עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית היא הליך משפטי שבו ניתן לערער על תקפותה של צוואה הדדית באמצעות חוק הירושה אך מהן עילות הערעור, על מי נטל השכנוע , למי קיימת זכות הערעור ומתי, והאם ניתן להתנגד לצוואה הדדית לאחר פטירת אחד הצדדים? על כך במאמר שלפנינו שירכז עבורכם את עיקרי ההליך.

 

מהי צוואה הדדית?

כשמדברים על צוואה הדדית הכוונה לצוואות שנערכות על ידי בני זוג. הם עורכים את הצוואה כחלק מרצונם להוריש את העיזבון שלהם אחד לשני, ואם שניהם נפטרים לצד שלישי בד"כ לילדיהם. כמובן שעריכת הצוואה מתבצעת כחלק מרצון משותף, ומטרה משותפת של בני הזוג.

המקור לצוואה הדדית הוא בסעיף 8א לחוק הירושה, על פי התיקון משנת 2005, תיקון מס' 12 לחוק. וכך קובע החוק: "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד".

 

מהי התנגדות לצוואה הדדית?

התנגדות לצוואה הדדית היא ערעור על תוקפה של צוואה אשר נערכה בין בני זוג (המצווים) ואשר לטענת המתנגד אינה משקפת את רצונו, אומד דעתו (כוונתו) וגמירת דעתו (כוונתו ליצור יחסים משפטיים מחייבים) של אחד הצדדים החתום על הצוואה.

חשוב לציין בהקשר הזה את דברי הפסיקה, שהבהירה כי בצוואה הדדית יש להתחשב באומד דעתם וגמירת דעתם של שני הצדדים על מנת שהצוואה תהיה תקפה.

וכך אומרת הפסיקה של בית המשפט העליון בפירוש צוואה משותפת והדדית אין להסתפק באומד דעתו של אחד המצווים בלבד ויש להתחשב באומד דעתם המשותף של שני הצדדים. "מבחינה זו דומה צוואה משותפת והדדית לחוזה. בצוואה משותפת והדדית עניין לנו בגמירת-דעת של שני מצווים הפועלים במשותף ובאופן הדדי" בעמ 4282/03 אולגה לרנר נ' יעקב פייר.

 

על מי נטל השכנוע בהתנגדות לצוואה הדדית

בהתנגדות לצוואה הדדית נטל השכנוע מוטל על בעל-הדין המתנגד לקיום הצוואה להוכיח את פסלותה. ואולם, אם הצוואה פגומה בפגם צורני זה או אחר, חובת הראיה מתהפכת, ועל הטוען לקיומה נטל ההוכחה שאמנם לפנינו צוואה שאין ספק באמתותה.

ראוי לציין שסעיף 25 לחוק הירושה מאפשר קיומה של צוואה, על אף הפגמים שנפלו בה, חרף היותה פגומה, ככל שהתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה וביהמ"ש שוכנע כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

 

מהן העילות להתנגדות לצוואה הדדית?

חוק הירושה מפרט את העילות המרכזיות בגינן ניתן להתנגד לצוואה ובהקשר של צוואה הדדית הדבר בא לידי ביטוי באופן הבא:

אי כשירות אם הצוואה ההדדית נערכה כשאחד מבני הזוג לא היה מסוגל להבין את ההסכם עליו הוא חותם, מסיבה כלשהי, מבוטלת הצוואה. למה? כשאין כשירות משפטית, אי אפשר לבסס את התקיימות הצוואה.
השפעה לא הוגנת אם ניתן להוכיח שאחד מבני הזוג חתם וערך את הצוואה שלא מיוזמתו, כלומר, עשה זאת בגלל שהכריחו אותו, או שרימו אותו. במקרה כזה, הצוואה נפסלת משום שמדובר במקרה של השפעה לא הוגנת.
צוואה לטובת צד כלשהו אם הצוואה היא לטובת צד אחד, באופן ברור, למשל, אם הצוואה דווקא לטובת אחד מבני הזוג שערך את הצוואה ההדדית, הצוואה היא מבוטלת.

 

למי יש זכות להתנגד לצוואה הדדית?

כבר נקבע בחוק הירושה בסעיף 67 ובפסיקה  כי מעוניין בדבר אשר עשוי ליהנות באופן ממשי מעיזבונו של המנוח ושיש לו אינטרס ממוני אובייקטיבי עכשווי בעיזבון להבדיל מאינטרס עתידי רשאי להתנגד לצוואה הדדית.

משמעות הדבר בצוואה הדדית היא כאשר שני בני הזוג הולכים לעולמם קמה הזכות ליורשים על פי דין הכוללים בד"כ ילדים הרשומים בצוואה וילדים שהודרו מהצוואה להתנגד לצוואה אלה כוללים גם ילדים של אחד מבני הזוג אם מדובר בפרק ב'.

 

האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה הדדית לאחר פטירת אחד הצדדים?

מורישים להתנגד לצוואה הדדית אינה קמה להם באופן אוטומטי כאשר בן זוג אחד נותר בחיים גם אם מדובר בצוואה הדדית המסדירה את מעמדם של הילדים באמצעות מנגנון של יורש אחר יורש או הסדר של יורש במקום יורש, שכן לפי סעיף 42 לחוק הירושה כל עוד אין הוראה בצוואה ההדדית המגבילה את כוחו של בן הזוג  לעשות ברכוש כבתוך שלו עליהם יהיה לחכות לפטירתו של בן הזוג הנותר כדי להתנגד לצוואה.

מנגד לבן הזוג הנותר ככול והוא חש שהצוואה ההדדית עליה הוא חתם אינה משקפת את רצונו הזכות לבטל את הצוואה ההדדית בכל שלב ובכל תקופת זמן. זכות זו קמה לבין הזוג עם סייגים בחוק הירושה.

כך למשל בחייהם  של שני בני הזוג רשאי המצווה לבטל את צוואתו באמצעות הודעה בכתב למצווה השני. לאחר מות אחד מבני הזוג וכל עוד לא חולק העזבון יהיה על המצווה להסתלק מחלקו בעזבון. לאחר חלוקת העזבון יהיה על בן הזוג להשיב את החלק שהוא ירש מהעזבון.

 

האם יש מגבלות זמן עד מתי ניתן להגיש התנגדות לצוואה הדדית?

בד"כ כאשר מדובר בילדי המצווים המבקשים להתנגד לצוואה הדדית פרק הזמן העומד לרשותם להתנגד לצוואה הדדית הוא עד שבועיים ימים מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה הדדית ברשומות של בן הזוג השני שהלך לעולמו.

 

האם יש דרך להימנע מהתנגדויות לצוואה הדדית?

כאשר מדובר ביצירת צוואה הדדית, עשויות לעלות התנגדויות מסוימות. עם זאת, ישנן דרכים להימנע מהתנגדויות אלו וליצור צוואה המקובלת על כל הצדדים המעורבים. אחת הדרכים לעשות זאת היא לוודא שהצוואה ברורה ותמציתית, עם כל המידע הדרוש. זה גם צריך להיות כתוב בשפה שהצדדים יכולים להבין והכי חשוב שזה ישקף את רצונם ההדדי של בני הזוג המעורבים.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ביטול צו קיום צוואה

צו ירושה או צו קיום צוואה הינם בבחינת פסק דין מחייב. ביטול צו קיום צוואה הינו הליך חריג המתאפשר רק

התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים היא הליך משפטי המערער על תוקפה של צוואה אשר נחתמה בנוסף למוריש גם על ידי שני עדים

התנגדות לצוואה: נטל ההוכחה

כשמדברים על התנגדות לצוואה, ישר מן הסתם עולים בראשכם סכסוכים משפחתיים אישיים שלכם מן העבר, או כאלה שראיתם בסרטים. ואכן,

התנגדות לצו ירושה

אם משפחתכם מתעסקת כעת בסיטואציה של ויכוחים על ירושה או על קיום צוואה, מן הסתם נתקלתם במונח התנגדות לצו ירושה.

עילות התנגדות לצוואה

פעמים רבות ישנם יורשים שרוצים להעלות כל מיני התנגדויות לצוואה, אם זה כי היא לא בדיוק כפי שהם ציפו, ואם

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

התנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה? התנגדות לצוואה היא ערעור משפטי על תוקפה של צוואה. זה מתאפשר באמצעות סעיף 67 לחוק הירושה התשכ”ה

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים