עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה הדדית

רבים מלקוחותינו פונים אלינו על מנת לערוך צוואה ומעוניינים בצוואה אשר תיקח בחשבון את מצבם המשפחתי ותאפשר חלוקת נכסים באופן מיטיבי. בעוד בעבר עריכת צוואה הייתה מוגבלת לאנשים בעלי הון רב.

היום אנשי המעמד הבינוני עושים זאת על מנת להבטיח את אופן חלוקת נכסיהם ולמנוע מחלוקת בקרב בני המשפחה. זאת הסיבה לכך שמשרד המשפטים קבע כי "צוואה  היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר". אך אחד הקשיים במקרים אלו הוא שלמרבית האנשים, וודאי אלו שהם בני המעמד הבינוני,  פועלים כחלק מתא משפחתי זוגי, ובהתאם לכך הנכסים שלהם נתפסים בעבורם כיחידה אחת, ולא באמת ניתן להפרידם. בנוסף אנשים רבים מעוניינים כי בני זוגם ייהנו תחילה מרכושם לאחר פטירתם אך גם להחליט כיצד יחולקו נכסיהם גם לאחר פטירת בן זוגם.

בהתאם לכך, אחד הכלים היעילים ביותר במקרים מסוג זה הוא באמצעות עריכת צוואה הדדית משותפת. לכן, במאמר זה אנו נסביר מהן צוואות הדדיות, כיצד עורכים ומאשרים אותה ואילו שינויים התרחשו בתחום זה בחקיקה בשנים האחרונות.

צוואות הדדיות משותפות?

ראשית נסביר כי צוואה היא מסמך רשמי שאדם מנסח בנוגע לאופן חלוקת נכסיו לאחר פטירתו. בשונה מצוואה על פי דין, בצוואה אדם יכול לחלק את נכסיו בכל אופן שהוא מעוניין בו, לתת לבני משפחתו, לחבריו ואף לתרום את רכושו לכל גורם אשר הוא חפץ בכך.

אחד השיקולים המרכזיים בעריכת צוואה הדדית של בני זוג היא שהם אינם מעוניינים לפגוע כלכלית בבן הזוג אשר נותר בחיים ונסמך כלכלית על נכסיהם המשותפים. בתוך כך, חוק הירושה נותן אפשרות לכל בני זוג לנסח צוואה משותפת זאת באמצעות צוואה הדדית עליה מפורט בסעיף 8 לחוק. צוואה הדדית היא צוואה אשר נעשית על ידי בני זוג המחלקים ביחד את נכסיהם, בהתאם לכך אופן חלוקת הנכסים של המנוח נסמך על אופן חלוקת הנכסים של בן או בת זוגו. בכך מאפשרים לבני הזוג לשמור על נכסיהם המשותפים ולחלקם כפי שהם רואים לנכון לאחר מות שניהם.

2 הסוגים המרכזיים של צוואות הדדיות:

צוואה הדדית משותפת

במקרה זה, נכתבת צוואה אחת אשר מנוסחת בהסכמת שני בני הזוג ובה מפורטת אופן חלוקת הרכוש לאחר פטירתם.

צוואות הדדיות נפרדות

אלטרנטיבה אחרת היא לערוך 2 צוואות אישיות, כאשר כל צוואה מזכירה ונסמכת על הצוואה השנייה של בן הזוג.

במידה ומעוניינים להפקיד צוואה הדדית, על שני בני הזוג להיות נוכחים אצל הרשם עם פרטים מזהים. קיום הצוואה ההדדית הינה פשוטה באופן יחסי.

במצב של פטירת אחד מבני הזוג ניתן לבקש צו לקיום צוואה בדומה לצוואות אחרות ולחלק את הנכסים בהתאם להוראות הכתובות.

השלכות תיקון חוק הירושה בשנת 2005

קיומם של שני מסלולים הינו חדש יחסית ונוצר כתוצאה מתיקון של חוק הירושה בשנת 2005. עד שנת 2005, במידה ובני זוג היו מעוניינים לעשות צוואה הדדית הם יכלו לעשות שתי צוואות נפרדות אישיות.

כאשר בצוואות היו מגדירים כי בן הזוג השני יורש את כל רכוש המנוח ולאחר מות בן הזוג השני היו מעבירים את הנכסים לילדים או לכל יורש אחר. אך במקרים רבים בן הזוג היה בוחר לשנות את צוואתו ולהוריש את נכסיו לאנשים אחרים, כמו למשל בת זוג חדשה. כך נוצרה סיטואציה בה רצון בן הזוג שנפטר הראשון מעולם לא התקיים. בהתאם לכך, תוקן סעיף 8א לחוק הירושה, והמחוקק יצר את המנגנון הייחודי אשר נותנים משמעות לרצון המת ומטילים מגבלות על בני הזוג אשר נותרו בחיים במידה והם מעוניינים לשנות את צוואתם ההדדית לאחר מותו של בן הזוג שנפטר.

צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית

מאחר וצוואה הדדית מהווה הסתמכות של שני אנשים שונים, ביטול צוואה הדדית הינו מורכב יותר מאשר ביטול צוואה רגילה והוטלו מגבלות שונות על בן הזוג אשר נותר בחיים.

סעיף 8(א) לחוק הירושה מגדיר שלושה מצבים שונים כאשר אדם מעוניין לבטל צוואה הדדית:

  • במידה ושני בני הזוג עדיין בחיים, בן הזוג השני אשר מעוניין לבטל את צוואתו יכול לעשות זאת בקלות ועליו רק להודיע לבן הזוג כי הצוואה ההדדית מבוטלת.
  • במידה ואדם מעוניין לבטל את הצוואה לאחר מות בן זוגו עימו חתם על הצוואה ההדדית, הדבר מורכב יותר, שכן האדם השני אשר נסמך על הצוואה ההדדית כבר אינו בין החיים ולכן לא יכול לשנות אותה.
  • במידה וטרם חולקו נכסי המנוח יצטרך המנוח, על בן הזוג להסתלק מן הצוואה ויתר הרשומים בצוואה יקבלו את חלקו של בן הזוג.
  • במידה והנכסים של בן הזוג המנוח כבר חולקו, על בן הזוג אשר מעוניין לשנות את הצוואה להשיב את כל הנכסים אשר קיבל במסגרת הצוואה, ובמידה ולא ניתן עוד להשיב את הנכסים, עליו להשיב בכסף את השווי של הנכסים. הנכסים אשר יועדו לבן הזוג יחולקו ליתר הכתובים בצוואה.

חשוב לדעת כי במידה וישנה צוואה הדדית שנערכה לפני שנת 2005, בפסק דין 36694-10-16 אשר ניתן בבית המשפט המחוזי, נקבע כי אין מגבלות על בן הזוג אשר נותר בחיים בעת ביטול הצוואה ההדדית במידה והיא נכתבה טרם שנת 2005.

יורש אחר יורש

חשוב להכיר את אחד הכלים היעילים ביותר להבטיח את רצון שני בני הזוג, אשר עורכי דין בעלי ניסיון בתחום הצוואות עושים בו שימוש רב. זהו הכלי המשפטי המכונה "יורש אחר יורש".

בהתאם לסעיף 42 לחוק הירושה, ניתן להורות בצוואה כי אדם ירש את עזבון המנוח, ולאחר מות אותו יורש או בהינתן תנאי כלשהו, אדם אחר יורש את אותם נכסים.

לכלי זה יש משמעות גדולה שצוואה הדדית, משום שניתן להבטיח באמצעות זאת כי הנכסים של כותב הצוואה יינתנו ראשית לבן הזוג ולאחר מותו יגיעו ליורשים אחרים.

בכך ניתן להבטיח כי בן הזוג שנותר בחיים לא יפגע כלכלית כתוצאה ממות מנסח הצוואה ובמקביל להבטיח כי הוא לא יעביר את הנכסים לאנשים אשר המנוח אינו מעוניין בכך.

לכן, במידה והצדדים מעוניינים ניתן בצוואות הדדיות להבטיח כי לבני הזוג יש זכות ראשונים על העזבון של האחר, ולאחר מותם יש יורשים אשר יקבעו מראש בצוואה כמי שיורשים אחריהם באופן שאינו ניתן לשינוי על ידי בן הזוג שנותר בחיים.

לסיכום

לסיכום, צוואה הדדית הינה אפשרות הפתוחה בפני בני זוג המעוניינים לחלק את נכסיהם באופן משותף. סוג צוואה זה הינו נח במיוחד במקרים רבים בהם מעוניינים להוריש את הנכסים ראשית לבן הזוג ולאחר מותו ליתר המשפחה וכן כאשר הנכסים משותפים. עם זאת, חשוב לדעת כי ישנן השלכות לצוואה מסוג זה כמו הקושי לבטל את צוואתו, אשר בגינן צריך להיות מודעים לכל הפעולות בטרם עושים פעולות פזיזות.

במידה ואתם מעוניינים לערוך צוואה הדדית, לשנות את הצוואה או להתייעץ באפשרויות המגוונות העומדות לרשותכם? משרדו של עו"ד ונוטריון יניב אור המשמש כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ומעל 20 שנות ניסיון בעל מומחיות ייחודית ומוביל בתחום דיני ירושה וצוואות.


שאלות בנושא צוואה הדדית

(הוראות סעיפים 8א' לחוק הירושה)

בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. הסתמכות זו נקראת הדדיות ומכאן שם המסמך אותו עורכים בני הזוג "צוואה הדדית".

צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי.

בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

בחייהם של שני בני הזוג

המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

לאחר מות אחד מבני הזוג – ישנן שתי דרכים:

  • כל עוד לא חולק העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת
  • לאחר חלוקת העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש

 

הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

עריכת צוואה מחיר

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. מחיר עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

קרא עוד »
צוואה לתושב חוץ

עריכת צוואה לתושב חוץ היא הכרחית ואף חיונית, ולרוב מומלץ לערוך מספר צוואות לפי כל מדינה שבה קיימים נכסים או

קרא עוד »
צוואה בנחלה חקלאית

נושא הצוואות והירושות בנחלה חקלאית הוא מפורט ומסועף, לכן חיוני לעמוד על החוקים והכללים המתאימים לחלוקת רכוש המנוח, הן למען

קרא עוד »
צוואה ליחיד

כיום קיימים סוגים שונים של צוואות המנוסחים בין היתר בהתאם למצב המשפחתי המשתנה והדינאמי של האדם המבקש לערוך את הצוואה.

קרא עוד »
עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל 

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
כתבות בנושא

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים