עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

איתור צו ירושה

כאשר אדם נפטר מבלי שהשאיר אחריו צוואה, הגשת בקשה לצו ירושה היא צעד הכרחי לקבלת צו ירושה רשמי ומימוש זכויותיהם של יורשי המנוח החוקיים, ברכוש שהותיר אחריו. בקשה זו מוגשת לרשם לענייני ירושה, בעל הסמכות ליתן צווים כאמור, בהתאם לחוק הירושה. במדריך זה נסביר כיצד איתור צו ירושה מתבצע ומהם השלבים הכרוכים בתהליך.

 

איתור צו ירושה – לאיזו מטרה?

צו הירושה הוא אחד משני סוגי צווים שניתן לבקש כדי לקבוע את זהותם של היורשים החוקיים של אדם שנפטר. הצו הנוסף נוגע לקיום צוואה ומתקבל בהליך בקשה נפרד. בשונה מבעבר, כיום ניתן להגיש בקשה לצו ירושה באינטרנט ולקבל עותק דיגיטלי של צו ירושה.

צו הירושה משמש כמסמך משפטי הקובע את המוטבים בעיזבונו של אדם, בהתאם להנחיות המפורטות בחוק הירושה. נחיצותו רלוונטית למקרים בהם לא קיימת צוואה תקפה מטעם המנוח. צו זה מחזיק במעמד של פסק דין מחייב.

 

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

הגשת בקשה למתן צו ירושה היא זכותו של כל יורש לפי דין של המנוח, כהגדרתו בחוק הירושה. זאת להבדיל מהגשת בקשה לצו צוואה, שבה רק מי שמוגדר כיורש בצוואה זכאי להגיש את הבקשה. בדרך כלל, בן הזוג, המחזיק בזכויות ירושה, לוקח פעמים רבות את ההובלה בהגשת הבקשה אם היא או הוא עדיין בחיים.

 

היכן יש להגיש את הבקשה לצו ירושה?

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם הירושה במשרד המשפטים. לחילופין, יכול המבקש לבחור גם להגיש את הבקשה לקבלת הצו לבית דין רבני.

 

אילו פרטים מופיעים בצו הירושה?

צו הירושה מתווה באופן ספציפי את זהותם של היורשים הזכאים לעיזבון המנוח וחלקיהם בהתאמה למה שנקבע בחוק הירושה. עם זאת, הוא אינו מפרט את הנכסים הספציפיים הכלולים בעיזבון או מתייחס להיקף הכולל של העיזבון. רשם הירושה, המוציא את הצו, אינו מתייחס בהקשר זה לשווי נכסי המנוח.

 

כיצד מגישים את הבקשה לצו ירושה בפועל?

לבקשת מתן צו ירושה, יש צורך בטופס בקשה לצו ירושה. טופס זה ניתן להורדה מקוונת ויש למלא אותו במדויק. לחלופין, ניתן למלא את הטופס באתר הרשם ולהגישו בצורה מקוונת.

בנוסף להגשת טופס הבקשה בהתאם להוראות חוק הירושה, יש צורך לשלוח הודעות בדואר רשום ליורשים שנקבעו בחוק. לחילופין, ניתן לצרף לבקשה תצהיר בכתב המאשר כי שאר היורשים מודעים להגשת הבקשה.

 

כיצד מוגשת בקשה מקוונת לצו ירושה?

כיום ניתן לבקש בנוחות צו ירושה באינטרנט דרך האתר הרשמי של הרשם לענייני ירושה. להגשת בקשה לצו ירושה באופן מקוון, היכנסו לאתר הרשם, מלאו טופס המספק את הפרטים הדרושים על הנפטר והיורשים על פי חוק הירושה, וצרפו את המסמכים הנדרשים כמפורט באתר הרשם. בחירה בהגשה מקוונת של הבקשה להזמנת צו ירושה, מציעה הליך מזורז ויעיל יותר ומפחיתה את זמן הטיפול בבקשה. לכן, מומלץ להשתמש בשיטת הגשה זו.

 

להגשת בקשה לחצו כאן >>>

 

איתור צו ירושה

 

האם הגשת בקשה לצו ירושה כרוכה בתשלום?

על הבקשה לכלול אישורי תשלום בגין דמי הטיפול הנלווים לבקשת צו הירושה וכן אגרה עבור פרסום הבקשה בעיתונים היומיים. פרסום הבקשה לצו ירושה מופיע בדרך כלל ב-2 עיתונים יומיים. מועד הפרסום מסמן את תחילת התקופה שבה רשאים בעלי עניין בעיזבון, כמו נושים של המנוח או של מי מיורשיו, להגיש ההתנגדויות כנגד מתן צו הירושה.

 

איזה מידע יש לספק בטופס הבקשה לצו הירושה?

על טופס הבקשה לצו ירושה לכלול מספר פרטים מרכזיים:

    • מידע על האדם שנפטר – לרבות פרטיו האישיים.
    • פרטיהם האישיים של היורשים החוקיים של הנפטר.
    • החלוקה המוצעת בין היורשים, בהתאם להוראות המפורטות בחוק הירושה. 
    • העתק מתעודת הפטירה של המנוח

להשלמת הבקשה יש לצרף הוכחת תשלום הן עבור אגרת הבקשה הנלווית לצו הירושה והן עבור אגרת פרסום הבקשה בעיתונות היומית.

 

מדוע כדאי לקבל סיוע משפטי בהגשת בקשה לצו ירושה?

אמנם ניתן להגיש בקשה לצו ירושה ללא סיוע של עורך דין צוואות וירושות, אך ראוי לציין כי במהלך הליך ההכנה של הבקשה עלולות לצוץ טעויות רבות עקב חוסר ידע או ניסיון, ללא קשר לאופי הבקשה. טעויות אלו עלולות לעכב משמעותית את זמן הטיפול במתן הצו, שכן כל שגיאה מובילה להחזרת הבקשה לתיקון. 

במקרים מסוימים, ייתכן שתידרש מעורבות המדינה לטיפול בסוגיות הקשורות בבקשה. לפיכך, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין דיני ירושה מנוסה כדי לחסוך זמן יקר ולזרז את תהליך הגשת הבקשה ומתן הצו.

 

זמן טיפול בצו הירושה

משך הטיפול במתן צו הירושה המבוקש, משתנה בהתאם לעומס העבודה של רשם הירושה באזור מגוריו של הנפטר. משך הטיפול בבקשה תלוי גם בהיעדר שגיאות כלשהן בטופס ובכך שלא יעלה הצורך בפרטים נוספים או השלמת מסמכים. 

באזור המרכז הטיפול בבקשת צווי ירושה אורך בדרך כלל כחודשיים, גם ללא שגיאות במסמכים שהוגשו. לפיכך, חשוב לציין כי כל ליקוי או פגם בבקשה עלולים להאריך את זמן הטיפול ולעכב את חלוקת העיזבון ליורשים למשך תקופה ממושכת.

 

כיצד מתבצע איתור צו ירושה לאחר שהבקשה לקבלתו כבר הוגשה?

כיום ניתן לאתר בקשה לצו ירושה דרך אתר הרשם לענייני ירושה. בו ניתן לחפש צו ירושה שניתן בעבר או צו שנמצא בתהליך טיפול בהווה. לאיתור הבקשה יש להזין את פרטי הנפטר כגון שמו או מספר תעודת הזהות שלו באתר רשם הירושה. 

המידע הנמסר על ידי הרשם כולל האם הוגשה בקשה, מועד הגשתה, זהות המבקש, עורך הדין המטפל, מצב ושלב הטיפול הנוכחי. עם זאת, הרשם אינו חושף את המסמכים בפועל הקשורים לבקשה בתוצאות החיפוש. לקבלת העתקים מהמסמכים יש להגיש בקשה נפרדת לרשם.

 

איתור צו ירושה – סיכום

נהוג להגיש בקשה מקוונת לצו ירושה בסיוע עורך דין לענייני ירושה המטפל בכל ההליך. כאמור, גם בהגשת מסמכים באינטרנט, טעויות במילוי בקשות עלולות לגרום לעיכובים משמעותיים של מספר חודשים ומעלה בקבלת צו הירושה. בהגשת הבקשה לצו ירושה באופן מקוון בתמיכת עורך דין מנוסה, הטיפול בצו על ידי רשם הירושה מזורז, מה שמבטיח תוצאה מהירה ויעילה יותר.

לסיוע באיתור צור ירושה והגשת בקשה למתן צו ירושה – פנו כעת אל עו"ד יניב אור לסיוע.

 

כל יורש חוקי של אדם שנפטר, כהגדרתו בחוק הירושה, יכול להגיש בקשה למתן צו ירושה. הבקשה יכולה להיעשות על ידי כל יורש בשונה מבקשה לצו קיום צוואה המגביל אותה ליורשים המוזכרים בצוואה. 

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם הירושה במשרד המשפטים. לחילופין, רשאי המבקש להגיש את הבקשה גם לבית דין דתי.

כדי לבקש ידנית צו ירושה, יש למלא במדויק טופס בקשה שניתן להוריד באינטרנט. אם מגישים את הטופס באופן אלקטרוני, על המבקש להיות בעל חתימה אלקטרונית מאושרת. כמו כן, יש לשלוח הודעות ליורשים האחרים בדואר רשום או לצרף לבקשה אישור בכתב כי הם מודעים להגשתה. בשני המקרים יש לצרף אישור לתשלום אגרה ודמי פרסום בעיתונות היומית.


אי טיפול בנושאים אלו עלול לגרום לעיכובים משמעותיים בביצוע הצוואה או בחלוקת הרכוש, שעלול להוביל למחלוקות בין היורשים.

צו הירושה מפרט את זהות יורשיו של המנוח וחלקיהם בעזבון, בהתבסס על דיני הירושה. עם זאת, הוא אינו מפרט את הנכסים הספציפיים הכלולים בעיזבון או מתייחס לשווי הכולל של העיזבון. 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צו ירושה

על אף שיותר ויותר אנשים פונים להוציא צוואות במהלך חייהם, עדיין במקרים רבים אדם נפטר ללא כל צוואה. אך כאשר ישנו

צו ירושה מחיר

כשאדם נפטר מן העולם, ואין לו צוואה, יש צורך להוציא צו ירושה. מה זה צו ירושה? איך עובדת הפרוצדורה של

הרשם לענייני ירושה

​צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר. החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של

בקשה לצו ירושה

  טופס בקשה לצו ירושה – מה צריך למלא בה ולמי מגישים, מתי צריך להגיש בקשה לקיום צוואה ומתי הגשת

תביעה להוצאת צו ירושה

מעט רקע בעניין תביעה להוצאת צו ירושה ועל הגשה בעדיפות גבוהה לצו ירושה, על קבלת העתק צו ירושה, הגשת התנגדות

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים