עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

זכות ירושה ידועה בציבור

כמפורט בסעיף 55 לחוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור מחזיקים בזכות לרשת אחד את השני באופן הדומה לזוגות נשואים כדין. הדבר נכון בתנאי שהם חיו יחד כמשפחה ואף אחד מהם לא היה נשוי במקביל לאדם אחר במהלך פטירתו של בן הזוג המוריש. במאמר זה נעמיק בנושא של זכות ירושה ידועה בציבור ובתנאים עליהם זכות זו נסמכת.

 

מה קובע סעיף 55 לחוק הירושה ביחס לזכות ירושה ידועה בציבור?

סעיף 55 לחוק הירושה משנת 1965 מתווה כי אם גבר ואישה התגוררו יחד כמשפחה בתוך משק בית משותף אך לא היו בנישואים חוקיים, ואם בעת פטירתו של אחד מבני הזוג איש מהם לא היה נשוי לאדם אחר, אזי השותף לחיים של המנוח, יירש את העיזבון שלו במועד פטירתו.

הליך הירושה בין ידועים בציבור יתבצע כאילו המנוח הוריש לבן זוגו את מה שבן הזוג הנותר בחיים היה זכאי לקבל על פי חוק, לו היו השניים נשואים כדין. הוראה זו מותנית בהעדר הנחיות בצוואתו של המנוח הסותרות אותה.

 

מה חייבים ידועים בציבור להוכיח כדי לבסס את זכאותם לזכויות ירושה של בני זוג?

כדי שאישה תהיה זכאית לרשת את נכסיו של בן זוגה שנפטר, במידה ולא הייתה נשואה לו, נדרשות ראיות המוכיחות את היותה ידועה בציבור של המנוח. לשם כך, יש לעמוד בקריטריונים מצטברים מסוימים הנוגעים למערכת היחסים ביניהם:

  1. בני הזוג חיו יחד כמשפחה בתוך משק בית משותף.
  2. אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי במקביל לאדם אחר בזמן פטירתו של המנוח.
  3. בן הזוג המנוח לא קבע צוואה סותרת, שכן הוראות הצוואה קודמות להוראות החוק.

בעמידה בכל התנאים הללו, בת הזוג הידועה בציבור תהיה זכאית לרשת מבן זוגה שנפטר, כאילו הייתה נשואה לו. 

 

איזה רכוש נכלל במסגרת זכות ירושה ידועה בציבור?

זכות ירושה ידועה בציבור מכסה את כל רכושו של בן הזוג המנוח, לרבות נכס המקרקעין בו התגורר עם זוגתו זו וכל זכאות אחרת כפי שיקבע השופט, בהתאם להנחיות הלכת שנצר.

 

שיקול הדעת הנתון בידי בתי המשפט בהקשר להכרה בידועים בציבור ובזכויות הירושה שלהם

כאמור לעיל, כדי שאדם ידוע בציבור יוכל לתבוע זכויות ירושה מבן זוג שנפטר, יש להוכיח את נוכחותה של דינמיקה משפחתית בין הצדדים, מגורים משותפים בתוך משק בית משותף וכי אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאדם אחר נכון למועד פטירתו של בן הזוג המוריש. יחד עם זאת, חשוב לסייג ולומר כי אין מדובר בקריטריונים החקוקים בסלע, כפי שמלמדים תקדימים משפטיים מתיקים שהגיעו להכרעת בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון במרוצת השנים. 

תקדימים משפטיים אלו מגלים כי בתי המשפט בישראל נוקטים בפרשנות גמישה יחסית של הקריטריונים המפורטים בסעיף 55 של חוק הירושה, תוך הימנעות מיישום נוקשה ושרירותי, לטובת הערכה ספציפית של טיב הקשר בין בני הזוג, בכל מקרה ומקרה. המטרה מאחורי קריטריונים אלה היא לא להפלות זוגות ידועים בציבור, אלא להשוות בצורה הוגנת את מעמד הירושה שלהם, לזה של זוגות נשואים כחוק.

זכות ירושה ידועה בציבור

 

אמות המידה הנוספות המסייעת לבתי המשפט להכריע לגבי זכות ירושה ידועה בציבור

סעיף 55 של חוק הירושה, מציג שורה של אמות מידה המאפשרות לשופטי בתי המשפט, לבחון האם הדינמיקה בין האישה הטוענת לקיומה של זכות ירושה ידועה בציבור, לבין המנוח, הייתה מקבילה במהותה לזו של זוג שהיה נשוי – היינו, דינמיקה של ידועים בציבור. 

הדבר נבחן לאורם של 3 פרמטרים מרכזיים, והם:

  • בין הצדדים היו אינטראקציות זוגיות אינטימיות.
  • בין הצדדים הייתה שותפות כלכלית.
  • בין הצדדים היו ממדים רגשיים האופייניים לזוגות בקשר זוגי מחייב, הכוללים קרבה, אהבה וחברות.

אף על פי כן, גורמים אלה אינם מוחלטים, וגם אם אחד נעדר או מופחת באופן ניכר במערכת יחסים ספציפית, זה לא בהכרח פוסל את החתירה להכרה בזכויות ירושה עבור אישה מוכרת בציבור.

 

האם מגורים משותפים הם דרישה הכרחית לביסוס מעמד של ידועה בציבור?

בהתחשב במשמעותם של סידורי מגורים משותפים כגורם לביסוס הטענה לניהול משק בית משותף על ידי בני זוג, נקבע כי בעוד שהיא עומדת כאחד הקריטריונים להכרה במעמדם של ידועים בציבור, אין היא צריכה להיות המרכיב המכריע הבלעדי. לסוגיות אחרות יש גם רלוונטיות ויש להעניק להן משקל הוגן בהקשר זה.

בבית המשפט העליון נקבע כי בבואם להעריך את המקרה הספציפי הנדון, על בתי המשפט בישראל להתחשב בהיבט המגורים תוך התחשבות במקביל בנקודת המבט הסובייקטיבית של בני הזוג. בעיקרו של דבר, יש לקחת בחשבון את עמדותיהם של בני הזוג הנוגעות לקביעות ולפורמליזציה של מערכת היחסים ביניהם.

התוצאה היא שכל מקרה חייב לעבור בדיקה אינדיבידואלית, תוך התעמקות באופן שבו בני הזוג עצמם תפסו את מערכת היחסים שלהם – ללא תלות בהתניות חברתיות ותרבותיות. 

אף על פי כן, האחריות להוכיח את קיומם של חיים משותפים כידועים בציבור, ממשיכה להיות מוטלת על הפרט הטוען לקיומה של זכות ירושה מצדו, הנובעת מקשר זה.

לפיכך, אישה הטוענת לזכאותה לירושה כידועה בציבור, חייבת להוכיח בפני בית המשפט כי אכן חלקה עם המנוח קשר זוגי בעל אופי כזה.

 

לסיכום – מתי כדאי לשקול להתייעץ עם עורך דין לענייני ירושה בנוגע לתביעת ירושה מוכרת בציבור?

לכל אישה שמבקשת להוכיח את היותה בעלת זכות ירושה ידועה בציבור – מומלץ להעסיק עורך דין לענייני ירושה. עורך דין ירושה מנוסה, יכול לסייע בהשגת הכרה משפטית במעמדה של בת הזוג הנותרת, כידועה בציבור של המנוח וכפועל יוצא – במימוש זכויות הירושה שהחוק מקנה לידועים בציבור.

לייעוץ אישי וחסוי בנושא זכויות ירושה של ידועים בציבור, אל תהססו לפנות למשרד עו"ד יניב אור בהקדם.

על פי חוק הירושה, אם בני זוג לא נשואים מתגוררים יחד במשק בית משותף ומקיימים קשר משפחתי, ואם אף אחד מהם אינו נשוי במקביל לאדם אחר, אזי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג זכאי בן הזוג שנותר בחיים לרשת את בן הזוג שנפטר, באופן הדומה למה שהיה ניתן לו היו נשואים כדין.

כדי לבסס זכות ירושה ידועה בציבור, על בת זוגו של הנפור להוכיח כי אכן היה לה קשר זוגי עם המנוח, מחייה במשק בית משותף והעדר נישואים במקביל לאדם אחר, בעת פטירתו של המנוח.

לא, חיים משותפים אינם תנאי סף הכרחי. בית המשפט מעריך כל מקרה לגופו על סמך ההקשר הייחודי שלו ומתחשב בפרספקטיבה הסובייקטיבית של השותפים לחיים, בדבר אופיה של מערכת היחסים ביניהם וביסוסה במסגרת מחייה משותפת.

בהתחשב בזכויות הנרחבות הקשורות להכרה במעמד של ידועים בציבור, חיוני לפנות לייעוץ משפטי כדי לשמור על הזכויות שלכם. התקשרות עם עורך דין הבקיא בדיני משפחה וירושה, מאפשרת הערכה מקיפה של מצבכם, וקבלת הנחיות רלוונטיות למימוש זכויותיכם במלואן.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

סכסוכי ירושה בנחלות

סכסוכי ירושה בנחלות משפחות רבות נקלעות למאבקים פנימיים מורכבים ואף קשים סביב ירושה, בעיקר במושבים כאשר מדובר במשק או נחלה,

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

לאחר מותו של המצווה, היורשים יכולים לממש את צוואתו באמצעות הצגת הצוואה המקורית לרשם הירושות. עם זאת, לעיתים קרובות קורה

בקשה לצו ירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו כפי שנקבעו בצוואתו. בהעדרה של צוואה – נכסי המנוח מחולקים בין יורשיו החוקיים,

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

לאור עליית תוחלת החיים בעולם המודרני ובעקבותיה – ריבוי הנכסים הנצברים בידי אנשים לאורך חייהם, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

מיסוי צוואות

הנושא של מיסוי צוואות מעסיק לא מעט אנשים בישראל בבואם לערוך את צוואתם או לרשת אדם קרוב. לכן מאמר זה

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים