עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

הסכם ממון מול צוואה

במקרים מסוימים, עלול להתרחש סכסוך יורשים עקב קונפליקט שמתגלה בין הסכם ממון מול צוואה. לא אחת ההנחיות במסמכים אלו סותרות זו את זו בכל הנוגע לאופן חלוקת הנכסים בין בני זוג עם פטירתו של מי מהצדדים. כדי לפתור מחלוקות מעין אלה באופן יעיל, חיוני לבחון את משמעותן של ההוראות הקבועות בחוקי הירושה בישראל לצד התקדימים הרלוונטיים במקרים דומים, בהנחיית עורך דין צוואות וירושות מנוסה.

 

על השוני המהותי של הסכם ממון מול צוואה

הסכם ממון הוא הסדר חוזי בין בני זוג המסדיר את ענייניהם הכספיים ומתווה את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה או גירושין. ההסכם קובע באופן מפורש את אופן חלוקת הנכסים הנמצאים בבעלות משותפת של שני הצדדים וקובע הוראות נפרדות לאופן חלוקת הנכסים הנמצאים בבעלותו של כל אחד מבני הזוג בנפרד.

צוואה לעומת זאת, היא מסמך משפטי מחייב שאדם יוצר במהלך חייו כדי להגדיר את המוטבים שיהיו זכאים לנתח מנכסיו לאחר פטירתו ואת אופן חלוקת עזבונו ביניהם. 

מכאן אנו למדים על הבדל מהותי בין הסכם ממון וצוואה, הטמון בעובדה שהסכם ממון מתייחס בעיקר לחלוקת הרכוש בין בני זוג במהלך חייהם, במיוחד במקרה של פרידה או גירושין. זאת בשונה מצוואה המתמקדת בחלוקת רכושו של המנוח לאחר מותו.

 

מתי עשוי להיווצר קונפליקט בין הסכם ממון מול צוואה?

למרות השוני בין הסכמי ממון וצוואות, יכולים להיווצר מצבים אשר בהם לאדם יש גם צוואה וגם הסכם ממון הקובעים הנחיות לחלוקת רכושו במקרה שילך לעולמו. במקרים כאלה עלולות להתעורר שאלות לגבי עדיפותו של מסמך אחד על פני השני ואיזה מערכת הנחיות יש לפעול לפיה לשם חלוקת נכסי המנוח.

 

במה עוד נבדל הסכם ממון מול צוואה?

כפי שציינו קודם לכן, הסכם ממון וצוואה הם שני מסמכים משפטיים נפרדים המשרתים מטרות שונות: הסכם ממון הוא חוזה שנוצר בין שני אנשים לפני הנישואין או בתחילת האיחוד הזוגי. מטרתו העיקרית היא לקבוע את הזכויות והחובות של כל צד במקרה של גירושין או פרידה. 

לעומת זאת, צוואה היא מכשיר משפטי המתאר את החלוקה המיועדת של נכסיו ורכושו של אדם לאחר מותו. צוואה מקיפה קשת רחבה של עניינים, לרבות מינוי מנהל עיזבון לטיפול בנכסי המנוח, קביעת מוטבים שיהיו זכאים לרשת את נכסי המנוח ופירוט אופן חלוקת הנכסים בין היורשים.

גם תהליך הביטול או השינוי של הסכמי ממון וצוואות שונה באופן משמעותי. לאדם יש את החופש לשנות את צוואתו בכל שלב במהלך חייו מבלי לדרוש אישור מאף גורם חיצוני. לעומת זאת, הסכם ממון ניתן לשינוי רק בהסכמה הדדית של שני הצדדים החתומים עליו ומצריך אישור בית המשפט.

בקצרה, הסכם ממון מסדיר את ההיבטים הכספיים והרכושיים של קשר זוגי וקובע את הצעדים הנדרשים לטיפול בהם במקרה של פרידה או גירושין, כאשר צוואה קובעת אך ורק את חלוקת נכסיו ורכושו של הפרט בעקבות פטירתו.

 

בהיווצר קונפליקט בין הסכם ממון מול צוואה – איזה מהמסמכים גובר?

לעניין ההתנגשות בין הסכם ממון לצוואה, חוק יחסי ממון וחוק הירושה בישראל מעניקים הנחיות ספציפיות: כאשר נוצרת סתירה בין הסכם ממון לצוואה, העדיפות לפי החוק במדינת ישראל ברורה. על פי חוק הירושה, רק צוואה מחזיקה בהכרה משפטית כמסמך מחייב המסוגל להתוות את דרך ניהול נכסיו של הפרט לאחר פטירתו, באופן מחייב. משכך, במצבים בהם קיימת סתירה בין הסכם ממון לצוואה, הצוואה זוכה לעדיפות כמסמך המשפטי שלפיו תוסדר בפועל חלוקת הרכוש בין בני זוג שאחד מהם נפטר, באופן רשמי ובר אכיפה.

 

הסכם ממון מול צוואה

 

האם יש דרך למנוע מלכתחילה התנגשות של הסכם ממון מול צוואה?

במצבים בהם בני זוג מעוניינים לכונן חלוקת רכוש עם פטירתו של צד אחד, החורגת מההוראות המפורטות בחוק הירושה, יש צורך לציין במפורש כוונות אלו בתוך צוואתו של כל אחד מהם.

כדי לטפל בסתירה הפוטנציאלית בין הסכם ממון לצוואה, מומלץ לשקול לאחד את התהליך לעריכת הסכם ממון עם התהליך ליצירת צוואה ולעשות זאת אצל אותו עורך דין, המתמחה בדיני צוואות וירושות. 

יישום פתרון זה יכול לתת מענה יעיל לאתגר המשפטי ולהציע לבני הזוג ביטחון ושלווה בנוגע לחלוקת נכסיהם במקרה של פטירתו של אחד מהם.

יתרה מכך, בני זוג יכולים לבחור בפתרון החלופי של יצירת צוואה הדדית. בצוואה מסוג זה בני הזוג מורים על הורשת רכושם האחד לשני במועד פטירתם וכאשר בן הזוג הנותר יילך לעולמו גם הוא, יעבור הרכוש לצד שלישי לבחירתם. גישה זו מספקת רמה מוגברת של ודאות לשני הצדדים ומבטיחה שרצונותיהם של שני הצדדים יכובדו לאחר מותם.

 

כיצד עורך דין לענייני צוואות וירושות יכול לסייע למנוע קונפליקטים בין הסכמי ממון וצוואות?

כדי למנוע באופן יזום התנגשויות בין צוואות והסכמי ממון, חיוני להבטיח ניסוח נכון והוגן של הצוואה והסכם הממון זמן רב מראש, תוך שמירה על האינטרסים של כל הצדדים המעורבים. עורך דין מנוסה לענייני ירושה, יכול להציע הכוונה וייעוץ כדי להבטיח סינרגיה תקינה של שני המסמכים, תוך הבטחת עקביותם זה עם זה. גישה פרואקטיבית זו מסייעת למזער את הפוטנציאל למחלוקות עתידיות כאשר ההנחיות במסמכים אלו מוצאות אל הפועל.

 

לסיכום

בסקירה זו, בדקנו את השוני של הסכם ממון מול צוואה, מתוך הכרה כי מדובר במסמכים משפטיים נפרדים, שכל אחד מהם משרת את מטרתו. למרבה הצער, לעיתים עלולות להיווצר מחלוקות משפטיות הנוגעות לקיום הצוואה בשל הוראות הנוגעות לירושה שהובאו במסגרת הסכם הממון וסותרות לכאורה את בקשות המוריש כפי שבאה לידי ביטוי בצוואתו. 

ראינו שמבחינת קדימות משפטית, הצוואה גוברת בדרך כלל על הסכם הממון שכן תפקידה העיקרי הוא לקבוע את חלוקת הנכסים והרכוש לאחר פטירתו של הפרט וזוהי המסגרת שהחוק מייעד לכך.


בפנייה למשרד עו"ד ונוטריון יניב אור, תוכלו לפעול למניעת התנגשויות בין צוואתכם להסכם הממון שלכם ולהבטיח שהם ינוסחו בבהירות, דיוק ומקצועיות, מבלי להשאיר מקום לעמימות.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין ונוטריון יניב אור – חייגו כעת: 077-7299995.

 

שאלות ותשובות

הסכמי ממון מתייחסים בעיקרם לחלוקת הכספים והנכסים בין בני זוג במקרה של גירושין או פרידה המתרחשות בעודם בין החיים, לעומת צוואות שנועדו להגדיר את אופן חלוקת הרכוש של הפרט אחרי מותו.

במצבים של סתירה בהוראות הקבועות בהסכם ממון ובצוואה, הצוואה היא המסמך שמקבל קדימות בכל הנוגע להוראות הנוגעות לטיפול בירושתו של אדם שנפטר וזכאותו של בן או בת זוגו לנתח מרכושו.

ניתן להימנע מקונפליקטים בין הוראות הצוואה והוראות הסכם הממון מראש, באמצעות שילוב התהליך לעריכת הסכם הממון עם תהליך ניסוח הצוואה, אצל עורך דין צוואות וירושות מנוסה. 

צוואה הדדית היא צוואה המאפשרת לבני הזוג לקבוע בהסכמה משותפת שכל אחד מהם יוריש לשני את רכושו עם פטירתו, תוך הסתמכות הדדית. גישה זו מספקת רמה מוגברת של ודאות לשני הצדדים בזוגיות ומבטיחה שרצונותיהם של שניהם יכובדו לאחר מותם, ללא צורך להישען על הסכם ממון, שממילא אינו המסמך המשפטי שהחוק מכיר בו בהקשר לטיפול בעזבונות.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
עריכת צוואה בגבעתיים

עריכת צוואה​ בגבעתיים עריכת צוואה בגבעתיים מאפשרת לתושבי גבעתיים מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב והחופשי מה יעלה

עריכת צוואה ברמת גן

עריכת צוואה​ ברמת גן עריכת צוואה ברמת גן מאפשרת לתושבי רמת גן מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

עריכת צוואה בתל אביב

עריכת צוואה​ בתל אביב עריכת צוואה בתל אביב מאפשרת לתושבי תל אביב מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

עריכת צוואה ברחובות

עריכת צוואה​ ברחובות עריכת צוואה ברחובות מאפשרת לתושבי רחובות מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב והחופשי מה יעלה

עריכת צוואה בראשון לציון

עריכת צוואה​ בראשון לציון עריכת צוואה בראשון לציון מאפשרת לתושבי ראשון לציון מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

הסכם ממון: מדריך מלא

הסכם ממון משמש כמסמך משפטי מחייב המתווה את חלוקת רכושם של בני זוג במקרה של גירושין. מטרתו העיקרית היא להגן

חוק התיישנות ירושה

במקרים מסוימים חלה על ירושה תקופת התיישנות של שבע שנים, החל מהרגע שנודע ליורשים על זכותם לחלק שטרם מומש בעיזבונו

צוואה פגומה

אנשים רבים מחליטים לערוך צוואה במהלך חייהם, שהיא מסמך משפטי הקובע את חלוקת נכסיהם לאחר מותם. תוקף הצוואה כפוף לעמידתה

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון או כפי שהוא נקרא בקצרה "הסכם ממון" הוא מסמך משפטי המשמש כהסדר חוזי בין בני זוג המבקשים

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים