עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום

לא נדיר שהרשם לענייני ירושה מקבל בקשות עבור תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה. בקשות כאלה מוגשות בדרך כלל כאשר עולות עובדות או ראיות חדשות שעלולות להעמיד בסימן שאלה את תוקף הצוואה הקיימת או חלק מהוראותיה, ובכך לחייב מתן צו קיום צוואה מתוקן או במקרים חריגים לפסול את הצוואה כליל. 

גם במקרה של בקשה למתן צו ירושה עשויות להיות מוגשות בקשות לתיקון או ביטול הצו, כאשר מי מבעלי העניין בעיזבון המנוח חש כי מתן הצו יגרום לו עוול או נזק. במאמר זה נסביר עוד על הנסיבות שבהן הדבר נעשה והתהליך בו הוא כרוך.

 

באילו נסיבות תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה עשוי לעמוד על הפרק?

כאשר אדם בעל רכוש נפטר, הדבר גורר מערך של הליכים שמטרתם לחלק את הכספים והרכוש שהותיר אחריו בלכתו. במרכז תהליך זה עומדת הדרישה לבצע את חלוקת הירושה בהתאם לדיני הירושה בישראל, או על סמך צוואה שיצר הנפטר במהלך חייו. ראשיתו של התהליך, היא בהגשת בקשה מטעם יורשי המנוח לרשם לענייני ירושה, למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. 

במקרים אלו יורש או בעל עניין בעיזבון (כמו נושה) שחש כי עצם מתן הצו מסב לו עוול, וחפץ בביטולו או תיקונו, זכאי להגיש התנגדות, במידה והצו עוד לא ניתן. באם הצו כבר ניתן, תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום, כרוכים בהגשת בקשה לתיקון או ביטול לצו ירושה או לחילופין – בקשה לתיקון או ביטול של צו קיום לצוואה.

 

צו קיום צוואה – מה זה אומר? 

במקרים רבים, אנשים שברשותם נכסים משמעותיים, מנסחים צוואה לשם הקצאת רכושם ליורשים לבחירתם, אחרי מותם. צוואה מאפשרת לבעלי נכסים לקבוע את יורשיהם ולפרט את התנאים בהם זכאי כל נהנה לחלקו המיועד, כמפורט בצוואה. עם זאת, חשוב לציין כי בניגוד לתפיסות השגויות הרווחות, צוואה לבדה אינה תקפה משפטית אלא אם ניתן עבורה צו קיום צוואה מרשם הירושה במשרדי האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים.

 

מהו בעצם צו ירושה? 

המונח "צו ירושה" מתייחס למסמך רשמי שניתן על ידי רשם הירושה בלשכת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. הצו ניתן כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר צוואה אחריו. צו הירושה מפרט את זהותם של יורשי המנוח החוקיים – שבעגה המשפטית נקראים: "יורשים על פי דין". 

במסגרת המסמך מצוינים חלקיהם של יורשים אלו בעיזבון שהותיר אחריו המנוח, על פי קרבתם המשפחתית אליו (כאשר סדר היורשים וחלקם בעיזבון נקבע בפרוטרוט במסגרת חוק הירושה). צו זה נחוץ ליורשים החוקיים של המנוח על מנת שיוכלו להעביר באופן חוקי ופורמלי את נכסי המנוח לרשותם ולרשום את זכויותיהם בהם מול הרשויות השונות.

 

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום

 

מאילו טעמים ניתן לבקש תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום לצוואה?

קיימות מספר סיבות אפשריות לבקשת תיקון או ביטול של צווים אלה. כמה גורמים נפוצים כוללים גילוי של עובדות שלא היו ידועות בעבר שעלולות להשפיע על תקפות הצוואה, הופעת ראיות חדשות המערערות על האותנטיות של הצוואה או הוראותיה, או זיהוי שגיאות או חוסר עקביות בנוסח הצוואה המקורי. 

במקרה של צו ירושה, גילוי עובדות חדשות הנוגעות ליורשים החוקיים של הנפטר, עשוי להביא לצורך בתיקון של צו ירושה. לדוגמא, אם התגלה יורש חוקי של המנוח שלא ידעו על קיומו או על דבר היותו בין החיים בזמן בקשת צו הירושה. הגשת בקשה לתיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה, עשויה לעמוד על הפרק גם במקרה בו נושה של הנפטר או של מי מהיורשים, מגלה כי הסדרת חובם כלפיו לא זכתה להתייחסות במסגרת זו.

 

מי רשאי להגיש בקשה לתיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה?

בקשות לתיקון או ביטול צו ירושה או צו צוואה ניתן להגיש על ידי גורמים שונים בעלי אינטרס לגיטימי בירושת המנוח. זה כולל בדרך כלל יורשים המאמינים שהצו הקיים אינו משקף במדויק את כוונותיו של המנוח, מוטבים שאולי התעלמו מהם או טופלו באופן לא הוגן במסגרת הצו, או אנשים שיש להם ראיות חדשות שעשויות להשפיע על חלוקת העיזבון – לרבות נושי המנוח או נושיו של אחד היורשים או הנהנים בצוואה.

 

למי מופנות בקשות לתיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום לצוואה?

לפי סעיף 72 לחוק הירושה, ניתן לבקש ביטול או תיקון צו ירושה או צו קיום צוואה באמצעות רשם הירושה או בית המשפט. עם זאת, ראוי לציין כי מקרים בהם מתבצעים תיקונים בפועל באמצעות צווים מסוג זה הם נדירים יחסית. 

 

במה מותנית היכולת לדרוש תיקון וביטול לצו ירושה וצו קיום לצוואה?

בדרך כלל, תיקון או ביטול צוואה יכולים להתרחש רק אם המבקש מציג ראיות חדשות, אשר לא היו ידועות בעבר לרשם הירושה או לבית המשפט בעת מתן הצו המקורי.

חשוב להבין כי עצם הבאת ראיות הקשורות לעובדות שנידונו בעבר, לא תשמש עילה לשינויים בצווים האמורים. עובדה חדשה, לעומת זאת, עשויה להיות כרוכה בגילוי של יורש לא ידוע או בזיהוי של נושה שדבר קיומו לא היה ידוע קודם לכן, המגיש בקשה לתיקון הצו על מנת לכלול את תביעתו.

בקצרה, בעוד שניתן לערער על צו ירושה או צו קיום צוואה, ערעורים מסוג זה נדונים בדרך כלל בנסיבות נדירות שבהן עולה מידע חדש שלא היה ידוע בעבר, שעלול לשנות את אופן חלוקת העיזבון או את קיום הצוואה.

 

לסיכום

אין להכביר במילים בחשיבות הפנייה לסיוע משפטי בכל הנוגע לתיקון או ביטול צו ירושה וצו קיום צוואה, שכן טיפול מקצועי בבקשה משפיע באופן משמעותי על הסבירות לאישורה. לפיכך, אם אתם נאלצים לבקש תיקון או ביטול לצו ירושה או צו קיום לצוואה, אל תהססו לפנות לקבלת סיוע משפטי של עו"ד דיני ירושה מנוסה, כדי להגן על זכויותיכם בעיזבון. 

פנו עוד היום לעו"ד יניב אור לקבלת הייעוץ המשפטי המגיע לכם.

 

ניתן לבקש ביטול או תיקון צו ירושה או צו קיום צוואה באמצעות רשם הירושה במשרד המשפטים או בבית המשפט בו ניתן הצו במקור (בית דין לענייני משפחה או בית דין רבני). 

ניתן להגיש בקשות לתיקון צו ירושה או צו קיום צוואה, רק מרגע שהוגשה בקשה למתן הצו. במידה והבקשה הוגשה אולם הצו עוד לא התקבל, על מנת לתקן אותו יש להגיד התנגדות לו.

בקשות לתיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה יכולות להיות מוגשות באופן מקוון לרשם הירושה או במסירה עצמית במשרדי הרשם. 


אי טיפול בנושאים אלו עלול לגרום לעיכובים משמעותיים בביצוע הצוואה או בחלוקת הרכוש, שעלול להוביל למחלוקות בין היורשים.

כן. הגשתן של בקשות מסוג זה, מחויבת בתשלום אגרה בסך 542 ₪ (מעודכן לשנת 2023).

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

איתור צו ירושה

כאשר אדם נפטר מבלי שהשאיר אחריו צוואה, הגשת בקשה לצו ירושה היא צעד הכרחי לקבלת צו ירושה רשמי ומימוש זכויותיהם

צו ירושה מחיר

כשאדם נפטר מן העולם, ואין לו צוואה, יש צורך להוציא צו ירושה. מה זה צו ירושה? איך עובדת הפרוצדורה של

הרשם לענייני ירושה

​צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר. החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של

בקשה לצו ירושה

  טופס בקשה לצו ירושה – מה צריך למלא בה ולמי מגישים, מתי צריך להגיש בקשה לקיום צוואה ומתי הגשת

תביעה להוצאת צו ירושה

מעט רקע בעניין תביעה להוצאת צו ירושה ועל הגשה בעדיפות גבוהה לצו ירושה, על קבלת העתק צו ירושה, הגשת התנגדות

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים