים מעשיים:

  • שיחת ייעוץ טלפונית לקבלת ייעוץ ראשוני.
  • הכוונה להכנת החומרים והפרטים הנדרשים לעריכת צוואה.
  • בירור הצרכים האישיים והתאמת הצוואה לצרכים האישיים שלכם.
  • הכנת טיוטה כבסיס לשאלות ותיקונים נדרשים עד לצוואה ערוכה ומושלמת.
  • קביעת מועד לחתימה וחתימה על צוואה.
  • ולבסוף הפקדת הצוואה החתומה לשיקול דעתך ברשם הצוואות.

האם יש דרישות משפטיות לעריכת צוואה תקפה?

עריכת צוואה תקפה היא חלק חשוב בתכנון העיזבון. זה מבטיח שהנכסים שלך יחולקו לפי רצונך לאחר פטירתך. עם זאת, ישנן דרישות משפטיות מסוימות שיש לעמוד בהן על מנת שצוואה תהיה תקפה. הדרישות הללו משתנות בהתאם לסוג וצורת הצוואה הנבחרת. הבנת הדרישות הללו יכולה לעזור לך לוודא שהצוואה שלך מחייבת מבחינה משפטית וניתנת לאכיפה.

להלן ארבע צורות אפשריות לעריכת צוואה בחוק הירושה והדרישות המשפטיות הנובעות מצורת הצוואה הנבחרת:

צוואה בפני עדים – צוואה שיש לערוך בכתב יד או מודפסת, תציין תאריך ותיחתם בידי המצווה בפני שני עדים, אשר חותמים על הצוואה עם סיומה בכדי להבטיח כי העדים ערבים לתקפותה ולכך שנכתבה על ידי האדם המעוניין לערוך צוואה מרצונו הטוב והחופשי. על העדים לא להיות יורשיו של המנוח ואין מניעה לערוך את הצוואה כשהיא מודפסת במחשב.

צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד היא צוואה הנכתבת בכתב ידו של האדם המעוניין לערוך צוואה. על צוואה בכתב יד לא להיות מודפסת אלא להיות כתובה אך ורק בכתב ידו של המעוניין בצוואה, לכלול תאריך וחתימה של עורך הצוואה.

צוואה בעל פה – צוואה בעל פה היא צוואה הנערכת במקרי קיצון, לרוב כאשר אדם נוטה למוות וקיים חוסר בזמן. על צוואה בעל פה להיאמר בפני שני עדים שעליהם לרשום את הנאמר על דף מאוחר יותר בצורה של זיכרון דברים, לחתום על המסמך ולהגיש את המסמך לרשם לענייני ירושה  עד חודש ימים.

צוואה בפני , נוטריון או רשות משפטית –  דין נוטריון כדין שופט מבחינת חוק הירושה ולכן נוטריון אינו מחויב בעדים כשהוא עורך צוואה. על עורך הצוואה לדבר את רצונותיו בפני הנוטריון או להגישם בכתב. הצוואה נקראת הן על ידי המצווה או על ידי הנוטריון. הצוואה מקבלת תוקף משפטי עם חתימתה ע"י הנוטריון.

באפשרות הנוטריון להפקיד עבור המצווה את הצוואה ברשם הצוואות. צוואה בפני רשות משפטית לעניין סעיף זה יכולה להיות גם בפני שופט, רשם או בפני חבר של בית דין דתי.

עריכת צוואה ללא עורך דין

כפי ששמתם לב בעריכת צוואה בכתב יד או אפילו צוואה בעדים ניתן לערוך צוואה ללא עורך דין, מה שמקל על ההוצאה הכספית. חשוב לבדוק בטרם גיבשתם החלטה על צורת הצוואה הנבחרת על ידכם מהי העלות של צוואה הנערכת ע"י גורמים מקצועיים כמו עורך דין או עורך דין שהוא גם נוטריון וכך להשוות האם ההוצאה הכספית משתלמת לכם אל מול התועלת שאתם עשויים להרוויח בנסיבות האישיות של כל אחד ואחת מכם.

צוואה בפני עורך דין

צוואה בפני עורך דין יכולה להיעשות בצורה של צוואה בפני עדים. בד"כ. עורך הדין שערך את הצוואה רשאי לחתום בצוואה בפני עדים כעד מתוך שני העדים הנדרשים בעריכת צוואה מסוג זה.

עריכת צוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית בחוק הירושה צריכה להיעשות על פי שלושה עקרונות:  בין בני זוג, בהתאם לעקרון ההסתמכות ובמסך אחד משותף או בשני מסמכים שנערכו באותה עת.

עריכת צוואה הדדית מאפשרת  לבני זוג לאחר פטירתו של אחד מהם להעביר את הרכוש במלואו לבו הזוג הנותר וזאת מבלי שיהיה להם צורך לערב את ילדיהם בתהליך של הוצאת צו קיום צוואה.

בנוסף, עריכת צוואה הדדית מאפשרת לבני זוג לקבוע באמצעות מנגנון של יורש אחר יורש את ילדיהם וחלקו  בעזבון של כל אחד מהם לאחר פטירתו של בן בזוג השני.

עריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

עריכה צוואה בפני הרשם לענייני ירושה מתחילה עם הזמנת תור לרשם לענייני ירושה שנמצא בתחום שיפוט מקום מגוריו של המצווה. בד"כ נדרש לשלוח מייל מסודר עם פרטי ההתקשרות של המצווה.

לתור שנקבע מגיע המצווה עם נוסח צוואה ערוכה ומודפסת, ללא תאריך וחתימה, אגרה ששולמה מבעוד מועד ותעודת זהות.

הרשם יקריא בפני המצווה את צוואתו, יסביר לו את תוכנה ויוודא שהצוואה נעשתה מרצונו הטוב והחופשי. לאחר אישורו של הרשם הצוואה תיחתם.

מה צריך לכלול בצוואה?

צוואה צריכה לכלול את כל המידע הדרוש על הנכסים שלך וכיצד יש לחלקם בין היורשים שלך. כמו כן, צוואה צריכה לכלול במקרים הרלוונטיים הנחיות לגבי  טיפול  בילדים קטינים והסדרי אפוטרופסות. בנוסף, צוואה צריכה לכלול מידע על האופן שבו ישולמו חובות ומיסים לאחר המוות.

הנה רשימת דגשים שחשוב לכלול בצוואה שלך:

פרטי היורשים – חשוב לפרט את הפרטים של היורשים בצורה ברורה ומסודרת ולא לשכוח שום פרט, בכדי להבטיח שהרכוש הנקוב יגיע ליורש המתאים.

פירוט הרכוש – עריכת צוואה תפרט את רכושו והונו של המצווה ברשימה מסודרת. חשוב לפרט במידת הצורך שאחרת יחולק הרכוש לפי דין ולא לפי צוואה.

מה מקבל כל יורש – עריכת צוואה תפרט באופן ברור מה מרכושו של המצווה הוא מחלק ולמי. כל דו-משמעות או חוסר בהירות שהיא עשויה להוביל לפסילה של סעיף ואף לביטול של כל הצוואה.

במקרים חריפים, מצבים אלו אף עלולים להוביל לוויכוחים בין היורשים. בנוסף צוואה מכילה מנגנונים הבאים להבטיח בטחון ליורשים ושמירה על הרכוש של המצווה לאחר פטירתו.

אילו מסמכים עלי לספק בעת יצירת צוואה?

חיוני להקפיד על כל המסמכים והמידע הדרושים לפני שתתחיל בתהליך עריכת הצוואה. זה כולל בעיקר מסמכים כגון:

תעודת זהות הכוללת את הספח לזיהוי המצווה והסטטוס המשפחתי.

נסח טאבו/ טופס ארנונה לזיהוי נכסי המקרקעין של המצווה.

פרטים אודות שם הבנק ומספר הסניף בו מתנהל החשבון העיקרי של המצווה.

במקרים בהם המצווה מעורב כבעל מניות בחברה בע"מ פרטי זיהוי של החברה.

רשימה של חפצי ערך או אומנות בעלי אופי סנטימנטלי או יוקרתי וכו'

בנוסף, חשוב לספק כל מסמך רלוונטי אחר שעשוי להיות נחוץ לעריכת צוואה ברורה ויסודית.

מהם היתרונות בעריכת צוואה?

ישנם 4 יתרונות מובהקים לעריכת צוואה אשר יכולה לסייע בהגנה על עתיד משפחתך:

זו הדרך היחידה להבטיח שהנכסים שלכם יחולקו לפי רצונכם, ושיקיריכם יטופלו.

מתן ביטחון כלכלי למשפחתך תוך הימנעות ממחלוקות על ירושה והגנה על יורשים פגיעים.

מאפשרת תכנון מס מבעוד מועד וחיסכון במס ליורשים הפוטנציאליים עם תכנון מס נכון.

מסייעת בהגנה על הנכסים שלך מפני נושים ותביעות אחרות.

מה קורה אם אין לי צוואה כשאמות?

במידה ואדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה – ייקבעו יורשיו על פי דין כלומר על פי חוק הירושה. במצב עניינים שכזה, צריך שיינתן צו ירושה כדי שהיורשים על פי חוק יוכלו לקבל את הירושה.

יורשים על פי דין של אדם נפטר הם לפי הסדר הבא: בן זוגו, ילדיו, ילדי ילדיו(נכדים), הוריו, אחיו ואחיותיו, הורי הוריו(סבא וסבתא), ילדיו של הוריו (דודים)

עזבונו של אדם מתחלק בצורה הבאה:

תחילה בן הזוג נוטל את המטלטלין, כולל מכונית ומחצית מעזבונו של הנפטר. המחצית השנייה מתחלקת בחלקים שווים בין כל ילדיו של הנפטר.

אם לנפטר לא היו ילדים, או נכדים או הורים – בן הזוג מקבל 2/3 מעזבונו של הנפטר. אבל אם בן הזוג היה נשוי לנפטר לפחות 3 שנים וגר עימו באותה דירה בן הזוג מקבל את כל הדירה ו -2/3 משאר העזבון.

אם לנפטר נותר בן זוג בלבד. בן הזוג נוטל את כל העזבון.

אם לנפטר אין יורשים בכלל העזבון כולו מגיע למדינה.

האם ניתן לשנות או לבטל צוואה לאחר חתימתה

ככלל אין מניעה לשנות או לבטל צוואה קיימת. תהליך השינוי כרוך בעריכת נספח לצוואה קיימת בצורה ובדרך שנערכה הצוואה הקודמת.

ביטול צוואה צריך להיעשות בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה הקובע שמצווה רשאי לבטל את צוואתו על ידי השמדת הצוואה או עריכת צוואה חדשה המבטלת באופן אוטומטי צוואות קודמות או בעריכת מסמך המודיע על בטלותה של הצוואה – שוב באותה דרך שבה נערכה הצוואה.

הפקדת צוואה מרחוק און ליין

הפקדת צוואה באינטרנט הופכת לאופציה פופולרית יותר ויותר עבור אנשים שרוצים להבטיח שרצונותיהם יתממשו לאחר פטירתם. בעזרת שירותי הפקדת צוואה מקוונים, קל יותר מתמיד לאחסן את הצוואה שלך בצורה מאובטחת אצל הרשם לענייני ירושה ולוודא שהיא נגישה ליורשים המיועדים לכך בבוא הזמן.

הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה לרשם לענייני  ירושה ומבוצעת באמצעות נוטריון שערך עבורכם את הצוואה ובכך נחסך לכם זמן יקר של קביעת תור והתייצבות במשרדי הרשם לענייני ירושה עם צוואה מקורית.

הנוטריון תחילה יפקיד את הצוואה מרחוק און לין ובשלב השני הוא יעביר לרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית. על כך תקבלו אישורים מהרשם לענייני ירושה באמצעות הנוטריון.

במקרה של הפקדת צוואה הדדית הנוטריון יעביר לרשם הצוואות 2 צוואות מקוריות של בני הזוג ועליכם יהיה לשאת  על פי התקנות בתשלום של אגרת הפקדה לכל בן זוג.  

כמה עולה בדרך כלל לערוך צוואה

עלות עריכת הצוואה עשויה להשתנות מאוד בהתאם למורכבות המסמך, איכות עורך הדין שאתם שוכרים וגורמים נוספים עם זאת, זה בדרך כלל לא יקר מדי ושווה את ההשקעה בשביל השקט הנפשי שלכם.

שבעה כללים לעריכת צוואה על פי הפסיקה עודכן בתאריך 24.9.2023

רצונו של המצווה – ביסוד עריכת הצוואה עומד רצונו של המצווה. ייחוד זה של הצוואה מוביל למסקנה כי אם המצווה אמר את דברו וחילק את רכושו יש לכבד רצון זה.

מרכיבי יסוד – בעת עריכת צוואה יש להקפיד על הדרישות הצורניות. בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה כאשר מתקיימים בסוג הצוואה הנבחר ע"י המצווה מרכיבי היסוד ובית המשפט מגיע למסקנה כי היא משקפת את רצונו של המצווה, רשאי בית משפט לתת לצוואה תוקף משפטי גם אם נפלו פגמים אחרים בצוואה.

נטל ההוכחה – בהתאם להלכה הפסוקה, צוואה שמתקיימות בה כל הדרישות הצורניות על פי הדין, עומדת לה חזקת כשרותה, והנטל להוכיח, כי היא בטלה, מוטל על המתנגד לקיומה של הצוואה.

כשרות לצוות – נקודת המוצא בעריכת צוואה היא שכל אדם כשיר לעשות פעולות משפטיות, זולת אם כשרותו הוגבלה או נשללה וזאת בהתאם לסעיף 2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. צוואה אם כן יש לערוך כאשר המצווה קוגניטיבית צלול ואם ישנו ספק יש לגבות את מצבו במסמכים רפואיים המעידים על כך.

בחינת הכשרות לצוות הינה עניין שבמומחיות. לשם בחינת מצבו הרפואי, הנפשי והקוגניטיבי של מנוח במועד עריכת צוואה, נוהגים בתי המשפט להיעזר במומחים רפואיים באמצעות חוות דעת מומחה.

השפעה בלתי הוגנת – צואה יש לערוך ללא השפעה של צד שלישי. בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".

קיומה של השפעה בלתי הוגנת שוללת למעשה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה של הצוואה, לא מהווה ביטוי לרצונו של המנוח, אלא לרצונו של המשפיע.

ההבדל בין השפעה לגיטימית לבין השפעה בלתי הוגנת הוא לעתים מעורפל ומעבר להוכחת קיומה של השפעה ברמה העובדתית, על בית המשפט להשתכנע מנסיבותיה של אותה השפעה בקיומו של מרכיב בלתי הוגן שיש בה וכי הצוואה הייתה פועל יוצא של אותו מרכיב.

איסור שיתוף עדים . צוואה בעדים יש לערוך ללא שיתוף העדים. בהתאם לסעיף 35 לחוק הירושה הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח חלק בעשייתה – בטלה.

בהתאם לפסיקה, הביטוי "לקח חלק באופן אחר בעריכתה" של הצוואה הינו ביטוי גמיש המתמלא תוכן על פי נסיבות המקרה והמבחן – אם פלוני לקח חלק בעריכת הצוואה אם לאו – הוא, בסופו של דבר, מבחן השכל הישר.

הגיונה של הצוואה – יש לערוך צוואה על פי אמות מידה הגיוניות – על פי מבחן זה, על מנת לקבוע האם הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, יש לבחון האם הצוואה סבירה על פי הבנת השופט את הגיונו של המצווה. השופט יוכל לבחון זאת באמצעות הראיות המובאות לפניו.

מן הראיות הבאות לפני בית-המשפט, במסגרת הדיון בתוקפה של הצוואה, קרוב שתצטייר בפניו תמונת חייו של המצווה עובר לכתיבת הצוואה, קשריו החברתיים, ערכיו והעדפותיו; ויעלה בידו לבדוק אם הצוואה, מנקודת מבטו המשוערת של המצווה, נראית לכאורה הגיונית. תשובה חיובית לשאלה זו תחזק את ההערכה כי הצוואה משקפת את רצון המצווה… מנגד, כאשר תוכן הצוואה נראה בלתי סביר, יש מקום לבדוק היטב את כשרות הצוואה.

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל 

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
כתבות בנושא

עריכת צוואות עד 7 ימים

תהליך קצר וממוקד

שיחת ייעוץ טלפונית

מרימים טלפון לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות וללא תשלום.

מכינים את החומרים

מקבלים מייל עם רשימת פרטים שיש להכין.

צרכים אישיים

החומר נאסף ומקיימים שיחת ייעוץ נוספת להתאמת הצוואה לצרכים האישיים שלכם.

שאלות ותיקונים

טיוטת הצוואה האישית מועברת במייל. שאלות ייעוץ ותיקונים מתבצעים באופן חופשי וללא הגבלה.

חתימה על הצוואה

במידה והכול מאושר – מאשרים וקובעים לחתימה. חותמים בשעה טובה בנוכחות נוטריון.

סיום והפקדה

מקבלים צוואה נוטריונית ומשלמים את שכר הטרחה. לבחירה הצוואה מופקדת ברשם הצוואות לביטחון מושלם.

לעשות צוואה זהו כלי שנועד להגן על קרוביך ורכושך ביום שאחרי.
זה לשים את משפחתך ורכושך בחוף מבטחים
במידה ולא תערכו צוואה ליקירכם, אתם משאירים אותם חשופים לויכוחים ומלחמות משפטיות לשנים רבות.
אתם רוצים לייצר מנגנון חלוקת עזבון בצורה בטוחה ושלווה - אתם יוצרים שלום בתוך המשפחה

למה לי לשלם, אני אעשה לבד! אז זהו שלא!
לא לוקחים הימור על חשבון הרכוש שצברתם במהלך חייכם ויקירכם שעתידים לרשת את רכושכם כשהם לא מוגנים.

והנה לפניכם רק מספר קטן של דוגמאות - שלא הייתם רוצים לחוות בעצמכם

זוג שלא ערך צוואה הדדית, לאחר לכתו של בן זוג אחד מחולק הרכוש, מחציתו בין בן הזוג הנותר ומחציתו השנייה לילדיו – קשיים כלכליים של אחד הילדים יכולים להביא את הנושים של הילד לתבוע פירוק שיתוף ומכירת הנכס בשוק החופשי בד בבד עם עיקול חלקו של הילד בנכס בו מתגורר בן הזוג הנותר. 

במקרה הנ"ל אם אחד מילדיהם של בני הזוג שזה עתה ירש את חלקו על פי דין נוכח העדרה של צוואה, במקרה שהילד נמצא בהליכי גירושין עלול/ה החתן/המחותנת לתבוע את חלקו/ה בעזבון מכורח הלכת שיתוף הקיימת בין בני זוג.

זוגות נשואים המנהלים פרק ב' בחייהם עם ילדים מפרק א' וילדים משותפים מפרק ב' עלולים "ביום שאחרי" להותיר את בן/בת הזוג בנכס של בני הזוג בו רשומים כל הילדים מפרק א' ופרק ב' כבעלי זכויות בנכס.

זוגות גרושים המנהלים פרק ב' בחייהם עם ידועה בציבור מבלי לערוך צוואה יחולק רכושם בין הילדים של בן הזוג הגרוש לבין הידוע/ה בציבור . אגב מעמדו/ה של ידוע/ה בציבור לעניין חוק הירושה הוא כשל זוג נשוי , כלומר הם יוכלו לתבוע מחצית מהרכוש.

אלמן שלא ערך צוואה עם בת זוגתו במהלך השנים עלול להיות חשוף ברבות השנים עם זקנתו, התדרדרות במצב בריאותו וצלילות דעתו, להשפעה בלתי הוגנת ולערוך צוואה המנשלת את ילדיו לטובת ילד אחד המתגורר עימו, או המטפל בו או אפילו לערוך צוואה  המנשלת את ילדיו לטובת ידועה בציבור.

זוגות גרושים שחייהם המשותפים עלו על שירטון ואינם מעוניינים בקשר , כל עוד ילדיהם המשותפים מתחת לגיל 18 ובן זוג אחד נותר אחר לכתו של האחר, יעבור רכושו של בן הזוג שהלך אמנם לילדיהם המשותפים אך כל עוד יהיו הילדים מתחת לגיל 18 ינוהל הרכוש ע"י בן הזוג הנותר אל אף שלא היה ביניהם כל קשר במהלך השנים מאז הגירושין.

לקוחות מספרים על ההליך של עריכת צוואות

שאלות נפוצות על עריכת צוואה בישראל

צוואה זהו מסמך משפטי ערוך על פי חוק הירושה המאפשר לאדם (הנקרא מוריש) לקבוע מה ייעשה בכל רכושו (הנקרא עזבון) ולמי לחלקו לאחר פטירתו (יבדל"א). למעשה למוריש ישנה אפשרות באמצעות הצוואה לחלק את רכושו ליקיריו מרצונו הטוב והחופשי בצורה מוגנת ובטוחה תוך בטחון שהרכוש יגיע אך ורק ליקיריו במועדים הנבחרים על ידו ושאינם באים לעולם טרם זמנם.

הצוואה המתאימה לבני זוג נשואים שחשוב להם תחילה שהרכוש שצברו במשותף יעבור תחילה לבן הזוג הנותר ולאחר פטירת שני בני הזוג יעבור הרכוש לילדיהם המשותפים, מומלץ לערוך צוואה הדדית.

למעשה כל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה, אך למעשה נסיבות החיים והצורך להגן על רכושו של אדם בקרב יקיריו בלבד , תוך דאגה לצרכי יקיריו הם אלה שיביאו בסופו של דבר אדם לערוך צוואה.

דמנציה זוהי מחלה ניוונית הפוגעת פגיעה קוגניטיבית במוח ומשפיעה באופן הדרגתי על יכולת הזיכרון, חשיבה, התמצאות בזמן ובמרחב, זיהוי אנשים וביצוע פעולות יומיומיות כל אלה עלולים להביא אדם לחוסר צלילות הדעת עד כדי העדר מסוגלותו להבין במשמעות של עריכת צוואה וחתימתה ומכאן הדרך לפסילתה היא קצרה. במיקרים מאין אלו מומלץ להיוועץ עם עורך דין  טרם עריכתה של צוואה עם אדם חולה דמנציה.

ראשית ניתן לשמור את הצוואה במקום בטוח בביתך. שנית ישנה אפשרות לשמור את הצוואה בארכיב של  רשם הצוואות ללא מגבלה של זמן ובתשלום אגרה חד פעמית של 109 נכון לשנת 2022.

התשובה היא כן ובלבד שהיא תעמוד בכללי העריכה והציווי המצויים בחוק הירושה על כל סעיפיו. מומלץ בד"כ שלא לקחת סיכונים מיותרים על חשבון הרכוש שצברת ויקירייך האהובים בבואך לערוך צוואה ולכן כדאי להיוועץ באיש מקצוע לשם כך.

התשובה היא כן ובלבד שהיא תעמוד בכללי העריכה והציווי המצויים בחוק הירושה על כל סעיפיו. מומלץ בד"כ שלא לקחת סיכונים מיותרים על חשבון הרכוש שצברת ויקירייך האהובים בבואך לערוך צוואה ולכן כדאי להיוועץ באיש מקצוע לשם כך.

ראשית – נוטריון הוא עורך דין עם ותק מקצועי של לפחות 10 שנים במקצוע עריכת הדין, ללא עבר פלילי, ללא עבירות משמעת ותלונות ועבר הסמכה מיוחדת בלשכת עורכי הדין בטרם רישומו כנוטריון במשרד המשפטים.

שנית – מעמדו של נוטריון בחוק הירושה הוא כשל שופט, נוטריון אינו מחויב בעדים כמו עורך דין בעת עריכת הצוואה וחוק הירושה סומך על שיקול דעתו של הנוטריון בלבד שהאדם שלפניו כשיר לחתום על צוואה.

לבסוף – לנוטריון בלבד ישנה אפשרות מלבד המצווה להפקיד את הצוואה ברשם הירושה ובכך להבטיח את ביטחונה של הצוואה, שתישמר במקום בטוח, שלא תיעלם ושלא יוכלו להפעיל צוואה שונה מזו המופקדת ברשם הירושה.

צוואה יכולה להיחתם בזמן קצר, אולם על מנת להיערך בצורה מאורגנת ומסודרת לקראת עריכתה של הצוואה, יש להכין מספר פרטים ומסמכים של המצווה, קיום הסבר על משמעות המסמך, מתן ייעוץ והקשבה לצרכים האישים של המצווה, עריכת המסמך בדיקה ותיקונים של המצווה ולבסוף חתימת המסמך בידי המצווה/המצווים. בד"כ בפרק זמן של שבוע ימים מסתיים התהליך ויש לך צוואה ביד חתומה ומאושרת ע"י נוטריון ומופקדת על פי בקשתך ברשם הירושה.

צוואה צריכה לתת מענה להיקף הרכוש של המצווה וזהות היורשים ולכן להלן הפרטים הנדרשים על מנת לתת מענה לעריכת צוואה  תקינה ובטוחה:

תעודת זהות של המצווה ואם מדובר בצוואה הדדית תעודת שני בני הזוג כולל ספח עם שמות הילדים.

פרטי נכס בו מתגורר המצווה – כתובת מדויקת כולל נסח טאבו (אם אין אפשר צילום טופס ארנונה של הנכס).

פרטי חשבון בנק של המצווה (שם הבנק ומספר הסניף בלבד אין צורך במספר חשבון).

אופן חלוקת הנכסים בין היורשים (האם בצורה שווה? אם לא יש לפרט באחוזים/ שברים).

האם נדרש מינוי אפוטרופוס לילדים עד גיל 18 – אם כן צריך לציין קירבה. וצילום תעודת

זהות.

יש לתאר – לא חשוב הניסוח אם ישנם דברים שהייתם רוצים שיהיו בצוואה כולל הכנה של שאלות עליהם הייתם מעוניינים  להתייעץ?

מאמרים קשורים:

צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

קרא עוד »
חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

קרא עוד »
הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

קרא עוד »