עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

התנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה היא ערעור משפטי על תוקפה של צוואה. זה מתאפשר באמצעות סעיף 67 לחוק הירושה התשכ”ה 1965 ומועלה כאשר צד כלשהו סבור שהצוואה אינה משקפת את רצונו של הנפטר או שהצוואה נוצרה בנסיבות חשודות.

חשוב לציין שנקודת המוצא של צוואה תקפה שהיא מבטאת את רצונו הכנה והאמיתי של המצווה אשר לאופן שבו יחולק עיזבונו לאחר לכתו מן העולם, אוטונומיה של המצווה כפרט ואת זכות הבעלות על קניינו.

 

מי יכול להתנגד לצוואה?

בהתאם להוראות חוק הירושה רשאי 'כל המעוניין בדבר' להגיש התנגדות לצוואה. בכל הנוגע לפירוש המונח 'כל המעוניין בדבר' כבר נפסק כי הכוונה:

 • למי שעשוי ליהנות באופן ממשי מעיזבונו של המנוח, כגון יורש על פי דין שהודר בצוואה, או זוכה על פי צוואה מוקדמת מזו שמבוקש לבטל.
 • מי שיש לו אינטרס ממוני אובייקטיבי עכשווי בעיזבון וזאת להבדיל מאינטרס עתידי.

דוגמאות מהפסיקה לקבוצת האנשים הרשאים להתנגד לצוואה ניתן לכלול גם: יורש על פי דין שלא נכלל בבקשה לצו ירושה, יורש על פי דין שהודר בצוואה שקיומה, יורש על פי דין שחלקו הוקטן, יורש שהיה רשום בצוואה קודמת של המנוח, נושה של ירושה.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

מהן העילות להתנגדות לצוואה?

צוואה היא מסמך משפטי המתאר את רצונו של אדם לגבי חלוקת רכושו לאחר מותו. עם זאת, קיימות עילות מסוימות להתנגדות לצוואה אשר באמצעותן ניתן לערער על תוקפה של הצוואה.

עילות התנגדות לצוואה נחלקות ל- 5 עילות מרכזיות לדוגמא:

 • העדר כשירות משפטית של המצווה כמו למשל מצווה שאינו צלול ,קטין, פסול דין.
 • העדר רצון חופשי של המצווה לדוגמא מצווה שהיה נתון להשפעה בלתי הוגנת, איומים
 • הוראות ‘סתומות’ של צוואה שלא ניתן להבין למי ציווה המצווה.
 • הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות של צוואה.
 • צוואה שיש בה הוראות לטובת עד הנוטל חלק בעריכת הצוואה.
 • לצד העילות המרכזיות ניתן לבטל צוואה גם על רקע פגמים צורניים וזיוף

 

 

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה נוטריונית

מעמדו של נוטריון מבחינת חוק הירושה הוא כשל שופט. בנוסף כאשר צוואה עוברת אישור נוטריוני הצוואה מקבלת תוקף משפטי ולכן משימה של התנגדות לצוואה נוטריונית יכולה להיות משימה לא פשוטה.

חשוב לציין בצוואה נוטריונית הנוטריון אינו מחויב בשני עדים כמו בצוואה רגילה ועל פי תקנות הנוטריונים עליו לזהות את זהות החותם בפניו, לברר את כשרותו המשפטית לחתום על מסמך מרצונו הטוב והחופשי ולנהל פנקס צוואות.

התנגדות לצוואה שנערכה בפני נוטריון צריכה לשלב בין עילות ההתנגדות לצוואה לבין הנהלים הקיימים בצוואה נוטריונית ולבחון האם ישנם פגמים שנעשו בדרך לאישור נוטריוני של צוואה העולים כדי ביטול הצוואה.

איך בנוי מסמך התנגדות לצוואה?

בעת עריכת כתב התנגדות לצוואה חשוב לכלול את המרכיבים הבאים:

הפרטים של כל הגורמים הרלוונטיים:

 • המתנגד מצד אחד – נגד – המבקש צו קיום הצוואה מצד שני הנקרא "משיב".
 • האפוטרופוס הכללי.
 • שמות כל הזוכים בצוואה.

כותרת כתב ההתנגדות תנוסח כך: "התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה".

כותרת המשנה של כתב ההתנגדות תנוסח: "ואלה נימוקי ההתנגדות".

מומלץ לחלק את נימוקי ההתנגדות לשלושה חלקים עיקריים:

 1. החלק הראשון תחת הכותרת "פירוט העובדות": ייתן לרשם ולבית המשפט רקע כללי על הצדדים המעורבים בכתב ההתנגדות ואת השתלשלות האירועים אשר הובילו את המנוח לערוך צוואה שתפלה את אחד הצדדים.
 2. החלק השני יפרט ברחבה את עילות ההתנגדות הרלוונטיות לצוואה עליהם מתנגדים תוך ציון פסקי דין התומכים בכך.
 3. והחלק השלישי יפרט את הסעדים המתבקשים מכתב ההתנגדות כמו: ביטול הצוואה וצווים הנדרשים להוכחת עילות ההתנגדות (צו רפואי, צו כספי ) ומנגד צווים הנועדים למנוע הברחה של רכוש (צו עיקול ומינוי מנהל עזבון).

 

האם יש מגבלות זמן להגשת התנגדות לצוואה?

ככלל, התנגדות לצוואה צריכה להיות מוגשת לרשם לענייני ירושה בפרק זמן של עד 14 ימים מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה ברשומות (בעיתון היומי). מועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה ניתן לראות באתר של רשם הירושה בלשונית איתור בקשות.

פרק הזמן להגשת התנגדות לצוואה כאמור מתחיל להיספר ביומו הראשון מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה ברשומות לא לפני כן. ניתן גם במקביל לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש הארכת מועד להגשת ההתנגדות לצוואה.

 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות

במידה והמועד להגשת התנגדות לצוואה מתקרב ואינכם יכולים להגיש את התנגדותכם בזמן, ייתכן שתוכלו לבקש ארכה מהרשם לענייני ירושה. זה מאפשר לכם יותר זמן להתכונן ולהגיש את ההתנגדות שלכם ויכול לעזור להבטיח שהזכויות שלכם מוגנות.

חשוב לציין הרשם רשאי להיעתר לבקשות מסוג זה אלא אם עומדת מאחוריה סיבה מוצדקת שלא. לפיכך, חיוני למבקשים להאריך את המועד, לספק ראיות והנמקות מספיקות מדוע הם זקוקים לזמן נוסף.

זה יכול לכלול את הצורך ללמוד את התיק ולקבל לעיון את תוכן התיק או מתן הוכחה לכך שצריך לעשות מחקר נוסף או שיש להתייעץ עם עדים נוספים בטרם הגשת התנגדות לצוואה.

 

מהו תהליך הגשת התנגדות לצוואה?

הגשת התנגדות לצוואה היא תהליך מורכב הדורש סיוע של עורך דין מנוסה. התהליך מתחיל בזיהוי עילות ההתנגדות ואיסוף ראיות רלוונטיות לתמיכה בהן.

לאחר שהדבר נעשה, על המתנגד להגיש את כתב ההתנגדות מגובה בתצהיר לאימות העובדות המוגשות לרשם לענייני ירושה, ייפוי כוח של עורך דין המייצג ותשלום אגרה לרשם לענייני ירושה שבו נפתח התיק לקיום הצוואה.

בשלב זה נבחנת האפשרות להגיש תביעות נוספות לצד הגשת ההתנגדות כמו מינוי מנהל עזבון זמני, צו מניעה, תביעה לדמי שימוש, עיקול והליכים משפטיים נוספים המתאימים לאופי התיק.

מטרתם של הליכים אלו למנוע מהמבקש לצו קיום צוואה להשתלט על העזבון, להבריח רכוש או שמא למוכרו.

הסמכות לדון בהתנגדות לצוואה מוקנית על פי חוק לבית המשפט ולא לרשם לענייני ירושה ולכן עם הגשת ההתנגדות יועבר התיק לבית משפט לענייני משפחה , כאשר המבקש לצו קיום צוואה ייחשב כתובע בתיק בית המשפט ואילו המתנגדים ייחשבו כנתבעים בתיק.

 

כמה זמן בדרך כלל לוקח עד שההתנגדות תישמע בבית המשפט?

משך הזמן שלוקח להתנגדות לצוואה להישמע בבית המשפט יכול להשתנות בהתאם למורכבות התיק וגורמים נוספים, בד”כ כחצי שנה מסיום המועד שבו הוגשה ההתנגדות לצוואה. בפרק זמן זה מאפשר בית המשפט לצד השני להגיש את תגובתו להתנגדות שהוגשה לצוואה.

לעיתים קרובות ובנוסף מחייב בית המשפט את הצדדים להיפגש בינם לבין עצמם בהליך מקדמי ללא שופט ומגשר . באי כוח הצדדים מחויבים לדווח לבית המשפט את תוצאות הפגישה ומידת הסכמתם לפתרון המחלוקת העומדת ביניהם.

 

כיצד נשמעת התנגדות בבית המשפט?

כאשר אדם מתנגד לצוואה בבית המשפט, הוא בעצם מערער על תוקף הצוואה. המשמעות היא שהם אינם סבורים שהמסמך כלומר הצוואה מהווה ייצוג מדויק של רצונו של המנוח או שהוא נוצר בהליכים משפטיים תקינים.

בבית המשפט התנגדות לצוואה חייבת להיות נתמכת בראיות ובעדים על מנת להתייחס אליה ברצינות. חשוב שלמתנגדים יהיו מוכנים כל התיעוד והראיות הדרושים לפני שהם יופיעו בבית המשפט, שכן זה יכול לעזור להם להציג את התיק שלהם בצורה יעילה יותר.

בדיון הראשון בית המשפט בוחן את הראיות שבתיק, מטפל בבקשות מקדמיות כמו מינוי מומחים ומנסה להבין מהצדדים האם הם נכונים להגיע להבנה כדי להביא לסיומו של התיק. לעיתים לאחר הדיון הראשון בית המשפט שולח את הצדדים להליך של גישור.

 

התנגדות לצוואה נטל ההוכחה

התנגדות לצוואה היא הליך של ערעור על תוקפה של צוואה בבית המשפט. בדרך כלל, על מי שהעלה את ההתנגדות להוכיח כי הצוואה אינה תקפה, נטל ההוכחה מוטל עליהם, ועליהם לספק ראיות מספקות שניתן להשתמש בהן בבית המשפט לתמיכה בטענתם.

מבחינה משפטית, צוואה העומדת בכל הדרישות הצורניות נחשבת תקפה, והנטל להוכיח את פסלותה מוטל על המתנגד לקיומה.

מצד שני ברגע שנפלו פגמים צורניים בצוואה, הצוואה לא מתבטלת אלא נטל ההוכחה עובר לצד השני למבקש צו קיום הצוואה ועליו לשכנע את בית המשפט כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה ועליו יהיה לשכנע את בית המשפט כי חרף הפגם בצוואה זה היה רצונו האחרון של המנוח.

 

כיצד מחליטים בתי המשפט בהתנגדויות לצוואות?

בכל הנוגע להכרעה בהתנגדויות לצוואות מוטלת על בתי המשפט האחריות לוודא כי רצון הנפטר יכובד. בית המשפט מתחשב במגוון גורמים בעת קבלת ההחלטה, לרבות כל ראיה שהציג המתנגד, תוקף הצוואה עצמה וכל עובדה או נסיבות רלוונטיות אחרות.

בנוסף, בתי המשפט עשויים גם לשקול אם הייתה השפעה בלתי הוגנת על המוריש ביצירת צוואתו או בשינויו. בסופו של דבר, בידי בית המשפט לקבוע אם יש לקבל את התנגדות או לא, ובאיזה צעדים יש לנקוט.

 

האם ישנן עלויות הקשורות בהתנגדות לצוואה?

ערעור על צוואה הינו תהליך מורכב ויקר הדורש סיוע של אנשי מקצוע משפטיים מנוסים. ישנן עלויות רבות הקשורות בערעור על צוואה, לרבות שכירת ייצוג משפטי, אגרות לרשם לענייני ירושה ובית המשפט, הוצאות על מומחים, הוצאות משפט והוצאות אחרות.

חשוב לקחת בחשבון את כל העלויות הללו עם עורך דין סכסוכי ירושה מנוסה לפני שמחליטים אם לערער על הצוואה או לא.

בנוסף, עשויים להיות גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון כמו התוצאה הפוטנציאלית של המקרה והעלות הרגשית שלך לעבור תהליך כזה. הבנת כל העלויות הללו יכולה לעזור לך לקבל החלטה מושכלת אם לערער על צוואה או לא.

 

התנגדות לצוואה פסק דין עודכן בתאריך 2.3.2023

 • המנוח גרוש ואב לשלוש בנות אשר קיים מערכת זוגית בת שנים רבות. המנוח חתם בחייו על 3 צוואות. בת הזוג של המנוח ביקשה לקיים את צוואותיו המאוחרות של המנוח ואילו בנותיו הגישו התנגדות לצוואות וביקשו לקיים את צוואתו המוקדמת. בנותיו של המנוח העלו טענות בהתנגדות לצוואה של אי כשירות המנוח לחתום על צוואה ועל כן נטל הראיה להוכחת הטענה הוטל כולו על המתנגדות. נקבע המנוח לא יכול היה להבחין בטיבן של הצוואות המאוחרות ועל כן יש לבטלן בהתאם לסעיף 26 לחוק הירושה. אי כשירות המנוח נקבע בחוות דעתו של מומחה רפואי אותו מינה בית המשפט. המנוח היה בשלבים מתקדמים של מחלת הדנמציה הוסקולרית ומחלת האלצהיימר. ת"ע 35225-02-21.

 

 • המנוח ערך צוואה בכתב יד עם אישור נוטריון ונפטר יום לאחר מכן כתוצאה מחנק שנגרם על ידי מזון שאכל. בצוואתו הדיר המנוח מעיזבונו את שלושת ילדיו ללא כל הסבר וציווה את כל רכושו המוערך במיליוני ₪ אך ורק לבתו. שלושת ילדיו של המנוח התנגדו לצוואה. עיקר טענותיהם היו שהמנוח היה לאחר 3 אירועים מוחיים, מרותק למיטתו. נקבע שאם המצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, על הנוטריון להצטייד מבעוד מועד בתעודה רפואית עדכנית נכונה ליום עשיית הצוואה, בדבר מצבו של המצווה. יחד עם זאת קבע בית המשפט כי העדר תעודה רפואית מעידה על פגמים צורניים בצוואה הניתנים לריפוי לפי סעיף 25 לחוק הירושה ובלבד שהצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, דבר שבית משפט התקשה להשתכנע לאור עדותו של הנוטריון ועל כן ההתנגדות נתקבלה והצוואה בוטלה. תע (י-ם) 18932-07-21.

 

 • המנוחה בעלת משק חקלאי נחלה במושב ערכה צוואה בעדים, לפיה היא הורישה את כלל רכושה לארבעה מתוך חמשת ילדיה מבלי לציין דבר לגבי הבן הצעיר. בהתנגדות לצוואה טען הבן הצעיר כי המנוחה היתה נתונה להשפעה בלתי הוגנת של ארבעת אחיו ולכן יש לבטל את הצוואה בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה. נקבע כי הנטל להוכיח קיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל על המתנגד לצוואה ולשם כך עליו להוכיח קיומם של מספר גורמים מצטברים, אשר רוכזו ב – דנ"א 1516/95 מרום נ' היועמ"ש ואלה הם: תלות ועצמאות, תלות וסיוע, קשרי המצווה עם אחרים, מבחן נסיבות עריכת הצוואה. מן העדויות עולה כי המנוחה הייתה אישה עצמאית ועמדה בקשר עם כל גורם בו היתה מעוניינת לפי רצונה. ולכן לא היתה כל השפעה בלתי הוגנת כלפי המנוחה. הוכח כי הצוואה משקפת היטב את רצון המנוחה. תע (אשד') 35425-07-18.

 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ביטול צו קיום צוואה

צו ירושה או צו קיום צוואה הינם בבחינת פסק דין מחייב. ביטול צו קיום צוואה הינו הליך חריג המתאפשר רק

התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים היא הליך משפטי המערער על תוקפה של צוואה אשר נחתמה בנוסף למוריש גם על ידי שני עדים

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית היא הליך משפטי שבו ניתן לערער על תקפותה של צוואה הדדית באמצעות חוק הירושה אך מהן עילות

התנגדות לצוואה: נטל ההוכחה

כשמדברים על התנגדות לצוואה, ישר מן הסתם עולים בראשכם סכסוכים משפחתיים אישיים שלכם מן העבר, או כאלה שראיתם בסרטים. ואכן,

התנגדות לצו ירושה

אם משפחתכם מתעסקת כעת בסיטואציה של ויכוחים על ירושה או על קיום צוואה, מן הסתם נתקלתם במונח התנגדות לצו ירושה.

עילות התנגדות לצוואה

פעמים רבות ישנם יורשים שרוצים להעלות כל מיני התנגדויות לצוואה, אם זה כי היא לא בדיוק כפי שהם ציפו, ואם

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים