עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ייפוי כח מתמשך שאלות תשובות

ייפוי כח מתמשך מהווה מסמך משפטי שנערך בידי אדם לטובת קביעת זהות של אדם או אנשים שיהיו אחראים לקבלת החלטות עבורו בהקשרים אישיים, כלכליים ו/או משפטיים, כאשר יגיע למצב של העדר כשירות משפטית או ירידה בצלילות הדעת, בנסיבות שונות כגון מחלה, תאונה או זקנה. בשורות הבאות נסקור בנושא ייפוי כח מתמשך שאלות תשובות נפוצות שחשוב להכיר, על מנת שתוכלו לקבל את ההחלטות הנכונות בהקשר חשוב זה.

 

מה זה למנות מיופה כח?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שמוגדר בתיקון 18 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המשפטית. מסמך זה מאפשר לאנשים לתכנן באופן יזום את עתידם, כאשר הם עדין מסוגלים לקבל החלטות ולנקוט פעולות באופן עצמאי. על ידי יצירת ייפוי כוח מתמשך, אנשים יכולים לתאר כיצד הם רוצים שחייהם ינוהלו אם הם מגיעים לנקודה שבה הם אינם מסוגלים לקבל החלטות ולטפל כלכלה בענייניהם בעצמם.

הם יכולים למנות אנשים שעליהם הם סומכים בתור מיופי כוח שיפעלו בשמם בהיבטים שונים של חייהם – בין שמדובר בהקשרים כלכליים, רפואיים, משפטיים ועוד.

 

מי מוסמך למנות מיופי כח באמצעות למנות מיופה כח?

היכולת למנות מיופה כח דרך מסמך ייפוי הכח המתמשך, מוגבלת לתושבי ישראל במעמד בגיר, כלומר מי שגילם מעל 18. כמו כן, על המייפה להיות בעל הבנה ברורה של ההשלכות והמשמעות של מתן ייפוי הכוח המתמשך לזולתו בנושאים שונים.

 

בעזרת איזה גורם מקצועי נערכים ייפויי כח מתמשכים?

הסכם ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך על ידי עורך דין שקיבל הכשרה מתאימה לעריכת ייפוי כח מתמשכים והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ליצור מסמכים כאלה.

 

מי יכול להתמנות כמיופה כח?

על מיופה הכח להיות ישות פרטית (אדם יחיד), לא תאגיד, ועליו להיות בן 18 לפחות. עם זאת, אדם לא יוכל לשמש מיופה כח ליותר מ- 3 אנשים, אלא אם כן מדובר בבני משפחה קרובים שלו. 

 

מי אינו יכול לפעול כמיופה כח?

אדם שיופה כוחו לניהול ענייניו של זולתו במסגרת למנות מיופה כח, אסור לו להיות תחת אחריותו של אפוטרופוס, ואף לא יוכל להיות במעמד של מי שייפוי כוח מתמשך שערך עבור עצמו, כבר נכנס לתוקפו. זאת משום שעל המיופה להיות בעצמו בעל כשירות משפטית וצלילות דעת, לשם מילוי תפקידו כמקבל החלטות עבור המייפה.

בנוסף, מי שהוכרז פושט רגל או סווג בתור לקוח מוגבל חמור בידי בנק ישראל, אינו כשיר לשמש כמיופה כוח בענייני רכוש. יתרה מכך, לא ניתן למנות כמייופי כח אנשים המספקים שירותים מסוימים בתשלום, כדוגמת טיפול רפואי, סיעודי, שיקומי או סוציאלי.

ייפוי כח מתמשך שאלות תשובות

 

מהם הנושאים שבהם אפשר למנות מיופי כוח בעזרת למנות מיופה כח?

ניתן למנות מיופה כח או מיופי כח בתחומים שונים, לרבות נושאים רכושיים, נושאים רפואיים, נושאים משפטיים ועניינים אישיים מסוגים אחרים הנוגעים למייפה. כמו כן, ניתן למנות מיופה כח שיהיה אמון על קבלת החלטות בכל הנושאים גם יחד, בנושא מסוים בלבד או עבור תת קטגוריה ספציפית בתוך נושא מוגדר.

ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש 

ייפוי כח זה מקנה לאדם המיופה סמכות לקבל החלטות ולנקוט פעולות באשר לנכסיו והתחייבויותיו הפיננסיות של המייפה. זה כולל ניהול חשבונות בנק, השקעת כספים, פיקוח על נדל"ן או נכסים עסקיים ועוד.

ייפוי כוח לניהול עניינים אישיים 

ייפוי כח מסוג זה מסמיך את הפרט המיועד לקבל החלטות ולבצע פעולות הקשורות בשלל היבטים שונים בחייו האישיים של המייפה, למעט ענייני רכוש. זה כולל טיפול בנושאים הקשורים לרווחת המייפה, מענה לצרכי היום-יום שלו או שלה, הסדרת ענייני תעסוקה, שיקום, בחירת מקום מגורים ותחומים משיקים.

ייפוי כוח מתמשך לנושאים רפואיים 

ייפוי כוח כזה מאפשר למיופה הכוח לקבל החלטות ולנקוט פעולות אך ורק ביחס לעניינים רפואיים. זה יכול לכלול את כל הבעיות הרפואיות של המייפה, בעיות רפואיות ספציפיות או בעיות רפואיות באופן כללי שמהן מוחרגים מצבים רפואיים ספציפיים.

 

מהם השלבים ליצירת למנות מיופה כח?

ההליך ליצירת ייפוי כוח מתמשך כולל את השלבים הבאים:

  1. עורך דין, בעל ההכשרה וההסמכה הנדרשת מהאפוטרופוס הכללי, יכין את ייפוי הכוח המתמשך באמצעות טופס מקוון ייעודי. ייפוי כוח מתמשך הנוגע לנושאים רפואיים בלבד, אפשרי להכין אותו בעזרת עורך דין או לחילופין – בנוכחות איש מקצוע טיפולי. במקרים ספציפיים הקשורים לטיפול / אשפוז פסיכיאטרי, ייתכן שיהיה צורך במתן הסבר מפסיכיאטר על ייפוי הכוח ולחתום על המסמך בנוכחותו.
  2. הסכמתו של מיופה הכוח ליטול לידיו את האחראיות המועברת אליו בידי המייפה, תתקבל בכתב ותצורף אל המסמך, לאחר קבלת הסבר של עורך דין על משמעותו של ייפוי הכח, האחריות והסמכויות הנלוות לו, והקפדה על עמידה של המיופה בתנאי הכשירות המשפטית הקבועים בחוק. בשלב זה גם יש צורך לקבל טופס ויתור על סודיות מטעם מיופה הכוח.
  3. מי שממנה את מיופה הכוח חותם ידנית על הטופס וכך גם מיופי הכח. עורך הדין יידרש לחתום על המסמך הן באופן ידני והן באופן אלקטרוני. 
  4. המסמך המלא מוגש למשרדי האפוטרופוס הכללי, שכן הפקדתו של ייפוי הכח המתמשך במשרד האפוטרופוס הכללי מהווה תנאי הכרחי לתיקופו. ניתן לעשות זאת באופן מקוון באמצעות עורך הדין שהכין את המסמך או בהתייצבות אישית בלשכת האפוטרופוס הכללי.
  5. האפוטרופוס הכללי ימסור הודעה ראשונית לעורך הדין ולמייפה אשר מאשרת את קבלתו של ייפוי הכח המתמשך. בהמשך תישלח הודעה בדבר קבלה או דחיית ההפקדה.
  6. אחת לשלוש שנים, החל מן ההפקדה של ייפוי הכח המתמשך ועד לכניסתו לתוקפו, האפוטרופוס הכללי ישלח תזכורת למייפה, בכדי לוודא כי הוראות ייפוי הכוח עדיין תקפות מבחינתו.

על ידי ביצוע שלבים אלה, ניתן לערוך וליישם כהלכה ייפוי כוח מתמשך.

 

ייפוי כח מתמשך שאלות תשובות – סיכום

במאמר זה סקרנו בנושא ייפוי כח מתמשך שאלות ותשובות נפוצות אשר עולות כאשר אנשים שוקלים לערוך מסמך מסוג זה. למותר לציין, כי הסוגיות שבהן דנו לעיל הן רק "קצה הקרחון" של הנושאים שחשוב להכיר ולתת עליהם את הדעת, כששוקלים ליצור מסמך מורכב ורגיש משפטית מסוג זה. לכן מומלץ מאוד להיפגש באופן אישי עם עורך דין מומחה לעריכת ייפויי כח מתמשכים ולהעלות את כל השאלות ולהיבטים שעולים בדעתכם לגבי עריכת ייפוי כוח מתמשכים. זוהי הדרך היחידה למעשה, שבה תוכלו להבטיח כראוי את ההגנה על זכויותיכם והאינטרסים שלכם ושל יקיריכם, ברגע האמת.

מעוניינים במידע נוסף על עריכת למנות מיופה כח? זקוקים למענה מקצועי על שאלות ותשובות נוספות בנושא חשוב זה? זה הזמן לפנות אל משרד עו"ד יניב אור, המתמחה בעריכת ייפויי כח מתמשכים באופן מקצועי, יסודי ומותאם אישית לכל לקוח ולקוחה.

לתיאום שיחת התייעצות אישית ודיסקרטית – פנו כעת אל עורך דין ונוטריון יניב אור, בטלפון: 077-7299995.

 

שאלות ותשובות

ייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקפו כשהמייפהה מגיע למצב בו אין ביכולתו להבין כראוי ולקבל החלטות כהלכה בנושאים הנכללים בייפוי הכוח, כמפורט בתנאים שקבע מראש במסגרת הכנת המסמך.

לאחר שהתקיימו כלל התנאים לכניסתו של ייפוי הכח לתוקף, על מיופה הכח חלה החובה להודיע ​​לאפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים. עם קבלת הודעת ייפוי הכוח, האפוטרופוס הכללי יאשר כי ייפוי הכוח אכן נכנס לתוקפו וימסור הודעה למיופי הכוח בעניין זה.

הגישור יכול להיות פחות עוין ותובעני בזמן בהשוואה להתדיינות בערכאות, מה שהופך אותו לשיטה המועדפת על משפחות רבות לפתרון סכסוכי ירושה.

כן, שכר טרחת עו"ד נגבה עבור יצירת ייפוי כוח מתמשך. משרד המשפטים אינו מציין הגבלה על התעריף או סכום תשלום מומלץ עבור שירות זה ולכן כל עורך דין מוסמך לגבות שכר טרחה לפי שיקול דעתו. 

במסגרת הכנת ייפוי כח מתמשך, חובה למנות לפחות מיופה כח יחיד, אולם אין הגבלה לגבי כמות מיופי הכוח שניתן למנות. 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים כמבוגרים להבטיח כי כאשר ימצאו את

ייפוי כוח מתמשך – מה זה?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המשמש כחלופה לאפוטרופסות. האפשרות לעריכת מסמך זה מעניקה לכל מבוגר מגיל 18 ומעלה

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

נוטריון ביבנה

  חיפשתם עורך דין או נוטריון ביבנה? אם אתם זקוקים לשירותים נוטריוניים ביבנה הגעתם למקום הנכון. אמנם יש הרבה עורכי

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים