עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

מהו מנהל עיזבון

השאלה "מהו מנהל עיזבון" עולה לא אחת לאחר פטירתו של אדם שיש צורך לטפל בנכסיו והתחייבויותיו ולהסדיר את העברתם ליורשיו או מוטביו. במאמר זה נסביר מי יכול להתמנות כמנהל עיזבון, מי רשאים לבקש את מינויו, איזה גורם מוסמך למנותו, באילו נסיבות הדבר נצרך, מהם תחומי האחריות של מנהל העיזבון וכיצד ההליך מתבצע.

 

מתי יש צורך במנהל עיזבון?

ברוב המקרים, כאשר אדם נפטר, היורשים לוקחים על עצמם את האחריות לניהול וחלוקת העיזבון שהותיר אחריו. עם זאת, נסיבות מסוימות עשויות לדרוש מעורבות של אדם חיצוני וחסר פניות. במקרים כאלה, ניתן לפנות לרשם לענייני ירושה, לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי מנהל עיזבון. החוק אינו מגביל אפשרות זו למצבים ספציפיים, ומאפשר לכל יורש לבקש מינוי מנהל עיזבון. עם זאת, קיימים מספר תרחישים נפוצים שבהם מינוי זה נחוץ בדרך כלל, הכוללים:

  • מחלוקת בין היורשים: הכוונה למצבים בהם מתעוררים חילוקי דעות בין היורשים לגבי אופן חלוקת העיזבון. סכסוכים כאלה יכולים להתרחש עקב ניסוח לא ברור בצוואה, מספר יורשים גדול וגורמים אחרים.
  • הכשרות המשפטית: אם יורש אחד או יותר הם קטינים, חסרי כשירות משפטית או נעדרים, חלוקת העיזבון מסתבכת. לדוגמה, ייתכן שיהיה צורך למנות אפוטרופוס ליורש פסול דין, מה שיוביל לצורך במעורבות של מנהל עיזבון.
  • צוואה עם הוראות מיוחדות או חריגות: במקרים מסוימים, הצוואה עשויה לכלול הוראות יוצאות דופן, כמו הנחיה לשימוש בעיזבון למטרות ציבוריות, שהן מעבר לחלוקת הרכוש לבני משפחתו של המוריש בלבד. מקרים כאלה עשויים להוביל את היורשים להיעזר במנהל עיזבון, שכן טיפול בעניינים אלה באופן עצמאי עשוי להיות מאתגר.

 

המסגרת החוקית למינוי מנהל עזבון בישראל

המסגרת המשפטית המסדירה את הכללים והנהלים לטיפול בעזבונו של נפטר וניהול נכסיו, מוגדרת בחוק הירושה התשכ"ה-1965. חוק זה מתווה את חובות הדיווח של מנהל העיזבון שמינה בית המשפט ומעניק לאפוטרופוס הכללי סמכות לפקח על פעולות מנהל העיזבון.

 

איזה גורם מוסמך למנות מנהל עזבון בפועל?

מנהל העיזבון נקבע על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי אחת משני ערכאות משפטיות: בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. במקרים שבהם ישנה הסכמה בין היורשים לגבי זהותו של מנהל העזבון, הם יכולים להגיש את בקשת מינויו לרשם הירושה. מנגד, כשקיימת מחלוקת בנושא זהותו של מנהל העזבון, הבקשה תוגש לאחת הערכאות המשפטיות הנ"ל. 

 

מה מותר ואסור למנהל עיזבון לעשות במסגרת סמכותו?

על מנהל העיזבון להיצמד להנחיות הרשות הממנה והוא מחויב לשמור על חוסר משוא פנים ואובייקטיביות. חל איסור מוחלט על מנהל עזבון לקחת צד במהלך מחלוקות בין היורשים, ותפקידו לייצג את כלל היורשים ולשמור על האינטרסים של צדדים שלישיים, לרבות נושים, בעת הטיפול בעזבון שעל ניהולו הוא הופקד.

 

מי יכול להתמנות כמנהל עיזבון?

כמנהל עיזבון עשוי להתמנות אדם פרטי, עורך דין, תאגיד או נציג של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, אשר מונה על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני / הדתי (ככל שהמנוח היה בן דת אחרת), במטרה לאסוף ולנהל את נכסי העיזבון, וכן לרכז ולהסדיר כל חוב תלוי ועומד שצבר המנוח. 

מהו מנהל עיזבון

 

מי זכאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון? 

את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יכול להגיש כל אחד מהיורשים, נושה או האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. ככלל, מנהל העיזבון יהיה מי שציין המנוח בצוואתו, אלא אם הרשות המקבלת את הבקשה סבורה כי מנהל העיזבון המיועד אינו מסוגל למלא את תפקידו כראוי. למשל, זה יכול להתרחש אם יש ניגוד עניינים, המונע ממנהל העיזבון לשמור על ניטרליות בתפקידו. 

לעומת זאת, במצבים בהם המנוח לא מינה מנהל עיזבון בצוואתו או במקרים שבהם אין צוואה, המינוי ייעשה על פי הסכמה של היורשים. במקרה של חוסר הסכמה, ימנה בית המשפט את מנהל העיזבון.

 

כיצד מתבצע מינוי מנהל עיזבון?

על פי חוק הירושה, מינוי מנהל עיזבון מתבצע על ידי אחד מ- 3 גורמים: הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. במידה וקיימת תמימות דעים בין היורשים לגבי בחירת מנהל העיזבון, ניתן להגיש את הבקשה לרשם. עם זאת, במקרים בהם אין הסכמה ביניהם בעניין זה, יש להפנות את הבקשה לאחת הערכאות המשפטיות.

חשוב לציין כי לכל יורש יש זכות להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון. אף על פי כן, הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ייעתרו לבקשה רק כאשר יוצג להם נימוק תקף המצדיק זאת, ובידם שיקול הדעת לסרב לבקשה, גם אם המנוח מינה בצוואתו מנהל עיזבון ביוזמתו.

 

מהם תחומי האחריות של מנהל העיזבון וההגבלות עליהם על פי חוק הירושה?

סעיף 82 לחוק הירושה מתווה את חובותיו, חובותיו וזכויותיו של מנהל העיזבון. ככלל, מנהל העיזבון אחראי על חלוקת נכסי העיזבון ליורשים החוקיים של המנוח. זאת ועוד, מנהל העיזבון כפוף להוראות בית המשפט המחייבות אותו לבצע פעולות ספציפיות כגון: כינוס נכסי העיזבון, ניהול נכסים אלו, הקפדה על שמירתם וביטוחם.

כמו כן, מנהל העיזבון נושא באחריות להסדיר את חובות המנוח ולאחר מכן לחלק את יתרת הנכסים בין היורשים, בהתאם לצו הירושה שנקבע או לפי ההוראות האמורות בצוואהלשם מילוי חובות אלו מבצע מנהל העיזבון פעולות משפטיות שונות, לרבות הגשת פניות לבית המשפט וכן משימות ניהוליות כגון כינוס נכסים ותשלום חובות הקשורים לעיזבון. 

 

מהו מנהל עיזבון – סיכום

בסקירה זו הסברנו מהו מנהל עיזבון, מה תפקידו של מנהל העיזבון ובאילו אופנים הוא תורם להבטחת חלוקה חלקה והוגנת של נכסים במצבים מורכבים. כאשר מתעוררות מחלוקות בין יורשים, כאשר נושאי כשירות משפטית מסבכים את העניינים, או כאשר מטרות ציבוריות מעורבות בצוואה, פנייה לעזרתו של מנהל עיזבון בעל ידע וניסיון, הופכת קריטית. 

אם אתם מוצאים את עצמכם מתמודדים עם אחד מהתרחישים המאתגרים הללו, אל תהססו לפנות לקבלת סיוע משפטי ממשרד עו"ד יניב אור. עורך דין יניב אור בקיא בטיפול בענייני ניהול עיזבון, וידאג לספק לכם את התמיכה וההכוונה שאתם צריכים בנושא מורכב ורגיש זה. 

מנהל העיזבון אחראי על איסוף נכסי עזבונו של אדם שנפטר וניהולם. הוא מטפל בעניינים משפטיים ופועל להבטיח אערך העיזבון יישמר עד חלוקתו בין היורשים. מעבר לכך, מנהל העיזבון מפקח על חלוקת הנכסים בין היורשים, בין אם על פי צו ירושה ובין אם על פי הוראות הצוואה.

מנהל עיזבון עשוי להידרש כאשר מתעוררים קשיים או מחלוקות בחלוקת עיזבון של אדם שנפטר. מצבים כמו סכסוכים בין יורשים, בעיות הקשורות בכשירות המשפטית של יורשים מסוימים או התייחסות למטרה ציבורית בצוואה, יכולים להצדיק מינוי מנהל עיזבון. 

לרשם לענייני ירושה, לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני (וכן בתי דין דתיים של בני דתות אחרות בישראל), יש סמכות למנות את מנהל העיזבון על פי בקשות של יורשים, נושים או האפוטרופוס הכללי.

כל יורש או נושה של אדם שנפטר וכן האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יכולים להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון. אם המנוח ציין מנהל עיזבון בצוואתו, אותו אדם ימונה אלא אם יש ניגודי עניינים שמפריעים לניטרליות של המנהל המיועד בעיני בית המשפט או הרשם. במקרים בהם אין בצוואה שם של מנהל עיזבון ספציפי או כאשר הירושה היא על פי הדין, על היורשים להגיע להסכמה לגבי מנהל העיזבון המיועד, או שבית המשפט יבצע את המינוי.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ניהול עזבון ונאמנויות

בנוף הפיננסי המורכב של היום, לא ניתן לזלזל בחשיבותם של ניהול עזבון ונאמנויות מקצועי. במאמר זה נבחן את הנסיבות שבהן

מס עיזבון בישראל

ישנו הרבה בלבול בכל מה שנוגע למס עיזבון בישראל ומס ירושה. לכן כדאי להתחייל בהסברת ההבדלים בין שני סוגי המיסים

מהו עיזבון?

בהתאם לחוק הירושה במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. המושג עיזבון אינו מוגדר בחוק, אולם הפירוש שניתן בפסיקה למושג הוא "כלל נכסי

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים