עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

מיסוי צוואות

הנושא של מיסוי צוואות מעסיק לא מעט אנשים בישראל בבואם לערוך את צוואתם או לרשת אדם קרוב. לכן מאמר זה יוקדש לבחינת נושא חשוב זה ודיון בחשיבות של תכנון עיזבון מוקדם, שיכול להוביל לפטור או לחבות מס מופחתת עבור היורשים, ולהבטיח העברה חלקה יותר של נכסי הירושה לדורות הבאים.

 

האם מיסוי צוואות קיים בישראל 2023?

נתחיל מהסוף: בישראל של שנת 2023 כבר לא קיים מיסוי צוואות או מס ירושה.

עם זאת, חשוב לציין כי לא כל רכוש שעבר בירושה פטור לחלוטין ממיסים. דרך אחת שבה עלול להגבות מס בגין נכסים שהתקבלו בירושה, היא במסגרת חיוב במס שבח. הדבר עלול לקרות כאשר נכסים מסוימים, כדוגמת נדל"ן, עולים בערכם בין מועד הירושה למכירתם הסופית. 

מסיבה זו וסיבות נוספות, תכנון מס מקדים ותכנון אופן חלוקת העיזבון, הם מהלכים חיוניים לכל מי שעורך צוואה. ראשית, הדבר מאפשר העברה מסודרת וחלקה של נכסים למוטבים, תוך מזעור עימותים פוטנציאליים עם הרשויות ובין היורשים עצמם. שנית, תכנון מס יעיל יכול לסייע בהפחתת נטל המס הכולל על העיזבון והמוטבים בו, ולהבטיח שניתן לשמור על הנכסים בתוך המשפחה. 

 

מיסוי מקרקעין שעברו בירושה – האם יש מס ירושה על דירות?

בישראל לא מוטל כאמור מס עיזבון על נכסיו של אדם שנפטר וגם לא מס ירושה על הנכסים שהועברו ליורשים באמצעות צוואת המנוח. זה נכון לגבי ירושה של כסף בבנק, מיטלטלין או זכויות על קרקע שעברו בירושה. אף אחד מאלה אינו חייב במס ירושה או מס עיזבון.

עם זאת, למרות שאין מס עיזבון, יורשים עשויים להיות מחויבים במס שבח כאשר יחליטו למכור את המקרקעין שעברו בירושה לידיהם. כך גם במידה ויחתמו על הסכמי יורשים כדי לחלק את הזכויות במקרקעין שהתקבלו בירושה עם יורשים אחרים, או הסכם לפירוק שיתוף במקרקעין עם היורשים האחרים, בהקשר לנכסים אלו. במקרים כאלה, העלייה בשווי הנכס חייבת במיסוי. אף על פי כן, באמצעות תכנון מס קפדני מראש, ניתן לרוב להבטיח פטור ממס שבח על דירה בירושה, או לכל הפחות, להפחית משמעותית את חבות המס.

מיסוי צוואות

 

האם ניתן לקבל פטור ממיסוי צוואות בגין הורשת מקרקעין?

בתחום עסקאות המקרקעין במדינת ישראל, פעילויות כגון מכירה או רכישת נכס, כפופות למיסים שונים כמו מס שבח או מס רכישה. עם זאת, ישנן פעולות מסוימות שאינן נחשבות מבחינת החוק בארץ כעסקה במקרקעין, ואחת מהן היא קבלת מקרקעין בירושה.

לפי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין, ירושה של מקרקעין ממוריש שנפטר אינה נחשבת למכירת מקרקעין לצרכי מס. משכך, אין חובת דיווח על עסקה זו לאגף מיסוי מקרקעין, והנכס שעבר בירושה פטור מתשלום מס רכישה ומס שבח, בגין העברתו ליורש.

עם זאת, חשוב להבין שפטור זה ממיסוי צוואות, אינו מוחלט. כל עליית שווי של נכס המקרקעין, שנוצרה מהתקופה שבין רכישת הנכס על ידי הנפטר ועד מותו, עשויה להיות חייבת במס שבח עתידי, במועד מכירת המקרקעין שעברו בירושה בידי היורש. מכאן שכאשר יחיד יורש דירה או כל מקרקעין אחר, הוא עלול להיות מחויב במס שבח עם מכירת הנכס, אלא אם הוא זכאי לפטורים ספציפיים. בהקשר זה חשוב במיוחד להבין כי היות ומס שבח מחושב לפי עליית הערך מרגע שהמוריש רכש את המקרקעין ועד למכירתו על ידי היורש, מדובר על תקופה לא קצרה במרבית המקרים, כך שהדבר עלול להוביל לחבות מס ניכרת בהתאם לגובה השבח שנצבר על הנכס.

בקצרה, הורשת מקרקעין מעניקה פטור ממס ממיסים מיידיים מסוימים, אך היא אינה פוטרת את היורש ממס שבח פוטנציאלי בעת מכירת הנכס בעתיד, במיוחד אם חלה עליית ערך משמעותית מאז שהנכס האמור נרכש על ידי המנוח. יחד עם זאת, יצויין שהבנת השלכות המס הצפויות מפעולות שונות במקרקעין שעברו בירושה ותכנון מס נכון, בהחלט יכולים לסייע בתרחישים כאלה.

 

האם חל מיסוי צוואות על נכסים זרים?

אם אזרח או תושב ישראל יורש נכסים המצויים בתוך ישראל, הוא אינו חייב בתשלום מס ירושה בארץ. כלל זה חל ללא קשר אם הנפטר (המוריש) היה תושב ישראל, אזרח או תושב חוץ, וגם אם הירושה נמצאת בחו"ל.

עם זאת, כאשר אדם נפטר ומשאיר רכוש שנמצא בחו"ל עבור יורשיו, הם עשויים להיות כפופים למיסי ירושה בהתאם לחוקי הירושה של המדינה שבה הנכס נמצא. כתוצאה מכך, היורשים עלולים להיות חייבים במיסי ירושה על נכסים המתקבלים מחו"ל, בנוסף לכל המיסים האחרים החלים עליהם במדינה בה הנכס ממוקם, גם אם הם אזרחים ותושבי ישראל. 

לכן, חיוני לבחון את השלכות המס של כל פעולה שננקטת בהקשר לנכס זר שהועבר בירושה ולבקש ייעוץ לגבי אסטרטגיות להפחתת מיסוי צוואות, בעת עיסוק בנכסים שעברו בירושה ונמצאים בחו"ל.

 

לסיכום – חשיבותו של תכנון מס בהקשר של מיסוי צוואות

אם הגעתם עד פה אתם לבטח מבינים כי הכרת הניואנסים של מיסוי צוואות היא חיונית לכל מי שעוסק בענייני ירושה. בנוסף, תכנון מס ירושה נכון יכול להשפיע באופן משמעותי על חבויות המס של היורשים, ולהבטיח חלוקה חלקה ומשתלמת יותר של הנכסים מבחינה כלכלית. לכן בין אם אתם מתכננים לערוך צוואה או עומדים לקבל ירושה, כדאי לפנות למשרד עו"ד מקרקעין שילווה אתכם ויכוון אתכם בהקשרי המס. 

מעוניינים לדעת עוד על מיסוי צוואות ולבצע תכנון עזבון יעיל וחכם? פנו אל משרד עו"ד יניב אור עוד היום לקבלת סיוע משפטי מותאם אישית ושקט נפשי בניהול ענייני הירושה והעיזבון שלכם. 

נכון להיום אין בישראל מס ירושה. עם זאת, נכסים שעברו בירושה אינם פטורים לחלוטין ממיסים, שכן מס שבח עשוי לחול כאשר יורשים מוכרים את המקרקעין שעברו בירושה לידיהם או חותמים על הסכמי יורשים עם היורשים האחרים, ללא עמידה בתנאים המזכים בפטור ממס שבח, כפי שחוק הירושה קובע.

כדי להימנע ממס שבח על דירות שעברו בירושה, שהזכויות בהן מחולקות במסגרת הסכמים בין היורשים, על היורשים לעמוד בתנאים ספציפיים. בראש ובראשונה, חלוקת הנכסים צריכה להתרחש אך ורק בין היורשים עצמם, ללא מעורבות מצד גורמים חיצוניים בתהליך. כמו כן, החלוקה חייבת להיות אך ורק מנכסי העיזבון, ואין לשלם תשלומים חיצוניים בגין נכסים אלו. זאת ועוד, ההסכם צריך להיות חלק מהחלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים. תנאי זה תקף גם במידה וממועד פטירתו של המוריש, כבר עברו הרבה שנים.

יורשים ישראלים אינם חייבים לשלם מיסי ירושה בארץ, בגין נכסים שהועברו לחזקתם באמצעות הצוואה או העיזבון וממוקמים בחו"ל. אולם המדינה שהנכס ממוקם בה, כן עשויה לגבות מהם מסים שונים, בהתאם לדיני הירושה החלים בה.

תכנון מס ירושה חיוני למניעת חבויות מס משמעותיות ומחלוקות פוטנציאליות בין היורשים. תכנון נכון יכול להביא לפטורים או הפחתות בחבות המס, בדגש על מס שבח. על ידי עיסוק בתכנון מס עיזבון מוקדם, אנשים יכולים לבנות את צוואותיהם ולתכנן  כהלכה את העברת הזכויות בנכסים שלהם למוטביהם, באופן שימזער את נטל המס, הן עבור עצמם והן עבור המוטבים שלהם. 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא מסמך משפטי המאפשר לשני בני זוג להעביר את נכסיהם האישיים לטובת בן הזוג הנותר

סכסוכי ירושה בנחלות

סכסוכי ירושה בנחלות משפחות רבות נקלעות למאבקים פנימיים מורכבים ואף קשים סביב ירושה, בעיקר במושבים כאשר מדובר במשק או נחלה,

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

לאחר מותו של המצווה, היורשים יכולים לממש את צוואתו באמצעות הצגת הצוואה המקורית לרשם הירושות. עם זאת, לעיתים קרובות קורה

בקשה לצו ירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו כפי שנקבעו בצוואתו. בהעדרה של צוואה – נכסי המנוח מחולקים בין יורשיו החוקיים,

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

לאור עליית תוחלת החיים בעולם המודרני ובעקבותיה – ריבוי הנכסים הנצברים בידי אנשים לאורך חייהם, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

זכות ירושה ידועה בציבור

כמפורט בסעיף 55 לחוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור מחזיקים בזכות לרשת אחד את השני באופן הדומה לזוגות נשואים כדין.

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים