עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

הסכם בין יורשים עתידיים

על פי חוק הירושה כאשר אדם נפטר, נכסיו, אשר עשויים לכלול גם כספים ומקרקעין שבבעלותו, עוברים כדין ליורשיו החוקיים. לחילופין, אם הפרט ערך צוואה, הנכסים יחולקו לצדדים הנזכרים בצוואה. בהקשר זה עולה שאלה מתבקשת: האם הסכם בין יורשים עתידיים המתייחס לנכס שהם צופים לקבל מתוך עיזבונו של אדם קרוב, הוא הסכם קביל מבחינה משפטית? בפסקאות הבאות נעמיק בעניין חשוב זה ונבחן את התשובה שמציע לסוגיה חוק הירושה הישראלי.

 

מהו הסכם בין יורשים עתידיים? 

המונח "הסכם בין יורשים עתידיים" מתייחס למצבים בהם אנשים שצופים לרשת נכס מסוים, מתחייבים לביצוע עסקה מסוימת באותו הנכס, טרום קבלתו לידיהם בפועל. 

 

במה שונה הסכם בין יורשים עתידיים מעסקאות בירושה עתידה?

עסקה בירושה עתידה, היא מושג המתייחס להתחייבות של אדם מסוים להוריש לזולתו נכס או נכסים כלשהם, לאחר פטירתו. כאשר אותו אדם מתחייב לכך (בעודו בין החיים) מחוץ למסגרת מסמך הצוואה שלו, מדובר בהסכם שאיננו קביל בראי החוק בישראל ונחשב לעסקה אסורה בירושה. 

האיסור החל לגבי חתימת הסכמי ירושה עתידה, מעוגן במסגרת סעיף 8 לחוק הירושה, ומיועד להגן על הזכות של הפרט לבחור כיצד תתבצע חלוקת רכושו דרך צוואתו, מבלי שיהיה נתון לאי אלו מניפולציות ולחצים חיצוניים, אשר יש בהם כדי להשפיע על השיקולים של בעל הנכסים בקביעת זהותם של יורשיו או חלקם בעזבונו, או לעודד אותו להפלות יורשים פוטנציאליים אחרים.

בהתאם לזאת, לעסקאות בירושה עתידה אין כל אחיזה משפטית מחייבת, אלא אם ההוראה להעברת הנכסים האמורים, צוינה במפורש גם במסגרת הוראות צוואה.

אולם יש לסייג ולומר כי הסכם בין יורשים עתידיים אינו זהה להסכם בירושה עתידה במהות שלו וגם לא בראי החוק. הסכמי יורשים עתידיים, הם שונים במהותם מעסקאות בירושה עתידה בכך שהם לא נערכים בין המוריש ליורש פוטנציאלי, אלא בין היורשים לעתיד לבין עצמם ומכאן שאינם נחשבים כעסקה אסורה בירושה.

 

האם מותר לכונן הסכמי יורשים עתידיים לפי החוק בישראל? 

החוק בישראל קובע כי אכן מותר לכונן הסכם בין יורשים עתידיים, בתנאי שהסכם זה מתייחס לחלוקת נכסי עיזבון שישנה סבירות לכך שהם יירשו. עצם עריכת הסכם בין היורשים לבין עצמם, לגבי נכסים שהם מצפים לקבל לידיהם כחלק מהירושה שתועבר אליהם בעתיד, אינה פסולה כשלעצמה, הגם שהיא מתבצעת טרום פטירתו של המוריש. 

 

באילו נסיבות עשוי חוזה בין יורשים עתידיים להיחשב פסול ובלתי חוקי?

הסכם בין יורשים עתידיים ייחשב פסול ובלתי חוקי אם נערך טרום פטירתו של המוריש, במטרה לנשל את אחד מן היורשים העתידיים מחלקו בירושה. היינו, בעוד שהחוק בישראל מאפשר ליורשים לעתיד לחתום על הסכם המתווה חלוקה מוסכמת של נכסים שהם צופים לקבל במסגרת הירושה, אין החוק מתיר חתימה על הסכם אשר ינשל יורש מסוים מזכותו לרשת את הירושה המיועדת לו.

 

הסכם בין יורשים עתידיים

 

מדוע הסכמים בין יורשים עתידיים אינם מחייבים את הצדדים בכל מחיר?

יש לחדד ולומר כי הסכמי יורשים המתייחסים לחלוקה עתידית של נכסי העיזבון, אינם נחשבים כהסכמים בין יורשים כהגדרתם בסעיף 110 בחוק הירושה. הסיבה הראשונה לכך הינה שכל אימת שהמוריש עדיין חי, הוא איננו מוריש דבר לאיש ומכאן שגם לא קיימים יורשים באופן פורמלי במועד בו ההסכם נערך. בנוסף לכך, עסקינן הלכה למעשה, בהסכם שמתייחס לעניין שייתכן בהחלט כי לא יצא אל הפועל, והוא ירושה עתידית של נכסים, ומכאן שאין שום ערבות לכך שהסכם כזה יהיה בר אכיפה.

אם לסכם, אזי שהסכם בין יורשים עתידיים הוא איננו הסכם בר תוקף מחייב מבחינה משפטית ואינו ניתן לאכיפה, במידה והצדדים החתומים עליו לא יקבלו לבסוף את הירושה לה ציפו. זאת משום שאין דרך חד משמעית לצפות את פני העתיד בכל הנוגע לירושה. לכל פרט יש את החופש להקצות את רכושו ואת כספיו כראות עיניו במסגרת צוואתו, על מנת להבטיח שהם יועברו לאנשים המועדפים עליו עם מותו ובתנאים שייקבעו על ידו.

 

על חשיבות הליווי המשפטי בעריכת הסכמי יורשים עתידיים

לאור המורכבות הכרוכה בהבחנה בין הסכם בין יורשים לעתיד שהוא לגיטימי כהסכם חלוקת עיזבון, לעסקאות בירושה עתידיות שאינן חוקיות כלל, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בצוואות וירושות בטרם ביצוע פעולות הכרוכות בניהול נכסים שעלולים להגיע או שלא להגיע לרשותכם, במסגרת ירושה או עיזבון.

 

לסיכום

להבטחת טיפול תקין וחוקי בירושה, יש חשיבות מכרעת להתקשרות עם עורך דין המתמחה בענייני צוואות וירושה. עורכי דין לענייני צוואות וירושות ממלאים תפקיד מרכזי בטיפול בחלוקת נכסי העיזבון ובחוקיותם של הצוואה והסכמי היורשים.

בעת יצירת צוואה, עורך דין צוואות וירושה מיומן מחזיק במומחיות להציע ייעוץ והכוונה שלא יסולאו בפז לבעל הנכסים, למוטבים ולמנהל העיזבון. הידע המקצועי של עו"ד ירושה, מסייע בהפחתת קונפליקטים ומכשולים פוטנציאליים שעלולים להיווצר עקב הנחיות מעורפלות או סותרות במסגרת הצוואה.

פנייה לייעוץ משפטי בתחום זה חיונית במיוחד שכן היא מסייעת למוריש להבטיח כי הצוואה אינה מכילה הוראות שהן בעייתיות מבחינה מוסרית או משפטית, אשר עלולות להביא לביטולה אם יוצגו בפני בית משפט.

למשרד עו"ד יניב אור יש רקורד מוכח של השגת תוצאות חיוביות עבור לקוחותינו ובני משפחותיהם בענייני ירושה. אנו מחויבים לספק לכם את אותה רמת שירות ומקצוענות אם תבחרו להסתייע בשירותינו. 

מעוניינים בסיוע של עורך דין דיני ירושה שיסייע לכם בחלוקה חלקה והוגנת של נכסיכם? זה הזמן לפנות אל עורך דין ונוטריון יניב אור ולמנוע מראש בעיות משפטיות פוטנציאליות וסכסוכי יורשים עתידיים בין יקיריכם. לפרטים נוספים – חייגו למשרדנו כעת: 077-7299995. 

 

שאלות ותשובות

הסכם בין יורשים עתידיים הוא חוזה שעליו עשויים לחתום אנשים שצופים לרשת נכס או נכסים מסוימים מאדם אחר, ומחליטים להתחייב מול יורשים אחרים לביצוע עסקה מסוימת באותו הנכס, אף שהוא טרם הגיע לידיהם בפועל. 

דיני הירושה בישראל אינם מונעים חתימה על הסכמי יורשים עתידיים, הגם שאינם מחייבים את אכיפתם במקרה שבו הירושה הצפויה אינה מגיעה לידי אחד הצדדים החתומים על הסכם כזה, בסופו של דבר. כדי להבטיח העברת רכוש הניתנת לאכיפה משפטית, יש להכין צוואה ערוכה היטב בהתאם לדרישות החוק.

קבלת תמיכה משפטית איכותית מסייעת להגן על יורשים עתידיים מסיבוכים פוטנציאליים, מה שחשוב במיוחד בהתחשב בהיקף הגדול של הנכסים הכרוכים בירושה ובמורכבות ניהול העיזבון.


אי טיפול בנושאים אלו עלול לגרום לעיכובים משמעותיים בביצוע הצוואה או בחלוקת הרכוש, שעלול להוביל למחלוקות בין היורשים.

עורך דין צוואות וירושות יכול לספק למוריש סיוע משפטי מקיף לשם הבטחת יצירת צוואה תקפה המשקפת במדויק את כוונותיו ורצונותיו. עורך הדין יעניק למצווה הדרכה לכל אורך התהליך, ויקל על יצירת צוואה תקינה משפטית, העומדת בדרישות החוק, מקדמת חלוקה הוגנת של נכסים לפי רצונו ועומדת במבחן הזמן.

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

מיסוי צוואות

הנושא של מיסוי צוואות מעסיק לא מעט אנשים בישראל בבואם לערוך את צוואתם או לרשת אדם קרוב. לכן מאמר זה

ירושה על פי דין

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, חלוקת הירושה נערכת על פי ההנחיות המופיעות בחוק הירושה. מסגרת משפטית זו מתווה

תכנון מס ומיסוי בירושה

רבים לא יודעים שבישראל, מאז שנת 1981 כבר אין מס ירושה אך מיסים אחרים הקשורים במכירות נכסים, כמו למשל מס

מס ירושה בישראל

אם שאלתם את עצמכם האם תצטרכו לשלם מס בעקבות ירושה שהגיעה לידכם, התשובה היא לא. החל משנת 1981, בוטל מס

תכנון מס בירושה

תכנון מס בעריכת צוואה במדינת ישראל מהווה כלי חשוב בעת עריכת צוואה וזאת על מנת שלא להעמיס על היורשים העתידיים

פסילת צוואה

צוואה היא האופן בו מקנה אדם את רכושו לאנשים או גורמים אחרים, לאחר מותו. לעיתים, קיימות עילות בגינן יש או

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה – האם זה אפשרי ואיך עושים זאת? כולנו מכירים את המונח שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי, בעבור

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים