עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה נוטריונית

חוק הירושה מאפשר לכל אחד ואחת לבצע עריכת צוואה בפני נוטריון אך מה משמעותה של צוואה זו, והאם יש לה יתרונות מובהקים על פני כל צוואה אחרת?

"צוואה בפני רשות" היא פשוט דרך אחת לערוך צוואה מטעם המשפט הישראלי. מה היא רשות? שופט, לדוגמה. נוטריון, כדוגמה נוספת. כלומר, עצם עריכת צוואה בפני נוטריון מקבילה, מבחינה משפטית לעריכת צוואה בפני שופט.  למעשה, חוק הנוטריונים (סעיף 19) מספר לנו שעריכת צוואה בפני נוטריון יכולה להוות ראיה במסגרת הליך משפטי. מה זה אומר?

נניח ששלמה החליט לערוך צוואה כדי לחלק את נכסיו לכל מקורביו. אלא שדני, החליט שהחלק היחסי שלו בצוואה אמור להיות גדול יותר מאשר החלק של משה. לאחר פטירתו של שלמה, דני יכול לפתוח בהליך משפטי כדי לערער על הצוואה בטענה ששלמה פשוט לא היה צלול מספיק כדי לדעת מה הוא עושה. אלא שעקב כך ששלמה החליט לערוך צוואה בפני נוטריון – עצם חתימת הנוטריון מהווה ראיה במסגרת ההליך המשפטי.

כך שלמשה וכל האנשים האחרים בצוואה הנמצאים בצד השני של ההליך המשפטי – יש כבר ראיה משפטית בכיסם עוד לפני שנאספו ראיות נוספות.

 

עמידות הצוואה מבחינה משפטית

במילים פשוטות, עריכת צוואה בפני נוטריון יכולה להיות דרך ממשית כדי להבטיח את עמידותה המשפטית. זה לא אומר שהיא תחזיק מעמד בכל דיון משפטי, אך זה כן אומר שיש לה משקל ראייתי מעצם היותה חתומה על ידי נוטריון.

משקל שלא יינתן לצוואה  בפני עדים או צוואה בכתב יד. לכל הפחות ניתן להניח שאם נוטריון מלווה את עריכת הצוואה, סביר שהיא תיעשה ברמה מקצועית גבוהה ועל פי החוק.

 

איך מתנהלת עריכת צוואה בפני נוטריון?

למזלנו, לא צריך להמציא את הגלגל. המערכת המשפטית כבר יודעת כיצד לערוך צוואה בפני רשות וזה מעוגן בסעיף 22 לחוק הירושה. ראשית, הצוואה נערכת בפני רשות.

אפשר שהיא תהיה שופט, נוטריון (דין נוטריון כדין שופט לפי סעיף זה), או כל אחד מהגורמים האחרים המורשים מטעם סעיף 22 לחוק הירושה.

על המצווה (המוריש, עורך הצוואה), לדבר את רצונותיו בפני נוטריון או להגיש בכתב. לאחר מכן, הנוטריון יקריא את הצוואה הכתובה בפני המצווה.

כשהמצווה (המוריש) יכול לאשר בשלב זה שזו אכן צוואתו. ובכך הרשות תאשר שהצוואה נקראה ושהמצווה הצהיר שזו אכן צוואתו.

באם המוריש לא מבין את השפה בה נכתבה הצוואה, היא תיקרא בתרגום מדויק לשפתו. במקרה זה תהיינה תוספת של אישור מתרגם על פני הצוואה.

ובמקום שהרשות או המתרגם יקריאו את הצוואה למצווה (למוריש), המצווה יכול לקרוא אותה בעצמו (או את התרגום שלה), ולאחר מכן לתת אישורו.

ובכך אנחנו למעשה מחזיקים בצוואה שיכולה לשמש כראיה משפטית. ראיה עבור מה? ראיה שמדגימה כי המצווה הוא זה שעשה את הצוואה, ביום ובמקום המוגדרים בה.

 

חיזוק התוקף המשפטי

מתוך כך אנחנו מבינים, שסמכותו של אישור עריכת צוואה בפני נוטריון היא כמו של סמכות שופט. הוראת סעיף 19 לחוק הנוטריונים, מרחיבה על כוחו של אישור זה.

הסעיף מספר לנו שעם אישורו של נוטריון לפי החוק ותקנותיו, לא יהיה צורך בראיה נוספת לדברי הנוטריון ולמעשיו, ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו.

מה זה אומר?

אם הנוטריון חתם, יש לכך תוקף משפטי של שופט. אם הנוטריון חתם שהמצווה ציווה לחלק את העזבון בצורה מסוימת בין יורשיו – זה כמו ששופט יאמר זאת ויחתום על כך. ויש לכך ערך משפטי.

כך שאם דני מהדוגמה הקודמת יבקש להכחיש שהמצווה אכן ערך צוואתו בפני נוטריון והתכוון לדבריו שנרשמו בצוואה – קיימת ראיה משפטית שאומרת אחרת.

כל עוד הנוטריון כמובן ביצע את התהליך באופן קביל ותקין. באם כך הדבר – עריכת צוואה בפני נוטריון יכולה להגדיל עד מאוד את התוקף המשפטי של צוואה שכזאת.

כיוון שעצם זה שהיא נעשתה בידי המצווה, במקום וזמן מסוימים ומול נוטריון – מגובה מבחינה משפטית. תחת החזקה שהנוטריון פעל לפי האמור בחוק.

כך שאם דני, או כל אחד יבקש להתנגד למימוש הצוואה, או להביא לפסילתה וביטולה במסגרת הליך להתנגדות קיום הצוואה – סביר שהצוואה תחוזק על ידי התוקף המשפטי שקיבלה מאישור הנוטריון.

צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית

 

כיצד מבצעים עריכת צוואה בפני נוטריון?

באופן עקרוני, תהליך עריכת צוואה נוטריונית יכול להיות מהיר ופשוט באופן יחסי. כל שמתבקש זה תחילה הנוטריון יערוך צוואה לשביעות רצונו של המצווה, לאחר מכן הנוטריון יברר את זהות המצווה הניצב בפניו.

זאת ייעשה על ידי השימוש בתעודת הזהות של המצווה שאמורה להכיל תמונה ברורה של המצווה ותאריך הנפקה לאימות זהותו על ידי הנוטריון. במסגרת עריכת צוואה בפני נוטריון, הנוטריון יציין על האישור הנוטריוני את אופן הזיהוי של המצווה (המוריש). במקרה זה תעודת זהות ישראלית עם מספרה או דרכון. כאמור בפסקאות קודמות, הנוטריון יקריא את הצוואה למצווה, יוודא שהבין את תוכנה ומשמעותה המשפטית.

ורק לאחר שהנוטריון יידע בוודאות, כמיטב יכולתו, שהמצווה מבין את הוראות צוואתו וחותם עליה מרצונו החופשי ללא התערבות חיצונית, לחץ או השפעה בלתי הוגנת – יאשר את עריכת הצוואה בחתימתו הנוטריונית.

 

בירור כשרותו של המצווה

בכך יבצע הנוטריון 3 שלבים מתוך 4, שעליו להשלים טרם אישור נוטריוני של עריכת צוואה בפני נוטריון. כאשר הרביעי מתוכם הוא בירור כשרותו המשפטית של המצווה.

הנוטריון יכול לבדוק שהמצווה איננו "חסוי". כמו גם, יכול לדרוש להציג אישור רפואי (כביכול, כשירות פסיכיאטרית). כמו גם, הנוטריון יכול "לבחון" את המצווה דרך הפניית שאלות פתוחות כדי להתרשם מצלילות דעתו. וכדי להמשיך לוודא שאין השפעה או לחץ חיצוני, הנוטריון יכול לבקש שלא יהיו אנשים נוספים הנוכחים בחדר מלבד המצווה. שיטות אלו ואחרות עוזרות לנוטריון לעשות את תפקידו כדי לעזור למצווה להפיק צוואה ישרה ומסונכרנת כמידת האפשרת עם רצונו הפנימי האמיתי. בדיקות אלו עוזרות לגבש תוקף משפטי ראייתי לחתימת הנוטריון לעניין עריכת הצוואה.

 

הפקדת צוואה

יתרון מובהק נוסף לעריכת צוואה בפני נוטריון הוא היכולת של הנוטריון להפקיד את הצוואה שנערכה בפני נוטריון אצל רשם הירושה. זהו הליך המאפשר לשמור צוואה מקורית החתומה על ידי המצווה אצל רשם הירושה.

תחילה מפקיד את הנוטריון את הצוואה של המצווה דרך מערכת מקוונת של רשם הירושה ולאחר שמסתיים השלב הראשון והנוטריון מקבל על כך אישור הנקרא מספר הפקדה מרשם הירושה שהצוואה הופקדה כראוי, יכול הנוטריון להפקיד את הצוואה באופן פיזי אצל רשם הירושה. זהו הליך השמור לנוטריון בלבד.

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עריכת צוואה מחיר

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. מחיר עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים