עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ביטול צו ירושה וצו קיום צוואה

 

לפי סעיף 72 לחוק הירושה, נתן הרשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום צוואה, רשאי הרשם או בית משפט, לגבי הצווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניהם בזמן מתן צו הירושה או צו קיום צוואה.

התחושה שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לצד אחד בלבד יוצרת לא אחת תחושה של תסכול בצד השני על פספוס ההזדמנות שלא ניתן כבר לעשות דבר בעניין לשינוי הצוואה וזאת למי שחש אי צדק משווע בדבר חלוקת העזבון שהולך לצד אחד בלבד. למעשה חוק הירושה מאפשר "הזדמנות שנייה" להפוך את המצב הבלתי הפיך שיצרו צו הירושה או צו קיום הצוואה.

 

מהו צו ירושה וצו קיום צוואה?

 

צו ירושה או צו קיום צוואה הם צווים שניתנים ליורשי המנוח לאחר מותו. בעוד שצו קיום צוואה ניתן במידה והרשם לענייני ירושה רואה כי יש צוואה תקפה וברורה המעוגנת בחוק, צו ירושה מנגד ניתן על עזבונו של מנוח ללא צוואה, וקובע לפי חוק הירושה התשכ"ה-1965 את אופן חלוקת הירושה של המנוח לפי קירבה משפחתית.

בכדי לקבל את צו הירושה או צו קיום הצוואה, על היורשים להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. בתגובה, הרשם לענייני ירושה מפרסם את הצו ברבים, תוך פתיחת האפשרות להגיש התנגדות בתוך 14 ימים לאופן החלוקה של הצוואה או הירושה במשך תקופה המוגדרת מראש.

במידה ואכן הוגשה התנגדות לצוואה או לירושה, הנושא עובר לידי בית המשפט לענייני משפחה, בו ינוהל דיון מסודר שלאחריו ייקבע אם הצו נותר בעינו, מבוטל או מתוקן בהתאם לראיות המוצגות בדיון.

 

מתי ניתן לבטל צו קיום צוואה או צו ירושה?

לפי סעיף 72 לחוק הירושה, הקובע את אופן התיקון והביטול של צווי הירושה וקיום הצוואה, הרשם לענייני ירושה ובית המשפט מחויבים להתייחס להתנגדויות המוגשות כנגד הצווים במהלך התקופה המוגדרת מראש.

עם זאת, לאחר שתקופה זו מסתיימת, במידה ומוגשות התנגדויות נוספות, בית המשפט והרשם לענייני ירושה יכולים לבצע תיקון או ביטול של הצווים, אך אינם מחויבים לעשות זאת.

בדרך כלל, לאחר שנתן את צו הירושה או את צו קיום הצוואה, הרשם לענייני ירושה מוסמך לבטל או לתקן את הצווים הללו במידה ומתעוררת בעיה.

עם זאת, במידה והרשם מאמין כי הבקשה לביטול או תיקון אינה תקפה מאחר והוגשה לאחר תקופת ההתנגדות הסטנדרטית שסיפק, יהיה עליו להעביר את הנושא הלאה לבית המשפט לדיני משפחה.

פעמים רבות, ההחלטה אם לפתוח את נושא הצו מחדש תלויה במשך הזמן שעבר מסיום תקופת ההתנגדות המוגדרת מראש. ככל שעובר זמן רב יותר מסיום תקופת ההתנגדות, כך פוחתים הסיכויים שנושא הצו ייפתח מחדש.

בנוסף, על המתנגד לנמק מדוע נדרש ממנו כל כך הרבה זמן להעלות את הראיות החדשות המצדיקות את ההתנגדות שלו לצווים הקיימים, וגם נימוק זה יילקח בחשבון.

במידה והראיות שעולות בדיון הן חדשות יחסית ולא היה למתנגד כיצד להעלות אותן בפני בית המשפט קודם לכן, הסיכויים גבוהים שנושא הצו ייפתח בשנית בפני בית המשפט.

 

ביטול צו ירושה וצו קיום צוואה

 

מהם הגורמים להגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה וצו ירושה?

כאמור, אחד הגורמים המכריעים בהחלטת בית המשפט והרשם לענייני הירושה אם להתייחס לבקשה לביטול של המערער החדש, למרות היותה מאוחרת ולאחר סיום התקופה הסטנדרטית המאפשרת התנגדות לצו הירושה או לצו קיום הצוואה, הוא הסיבה שהובילה את המתנגד להעלות את העובדה או הטענה המצדיקות חריגה מהוראות הצו דווקא כעת.

רוב הפעמים, מדובר בצוואה שהתגלתה במפתיע או ביורש שלא היה ידוע או לא היה רשום בצו קיום הצוואה או צו הירושה קודם לכן.

בית המשפט בוחן אם הסיבה לאיחור בהעלאת הראיות החדשות, את משך הזמן שעבר מרגע גילוי הראיות החדשות והאם ההסבר לעיכוב בהגשת הראיות הללו הוא סביר והוגן.

יש לציין כי ברוב הפעמים צו הירושה או צו קיום הצוואה יכובדו במלואם למרות התנגדותו של המערער, אך כל מקרה הוא אינדיבידואלי ופעמים רבות מוכרעים דיונים גם לטובת המערער.

מקרים שבהם מערער הירושה מצליח להביא לתיקון או ביטול של הצווים הם לרוב מצבים שבהם המערער לא יכול היה לדעת על הטענה או העובדה החדשות שנתגלו קודם לעת דיווח המידע גם אם היה עושה מחקר מעמיק בנושא קודם לכן, מספק הסבר הגיוני והוגן לסיבה לעיכוב בדיווח המידע לבית המשפט ומעיד כי הוא מדווח על המידע במהירות האפשרית מהרגע שנתגלה.

בהתאם לכך, בית המשפט יבחן האם הטענות שמובאות לידיו אכן קריטיות לנושא צו הירושה או צו קיום הצוואה, האם היה למערער קשה להשיג את המידע שהגיע אליו ועד כמה הוא או יתר היורשים והצדדים האחרים במקרה ייפגעו, במידה וצו הירושה או צו קיום הצוואה יישארו בעינם. בהתאם לכך, יגיע בית המשפט לפסיקה המתאימה בהתאם למקרה המתואר.

 

מהם התנאים של בית משפט לביטול צו קיום צוואה או צו ירושה?

בכדי להביא לפסיקה מכרעת, בית המשפט יבחן שלושה תנאים עיקריים, בכדי להגיע להחלטה הוגנת ומושכלת.

ראשית, בית המשפט יבדוק אם הראיות שהובאו לידו אכן מהוות עובדות או טענות חשובות שלא הוצגו בעת מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

שנית, יבחן בית המשפט אם הטענה החדשה שהועלתה במהלך ההתנגדות המאוחרת הייתה משנה את החלטת צו הירושה או צו קיום הצוואה המקוריים, במידה והייתה מועלית הזמן המתאים.

לבסוף, בית המשפט יעמוד על העת שבמהלכה התגלתה הראיה החדשה, והאם היה ניתן לקבל אותה טרם המועד שבו הוגשה, בהכרח לאורך התקופה הסטנדרטית שבה הרשם לענייני ירושה אפשר להגיש התנגדות לצווים הקיימים.

בית המשפט גם מתחשב בכל הצדדים המתקשרים לצו הירושה או צו קיום הצוואה, ועומדים על הפגיעה או הרווח שכל אחד מהצדדים יחוו במידה והצווים יבוטלו, יתוקנו או יישארו כפי שהם.

 

לסיכום

ביטול או תיקון של צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר תקופת הערעור הסטנדרטית, הניתנת על ידי הרשם לענייני ירושה, היא אפשרית, אך לא הכרחית.

לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט אין חובה משפטית לבחון את הנושא מחדש, והסיכויים להביא לביטול או תיקון של הצו לאחר התקופה המוגדרת הוא נמוך יותר.

ועם זאת, כל מקרה לגופו. כאשר הערעור על הצו מוגש במהירות האפשרית, עם טענה או עובדה הוגנים וברורים ועם הסבר הגיוני לעיכוב במסירת המידע, קיים סיכוי טוב להביא לתיקון או לביטול של צו קיום הצוואה או צו הירושה.

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

איתור צו ירושה

כאשר אדם נפטר מבלי שהשאיר אחריו צוואה, הגשת בקשה לצו ירושה היא צעד הכרחי לקבלת צו ירושה רשמי ומימוש זכויותיהם

התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים היא הליך משפטי המערער על תוקפה של צוואה אשר נחתמה בנוסף למוריש גם על ידי שני עדים

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית היא הליך משפטי שבו ניתן לערער על תקפותה של צוואה הדדית באמצעות חוק הירושה אך מהן עילות

התנגדות לצוואה: נטל ההוכחה

כשמדברים על התנגדות לצוואה, ישר מן הסתם עולים בראשכם סכסוכים משפחתיים אישיים שלכם מן העבר, או כאלה שראיתם בסרטים. ואכן,

התנגדות לצו ירושה

אם משפחתכם מתעסקת כעת בסיטואציה של ויכוחים על ירושה או על קיום צוואה, מן הסתם נתקלתם במונח התנגדות לצו ירושה.

עילות התנגדות לצוואה

פעמים רבות ישנם יורשים שרוצים להעלות כל מיני התנגדויות לצוואה, אם זה כי היא לא בדיוק כפי שהם ציפו, ואם

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים