עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית – יתרונותיה לעומת צוואה רגילה

צוואה משפטית היא מסמך המבטא את רצון המוריש כיצד יש לטפל ברכוש ובעניינים נוספים לאחר הפטירה. הצוואה מאפשרת לבחור אפוטרופוס עבור קטינים, נאמן לנכסים ומוציא לפועל לעיזבון. צוואה משפטית יכולה לעזור למנוע מחלוקות בין היורשים שלכם ולהבטיח כי מורשתכם תכובד.

עם זאת, צוואה משפטית אינה תקפה אלא אם היא עומדת בדרישות מסוימות על פי הדרישות המפורטת בחוק הירושה. במידה ובוחרים לערוך צוואה נוטריונית, עליה להיות מאושרת על ידי נוטריון מורשה. נוטריון הוא עו"ד בעל ניסיון רב שנים שיכול לאמת את זהותך, לחזות בחתימתך ולאשר שחתמת על המסמך מרצון וללא כפייה.

 

בראי החוק

סעיף 22 א לחוק הירושה קובע כדלקמן:

“צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.”

המשמעות היא שצוואה בפני רשות היא צוואה שמוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו. הגורם הרשמי (“נציג הרשות”) יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה ונוטריון.

סעיף 22 ז לחוק הירושה קובע כדלקמן:

“לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט”.

משמעות הסעיף היא שלפי החוק הירושה, דין נוטריון כדין שופט בכל הנוגע לעריכת צוואה בפני רשות. כלומר, סמכויותיו של הנוטריון זהות לאלו של שופט בעת אישור צוואה. המשמעות המשפטית היא שאישור צוואה על ידי נוטריון מהווה ראיה בעלת משקל רב בהליכים משפטיים.

ניתן לראות זאת במגוון פסיקות של בתי המשפט השונים, לדוגמא בפסק דין ת”ע 41070-08-10 שבו התבצע אישור צוואה נוטריונית למרות פגמים באישור הנוטריוני.

Dark Blue Modern Law Consultant Facebook Ad 3

מיהו נוטריון?

צוואה בפני רשות יכולה להינתן בין היתר בפני נוטריון. בהתאם להוראות חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976, אדם יהיה כשיר לקבל רישיון נוטריון אם הוא עורך דין במקצועו 10 שנים לפחות והינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל. עורך דין בעל רישיון נוטריון, מוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים שהחוק דורש שיבוצעו על ידי נוטריון בלבד, דוגמת צוואה בפני רשות.

 

יתרונות צוואה נוטריונית

משמעות ויציבות – צוואה נוטריונית מאושרת על ידי נוטריון, שהוא בעל מקצוע משפטי מוסמך. הנוטריון מוודא כי הצוואה נערכת בהתאם לדרישות החוק, וכי היא משקפת את רצונו החופשי של המצווה. במקביל, הנוטריון מוודא כי המצווה כשיר לערוך צוואה. הוא בודק את מצבו הנפשי והפיזי של המצווה ומוודא כי הוא מבין את משמעות הצוואה ואת ההשלכות שלה.

יעילות – עריכת צוואה נוטריונית היא הליך פשוט ומהיר. בדרך כלל המצווה אינו נדרש להמציא מסמכים או עדים נוספים. כל שנדרש הוא שהמצווה יחווה את רצונו בפני נוטריון.

חסינות מפני זיוף – צוואה נוטריונית מאוחסנת גם אצל הנוטריון, והיא חתומה על ידי המצווה ומאושרת על ידי הנוטריון. חתימתו של הנוטריון מהווה ראיה חותכת לכך שהצוואה היא אותנטית.

ניתנת לביצוע בקלות – לאחר מות המצווה, הצוואה הנוטריונית מועברת לרשם לענייני ירושה. הרשם מוודא כי הצוואה חוקית, ואז הוא מורה על ביצוע הצוואה.

 

כיצד עורכים את הצוואה הנוטריונית?

הפרוצדורה לעריכת הצוואה הנוטריונית מתוארת במסגרת סעיף 22 לחוק הירושה:

המצווה מצהיר על תוכן דברי הצוואה בפני הנוטריון, בעוד הנוטריון רושם את דבריו כפי שהמצווה הצהיר עליהם.

הנוטריון מקריא בפני המצווה את דברי הצוואה כפי שהם נרשמו על ידו, על מנת לקבל את אישור המצווה.

המצווה מצהיר שזוהי צוואתו ועל הנוטריון לאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

במידה והצוואה נכתבה על ידי הנוטריון בלשון שאינה מובנת למצווה, יש להקריאה בפני המצווה תוך תרגומה לשפה שידועה לו, ועל המתרגם לאשר זאת על פני גוף הצוואה.

במסגרת הליך ע”א 594/99 אוחנה נ' אלעזר נקבע כי על מנת שצוואה תיחשב כצוואה נוטריונית שנערכה כדין עליה לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

דברי המצווה נאמרו בעל פה או הוגשו בכתב בפני נוטריון מוסמך.

במידה ודברי המצווה נאמרו בעל פה, ירשמו הדברים, ובכל מקרה יוקראו בפני הנוטריון ובפני המצווה.

המצווה הצהיר בפני הנוטריון שזו אכן צוואתו.

הנוטריון מאשר בכתב על גבי הצוואה שאכן דברי המצווה הוקראו וכן שהמצווה הצהיר בפניו על צוואתו.

הצוואה הנוטריונית תהווה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה הנו אכן העומד מאחוריה ושהיא אכן נערכה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה. בנוסף, ניתן להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

הפקדת צוואה באמצעות נוטריון

בהתאם לתקנה 23 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, על הנוטריון למסור את מקור הצוואה הנוטריונית לידי המצווה. במידה והמצווה מעוניין להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה באמצעות הנוטריון יש לעשות זאת בתוך 30 ימים מיום חתימת המצווה על הצוואה.

בנוסף, על הנוטריון לנהל פנקס צוואות, בו עליו לרשום את מועד עריכתה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לענייני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה. לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי העניין.

משרד עו"ד ונוטריון יניב בעל מומחיות וניסיון מזמין אותך ליצור קשר כדי לקבל מענה ופתרון לעריכת צוואה נוטריונית אשר יתרונותיה המשפטיים והקלות היחסית שבהוצאתה הופכים אותה להשקעה בטוחה ומשתלמת.

 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים