עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ייפוי כוח מתמשך – מה זה?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המשמש כחלופה לאפוטרופסות. האפשרות לעריכת מסמך זה מעניקה לכל מבוגר מגיל 18 ומעלה את היכולת להחליט מי ינהל את ענייניו במקרה שלא יוכל לעשות זאת בעצמו עקב נסיבות רפואיות וקוגניטיביות כמו פגיעה מתאונה או ממחלה, התדרדרות מנטלית הקשורה לגיל הזקנה, מוגבלות נפשית או כושר שיפוט לקוי. בשורות הבאות עו"ד יניב אור יסביר בהרחבה על עריכת ייפוי כוח מתמשך – מה זה? מי יכול להפיק מכך תועלת? את מי ניתן למנות כמיופה כח? ומה חשיבות הפנייה לעורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים.

 

ייפוי כוח מתמשך – מה זה ומי זקוק לזה?

המושג "ייפוי כוח מתמשך" מתייחס למסמך משפטי המעניק לאדם או מספר אנשים, סמכות לקבל החלטות ולנהל את ענייניו של אדם אחר במקרה שהאדם שייפה את כוחם, נקלע למצב של חוסר יכולת לקבל החלטות בעצמו בתחומים שונים בחייו (בתחום האישי, הרפואי, הכלכלי וכיוצא באלו).

ככלל, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שיכול להפוך חיוני עבור כל אדם באשר הוא, ולבטח כאשר הוא מגיע לשלב בחייו שבו מתעורר חשש ממשי להידרדרות פוטנציאלית במצבו הגופני ו/או הקוגניטיבי, אשר עלול להעיב על מסוגלותו לשמור על האוטונומיה שלו במובנים שונים. מסמך זה בא להיטיב עם המייפה בכך שהוא מאפשר לו לקבוע ביוזמתו את זהותם של הגורמים עליהם הוא סומך שידאגו היטב לאינטרסים ולצרכים שלו, אם וכאשר תיפגע יכולתו לעשות כן למען עצמו.

 

מי זכאי להתמנות כמיופה כוח?

ייפוי כוח מתמשך הוא כאמור הסדר משפטי מחייב, המבוסס על בחירתו האישית של המייפה, וכן על קשריו המשפחתיים והחברתיים. למייפה יש את האוטונומיה לבחור בן משפחה, אדם מהימן הקרוב אליו או איש מקצוע שהוא סומך עליו (כמו עורך דין או רואה חשבון), שישמשו כמיופיי כוחו בהקשרים שונים.

אנשים אלה, ככל ואדם העניק להם סמכויות באמצעות מסמך ייפוי כוח מתמשך, יהיו רשאים לפעול בשמו בעתיד, כאשר המייפה לא יהיה מסוגל עוד לקבל או לבצע החלטות בנוגע לענייניו בכוחות עצמו. יחד עם זאת, על מיופה הכוח להיות ישות פרטית (לא ניתן למנות תאגיד לתפקיד מיופה כוח) בגיל 18 לפחות.

 

האם ניתן למנות מיופי כוח מרובים במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך?

בעת יצירת ייפוי כוח מתמשך, יש צורך למנות מיופה כוח אחד לפחות, ואין הגבלות על מספר מיופי הכוח שניתן לבחור. בנוסף, ישנה גמישות בקביעת סמכויותיו של כל מיופה כוח. היינו, המייפה רשאי לבחור במיופה יחיד שיטפל בכל העניינים החשובים לו, או לבחור כמה מיופים שלכל אחד מהם תינתן סמכות לטיפול בעניינים ספציפיים עבורו, עם יכולת להגדיר את אופן שיתוף הפעולה ביניהם.

אולם כדי למנוע ניגודי עניינים ולמזער את החששות לגבי ניצול לרעה של הסמכויות הללו או השפעה בלתי הוגנת מצד בעלי עניין, החוק מציין שלא ניתן למנות אנשים מסוימים כמייופי כוח. זה כולל איסור על מינוי אנשים המספקים שירותים בתשלום, כגון עורכי דין או אנשי מקצוע המעורבים בעריכת ייפוי הכוח.

בנוסף, אנשים המספקים שירותים מבוססי תשלום הקשורים למגורים, טיפול רפואי, תמיכה סוציאלית, סיעוד או טיפול שיקומי (אלא אם כן הם קרובי משפחה של המייפה) אינם זכאים לשמש כמייופי כוחו של האדם שלו ניתנים שירותים אלו מצידם.

ייפוי כוח מתמשך - מה זה?

 

אילו סוגי ייפוי כוח מתמשכים קיימים?

ניתן לקבוע ייפוי כוח מתמשך שייתן מענה להיבטים שונים בחיי המייפה, בהתאם להעדפותיו. נושאים אלו כוללים:

  1. ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים: ייפוי כוח מסוג זה, מכסה עניינים הקשורים ברווחתו האישית של הפרט, צרכי היום-יום שלו, סידורי המגורים שלו, בריאות ועניינים סוציאליים. 
  2. ייפוי כוח רפואי מתמשך: ייפוי כוח זה מתמקד במיוחד בעניינים הקשורים לבריאותו של המייפה וקבלת החלטות שונות הנוגעות למצבו הרפואי ולטיפול בו. 
  3. ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש: ייפוי כוח מסוג זה נוגע לניהול הנכסים, הכספים והתחייבויותיו של המייפה.

למייפה יש אפשרות להעניק למיופיי הכוח שבחר, סמכות לקבל החלטות עתידיות בשמו, תוך שהוא מותיר בידיהם מקום להפעלת שיקול דעת בקבלת ההחלטות. לחילופין, המייפה יכול לפרט את העדפותיו להתנהלות המיופים בנושאים שונים ברזולוציה גבוהה יותר, באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות" במסמך ייפוי הכוח, לגבי תוכן ההחלטות בנושאים שונים. כמו כן, המייפה יכול להגדיר שיהיו אנשים מיודעים שיימסרו להם מידע או דיווחים ממייופי הכוח לגבי החלטות או פעולות הננקטות בידיהם. כמו כן, ניתן לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יפקח על פעילותם של מיופי הכוח.

 

האם כל עורך דין מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

על פי חוק, ניתן ליצור ייפוי כוח מתמשך רק בנוכחות עורך דין המחזיק בכרטיס חכם ועבר הדרכה והסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשכים מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. לחילופין, ייפוי כוח רפואי ניתן לערוך בנוכחות איש מקצוע מוסמך בתחום הרפואה. על מסמך ייפוי הכוח להיות חתום על ידי המייפה, מיופי הכוח ועורך הדין, וכן נדרשת חתימה אלקטרונית של עורך הדין.

 

כמה עולה לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לשכת עורכי הדין ממליצה על שכר טרחה מינימלי של 5,000 ₪ ליחיד ו- 7,500 ₪ לזוג. עם זאת, מחירי השוק יכולים להשתנות, בטווח שבין 2,500 ל- 5,000 ש"ח ליחיד ובין 4,500 ל- 7,500 ש"ח לזוג. יחד עם זאת, חשוב לציין כי עלויות אלו משתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה, לרבות מורכבות ייפוי הכוח והזמן הדרוש להכנתו.

אולם לא נקבעה מגבלה ספציפית בחוק לגבי עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך. כל עורך דין שהוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, זכאי לגבות שכר טרחה לפי שיקול דעתו, בהתחשב במומחיותו, במורכבות העניין ובזמן הנדרש להסדרת התהליך. 

 

 

ייפוי כוח מתמשך – מה זה? סיכום

כאשר מדובר בהקמת ייפוי כוח מתמשך, ישנה חשיבות מכרעת לפנייה לליווי משפטי מעורך דין מוסמך שיוכל לסייע בניווט אפקטיבי בתהליך. עו"ד יניב אור, עורך דין בעל מוניטין ומומחיות בתחום זה, ישמח לענות על כל שאלותיכם בנוגע לעריכת ייפוי כח מתמשך ולספק לכם סיוע מקצועי בהכנת המסמך החשוב הנ"ל שיבטיח את האינטרסים והרווחה שלכם בכל תרחיש שעשוי לצוץ בחייכם ובחיי יקיריכם. צרו קשר עם משרד עורך דין יניב אור עוד היום על מנת לוודא שיפוי הכוח שלכם ערוך כראוי ומותאם לדרישות שלכם באופן מיטבי.

 

שאלות ותשובות

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות את זולתו לטפל בענייניו בתרחיש בו הוא יאבד מכשירותו לעשות זאת בעצמו עקב פגיעה בריאותית פיזית או מנטלית או בנסיבות אחרות.

מיופה כוח יכול להיות כל מבוגר מעל גיל 18 שהוא אמין ומסוגל לפעול בשמו של המייפה. זה יכול לכלול בני משפחה, חברים קרובים או אנשי מקצוע כגון עורכי דין או רואי חשבון, למעט נותני שירותים שאינם קרובי משפחתו של המייפה והנ"ל תלוי בהם.

לא ניתן למנות אנשים מסוימים, כגון אנשי מקצוע המספקים שירותים בתשלום למייפה (למעט קרובי משפחתו) או אלו האחראים על סידורי המגורים שלו, או מתן שירותים רפואיים / סוציאליים למייפה. זאת כדי למנוע ניגודי עניינים או ניצול לרעה של הסמכויות שמסמך זה מעניק.


אי טיפול בנושאים אלו עלול לגרום לעיכובים משמעותיים בביצוע הצוואה או בחלוקת הרכוש, שעלול להוביל למחלוקות בין היורשים.

כן, ניתן למנות מיופי כוח מרובים, לאותו עניין או עניינים שונים. המייפה יכול לציין האם על מיופי כוח לפעול בשיתוף פעולה או בנפרד ולהגדיר את היקף סמכויותיהם ואחריותם.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים כמבוגרים להבטיח כי כאשר ימצאו את

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

נוטריון ביבנה

  חיפשתם עורך דין או נוטריון ביבנה? אם אתם זקוקים לשירותים נוטריוניים ביבנה הגעתם למקום הנכון. אמנם יש הרבה עורכי

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים