מחפשים מומחה בתחום צוואות-ירושה? השאירו פרטים ונחזור אליכם

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע ניסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל

מידע מקצועי:
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? כלי יעיל להורשת נכסים רבים מלקוחותינו פונים אלינו על מנת לערוך צוואה ומעוניינים בצוואה אשר תיקח בחשבון

ייפוי כוח מתמשך

מה המשמעות של ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים

צוואה לתושב חוץ

עריכת צוואה לתושב חוץ היא הכרחית ואף חיונית, ולרוב מומלץ לערוך מספר צוואות לפי כל מדינה שבה קיימים נכסים או

שתפו אותנו

התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה – איך ומתי ניתן לעשות זאת?

אחת הסיבות המרכזיות שפונים אל משרדנו הינה על מנת לברר כיצד ניתן להגיש התנגדות לצוואה בשל סיבות שונות.

אנשים רבים שומעים לראשונה את פירוט הצוואה לאחר מותו של המוריש, ומופתעים לגלות צוואה אשר אינה תואמת לדעתם את רצונו העדכני של המנוח.

בהתאם לכך ועל מנת לתת מענה לקהל לקוחותינו, במאמר זה אנו נפרט ונרחיב אודות האפשרות להגשת התנגדות לקיום צוואה.

תחילה נתאר את ההליך של הגשת ההתנגדות לצוואה, כיצד ומתי ניתן לעשות זאת.

בחלקו השני של המאמר נפרט מהן העילות אשר בגינן ניתן להתנגד להוצאת צו לקיום צוואה או לביטול צו קיים ומה ההבדלים ביניהם.

בחלקו האחרון של המאמר נפרט אודות אופן ניהול ההליך בבית המשפט לאחר הגשת ההתנגדות וייחודיות ההליך.

כיצד מגישים התנגדות לצוואה?

על מנת להגיש התנגדות לצוואה ראשית צריך לחכות לפרסום צו לקיום הצוואה בעיתונות, מרגע שזו פורסמה ועד חלוף 14 ימים יש להגיש את ההתנגדות, את ההתנגדות יש להגיש לרשם בית המשפט לענייני צוואות.

לשם הגשת התנגדות לקיום לצוואה לידי הרשם לענייני ירושה נדרש לשלם אגרה בסך 972 ₪ לבית המשפט, את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון, בבנק הדואר ובמכונות אוטומטיות הממוקמות סמוך למשרדי הרשם לענייני ירושה.

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי וסעיף 19(א) לתקנות הירושה משנת 1998, ההתנגדות לצוואה אשר מוגשת לרשם הירושות חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

  1. שם ומספר תעודת זהות של מגיש ההתנגדות, של המנוח אשר כתב את הצוואה לה המגיש מתנגד וכן של כלל היורשים המופיעים בצוואה.

  2. נימוקי ההתנגדות ומסמכים המגבים את הטענות המועלות במסגרת אותם נימוקים ככל שישנם.

  3. תצהיר מאומת בפני עורך דין אשר בו נאמר כי כל העובדות אשר צוינו בהתנגדות הינן אמת.

  4. קבלה המעידה על תשלום אגרת בית המשפט.

  5. במידה ומתנגד הצוואה מיוצג על ידי עורך דין עליו להגיש גם ייפוי כח

את ההתנגדות יש להגיש לאחר מילוי כל הפרטים האלו במידה וההתנגדות לא תכלול פרטים אלו, עלולים לפסול את ההתנגדות ולמחוק אותה מן המרשם, לכן חשוב שהדבר יעשה באופן מקצועי ויסודי.

עם זאת, חשוב לדעת כי גם במידה ופספסתם את מועד ההתנגדות לצוואה, ישנה אפשרות להגיש בקשה לביטול הצוואה גם לאחר הוצאת הצו לקיום הצוואה, אשר דורשת מסמכים דומים, אך הינה מורכבת יותר וסיכויי ההצלחה בהם נמוכה יותר זאת בשל האיחור בהגשת המסמכים אשר הוביל להוצאת הצו לקיום הצוואה ולהסתמכות של צדדים שלישיים על הצוואה.

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן?

נתון חשוב שצריך לזכור הוא חלון המועדים הקצר בו ניתן להגיש את ההתנגדות לצוואה. לפי סעיף 67 לחוק הירושה על הזוכה בירושה לפרסם בעיתונות וברשומות כי הגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה, ומרגע הפרסום בו ניתנה אפשרות לציבור הרחב להיות מודע לאותה ירושה, יש 14 ימים בלבד עד לכדי הגשת ההתנגדות לרשם לענייני ירושות.

את ההתנגדות יש להגיש בטווח הזמנים הזה כי לאחר אותם שבועיים ניתן צו לקיום הצוואה, ומשלב זה כבר לא ניתן עוד להגיש את כתב ההתנגדות ואין זה משנה מהו הטעם להתנגדות.

במידה והזמן דוחק, חשוב לדעת כי רשם הירושות בהתאם לתקנה 19(ב) לחוק הירושה רשאי להאריך את תקופת הגשת ההתנגדות לקיום צוואה מעבר לאותם 14 יום, ככל שישנה הצדקה לכך לפי שיקול דעתו.

עורך דין מנוסה ידע להכווין אתכם להארכת תקופת ההתנגדות לצוואה ודחיית הוצאת הצו על פני החלופה לביטול הצו אשר הינה מורכבת יותר.

כאמור לצד מסלול זה, ישנו מסלול חלופי במידה וצו קיום הצוואה כבר יצא, להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה, אך צו זה הינו חריג וניתן באופן מצומצם מאד, ולכן מומלץ לפעול מהר עוד טרם מתן צו קיום הצוואה.

מהן העילות אשר יכולות להוביל לכדי פסילת צוואה

פסילת צוואה אינה דבר פשוט, ולא אמור להיות הליך פשוט שכן מדובר בבקשתו האחרונה של המנוח.

על מנת שניתן יהיה לעשות זאת, לא מספיק להגיש את ההתנגדות על ידי עורך דין אלא מומלץ שיהיו לך נימוקים אשר מצדיקים את פסילתה לפי החוק.

ניתן לתקוף את תוקף הצוואה הן באמצעות איתור פגמים צורנים ופרוצדורלים באופן הכנת הצוואה כמו למשל במידה ולא היו כמות עדים הנדרשת או שהצוואה לא נכתבה על ידי המנוח.

כמו כן, ניתן לתקוף את תוקף הצוואה באמצעות פגמים מהותיים תכניים בצוואה, כמו למשל כאשר כפו את הצוואה על המנוח והיא לא נעשתה מרצונו החופשי.

מהן ארבעת הקטגוריות  לפסילת הצוואה:

 עריכת צוואה מאוחרת יותר

ככלל, אדם יכול לעדכן את צוואתו כמה שרק יחפוץ, והצוואה אשר תקפה היא צוואתו האחרונה. עם זאת, לעיתים לא יודעים כי צוואתו אשר הוגשה לבית המשפט אינה הצוואה האחרונה.

סיטואציה זו נפוצה במקרים בהם הצוואה האחרונה לא הוגשה לבית המשפט מאחר והייתה צוואת שכיב מרע או שפשוט נעשתה על ידי עורך דין.

במקרים אלו צריך לפעול לעדכן את בית המשפט ולהוכיח כי הצוואה אשר הגישו צו לקיומה אינה תקפה.

עריכת צוואה מתוך כפייה או אונס

הצוואה חייבת לשקף את רצונו האותנטי של המנוח, כאשר היא נכתבת באופן כפוי ותחת לחץ של צד שלישי ניתן וראוי לבטלה.

ניתן לראות התנגדות לקיום צוואה משום עילה זו גם כאשר לא ידוע בוודאות כי הצוואה נעשתה מתוך כפייה או אונס, אלא כאשר ישנם סימנים מחשידים לכך.

דוגמה מובהקת היא כאשר המשפחה הקרובה של המנוח אינם מקבלים את הירושה אלא גורם אשר היה למוריש תלות בו טרם מותו.

פגמים בצוואה 

קטגוריה זו מבטאת הן פגמים צורניים והן פגמים מהותיים אשר מובילים לפסילת הצוואה.

פגמים צורניים מתבטאים למשל כאשר היא לא נכתבה בכתב ידו של העד כאשר הדבר נדרש בצוואה בכתב, או שלא היו כמות עדים הנדרשת, או שאחד העדים היה קטין וכדומה.

הצוואה יכולה גם לא לשקף את רצונו של המנוח, למרות שלא הייתה כפייה מצד גורם שלישי, למשל כאשר הצוואה נעשתה כאשר מצבו הקוגניטיבי או המנטלי של המנוח לא היה תקין ולא באמת הבין את הפעולות אשר עשה בעת כתיבת הצוואה.

זוכה המשמש כעד או סייע להכנת הצוואה

סעיף 35 לחוק הירושה סובר כי במידה שיורש היה עד לעשיית הצוואה, ערך את הצוואה או לקח חלק באופן אחר בעריכתה מוביל הדבר לביטול הצוואה.

לכן, ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה כאשר ישנו חשד מבוסס במידה ואחד מטעמים אלו מתקיימים.

סעיף זה קובע קריטריון המשלב פגם טכני אשר הוא למעשה מהותי. הגורמים אשר מעורבים בניסוח הצוואה או באישורה, אינם יכולים להיות הזוכים בצוואה מסיבות של ניגוד עניינים על המוריש.

במידה ועד הוא אחד מהזוכים או חמור מכך גורם אשר מנסח את הצוואה, ישנו חשש כי מתקיימת השפעה לא הוגנת אשר הובילה לכך שהצוואה אינה משקפת את רצונו האותנטי של המנוח.

אפילו אם היורש לא התכוון לכך, עצם נוכחותו עלולה הייתה לגרום למנוח להרגיש שלא בנוח ובשל כך לתת יותר לאותו זוכה מאשר תכנן וכדומה.

לכן ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה במקרים אלו. חשוב לציין כי השופט ברק קבע בבית המשפט העליון בפסק הדין במסגרת ע"א 433/77 הררי נגד הררי כי ניתן לפרש באופן גמיש בהתאם לנסיבות המקרה את המונח עריכת צוואה וייתכן כי ניתן יהיה לבטל את הצוואה גם אם המעורבות של היורש הייתה בשלב מוקדם יותר מניסוח הצוואה.

במידה ומדובר בבקשה לביטול צו קיים למימוש הצוואה, זאת במידה ופספסנו את מועד ההגשה טרם הוצאת הצו, עלינו לא רק להצדיק כי ביטול הצוואה מוצדק בהתאם לקריטריונים אשר הוצגו לעיל,

אלא גם על המבקש להצדיק את האיחור שבגינו  הוגשה הבקשה רק לאחר הוצאת הצו לקיום הצוואה ולא בחלון המועדים הניתן לבקש להגשת התנגדות להוצאת צו לקיום הצוואה.

כלומר ישנו נטל הוכחה כפול במקרה זה, הן לתוקף הצוואה והן לסיבה בגינה נאלצנו להתנגד רק בשלב זה כאשר ישנו צו קיים.

בין ביטול צוואה על ידי כותב הצוואה וביטול צו קיום צוואה או להגשת התנגדות לצוואה לאחר מותו

חשוב להבחין בין עילות להתנגדות  או פסילת צוואה המתוארת במאמר זה, אשר נעשות לאחר מותו של המוריש במטרה למנוע את יישום הצוואה לבין ביטול של צוואה על ידי המוריש בעודו בחיים.

ביטול צוואה נעשה על ידי כותב הצוואה, אשר כאמור, יש לו את הזכות לבטל את צוואתו הקודמת בכל זמן  שיחפוץ בכך.

הוא יכול לעשות זאת על ידי השמדת הצוואה, עריכת צוואה חדשה או מסירת הודעת ביטול באופן הדומה לאותם דרכים בהן ניתן לכתוב צוואה.

כיצד מתנהל הליך ההתנגדות לצוואה בבית משפט

חשוב לזכור כי ההתנגדות לצוואה אינה מסתיימת במסגרת הגשת ההתנגדות, אלא עיקר ההליך נמצא לאחר שהוגשה ההתנגדות.

עם השלמת ההליך הפרוצדורלי הכולל את הגשת ההתנגדות ותשלום האגרה באופן תקין, רשם בית המשפט לענייני ירושה מעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה, אשר מצידו אחראי להכריע האם הצוואה תקינה או שמא ההתנגדות מוצדקת.

הליך זה הינו ייחודי מאחר והמנוח שהוא מנסח הצוואה, אשר אמור להיות העד המרכזי של ההליך, הוא באופן אינהרנטי אינו בין החיים.

בהתאם לכך ישנה חשיבות מיוחדת לעבודה משפטית ועובדתית יסודית מצד הצדדים.

נטל ההוכחה כי העילות אשר בגינן הוגשה ההתנגדות מתקיימים רובצת לפתחי המתנגד. כלומר במידה ואדם מתנגד לקיום הצוואה בגין עילות שונות עליו לפתח אסטרטגיה ברורה כיצד ניתן להוכיח זאת בבית המשפט במידה מספקת לביטול הצוואה, לאור זאת שהעד המרכזי אינו בין החיים.

לסיכום

לסיכום, חוק ירושה וצוואות מאפשר הגשת התנגדות לצו קיום הצוואה תוך 14 ימים לאחר שהוגשה בקשה לקבלת צו לקיום הצוואה.

במידה והמועד חלף ניתן להגיש בקשה לביטול הצו לקיום הצוואה, ונדרש במקרים אלו להצדיק את האיחור בגין הבקשה בנוסף להצדקת ביטול הצוואה לגופה.

מרגע זה מתפתח הליך משפטי מורכב אשר מצריך עילות מוצדקות ואסטרטגיה משפטית נכונה תוך הקפדה על ניהול ההליך. 

במידה ואתם מעוניינים להגיש התנגדות לקיום צוואה, או להתייעץ באפשרויות המגוונות העומדות לרשותכם? משרדו של עו"ד  ונוטריון יניב אור המשמש כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ומעל 20 שנות ניסיון בעל מומחיות ייחודית ומוביל בתחום דיני ירושה וצוואות.

אנו מזמינים אותך ליצור אתנו קשר וליהנות ממקצועיות ומומחיות של משרד עורך דין ונוטריון יניב אור.

 

 

תוכן עניינים

עורך דין סכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה מתמחה במקרים הקשורים לחלוקת נכסים ורכוש לאחר פטירת מצווה, בן משפחה או שותף ומעניק שירותים משפטיים

ירושה על פי דין

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. עלות עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

עריכת צוואה מחיר

עריכת צוואה מחיר משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. עלות עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

ידועים בציבור זכויות

מי נחשב כידוע בציבור ואיך הוא נקשר לחוק הירושה? בתקופה המודרנית של היום, שכיח לנהל מערכות יחסים זוגיות במשך שנים

פסילת צוואה

צוואה היא האופן בו מקנה אדם את רכושו לאנשים או גורמים אחרים, לאחר מותו. לעיתים, קיימות עילות בגינן יש או

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים