מחפשים מומחה בתחום צוואות-ירושה? השאירו פרטים ונחזור אליכם

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע ניסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל

מידע מקצועי:
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? כלי יעיל להורשת נכסים רבים מלקוחותינו פונים אלינו על מנת לערוך צוואה ומעוניינים בצוואה אשר תיקח בחשבון

ייפוי כוח מתמשך

מה המשמעות של ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים

צוואה לתושב חוץ

עריכת צוואה לתושב חוץ היא הכרחית ואף חיונית, ולרוב מומלץ לערוך מספר צוואות לפי כל מדינה שבה קיימים נכסים או

שתפו אותנו

ביטול צו ירושה וצו קיום צוואה

מהו ביטול צו ירושה או בקשה לביטול צו קיום צוואה?

לפי סעיף 72 לחוק הירושה, נתן הרשם לעניני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום צוואה, רשאי הרשם או בית משפט, לגבי הצווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניהם בזמן מתן צו הירושה או צו קיום צוואה.

התחושה שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לצד אחד בלבד יוצרת לא אחת תחושה של תסכול בצד השני על פספוס ההזדמנות שלא ניתן כבר לעשות דבר בעניין לשינוי הצוואה וזאת למי שחש אי צדק משווע בדבר חלוקת העזבון שהולך לצד אחד בלבד.

למעשה חוק הירושה מאפשר "הזדמנות שנייה" להפוך את המצב הבלתי הפיך שיצרו צו הירושה או צו קיום הצוואה. 

מהו צו ירושה וצו קיום צוואה?

צו ירושה או צו קיום צוואה הם צווים שניתנים ליורשי המנוח לאחר מותו. בעוד שצו קיום צוואה ניתן במידה והרשם לענייני ירושה רואה כי יש צוואה תקפה וברורה המעוגנת בחוק, צו ירושה מנגד ניתן על עזבונו של מנוח ללא צוואה, וקובע לפי חוק הירושה התשכ"ה-1965 את אופן חלוקת הירושה של המנוח לפי קירבה משפחתית.

בכדי לקבל את צו הירושה או צו קיום הצוואה, על היורשים להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה.

בתגובה, הרשם לענייני ירושה מפרסם את הצו ברבים, תוך פתיחת האפשרות להגיש התנגדות בתוך 14 ימים לאופן החלוקה של הצוואה או הירושה במשך תקופה המוגדרת מראש.

במידה ואכן הוגשה התנגדות לצוואה או לירושה, הנושא עובר לידי בית המשפט לענייני משפחה, בו ינוהל דיון מסודר שלאחריו ייקבע אם הצו נותר בעינו, מבוטל או מתוקן בהתאם לראיות המוצגות בדיון.

מתי ניתן לבטל צו קיום צוואה או צו ירושה?

לפי סעיף 72 לחוק הירושה, הקובע את אופן התיקון והביטול של צווי הירושה וקיום הצוואה, הרשם לענייני ירושה ובית המשפט מחויבים להתייחס להתנגדויות המוגשות כנגד הצווים במהלך התקופה המוגדרת מראש.

עם זאת, לאחר שתקופה זו מסתיימת, במידה ומוגשות התנגדויות נוספות, בית המשפט והרשם לענייני ירושה יכולים לבצע תיקון או ביטול של הצווים, אך אינם מחויבים לעשות זאת.

בדרך כלל, לאחר שנתן את צו הירושה או את צו קיום הצוואה, הרשם לענייני ירושה מוסמך לבטל או לתקן את הצווים הללו במידה ומתעוררת בעיה.

עם זאת, במידה והרשם מאמין כי הבקשה לביטול או תיקון אינה תקפה מאחר והוגשה לאחר תקופת ההתנגדות הסטנדרטית שסיפק, יהיה עליו להעביר את הנושא הלאה לבית המשפט לדיני משפחה.

פעמים רבות, ההחלטה אם לפתוח את נושא הצו מחדש תלויה במשך הזמן שעבר מסיום תקופת ההתנגדות המוגדרת מראש. ככל שעובר זמן רב יותר מסיום תקופת ההתנגדות, כך פוחתים הסיכויים שנושא הצו ייפתח מחדש.

בנוסף, על המתנגד לנמק מדוע נדרש ממנו כל כך הרבה זמן להעלות את הראיות החדשות המצדיקות את ההתנגדות שלו לצווים הקיימים, וגם נימוק זה יילקח בחשבון.

במידה והראיות שעולות בדיון הן חדשות יחסית ולא היה למתנגד כיצד להעלות אותן בפני בית המשפט קודם לכן, הסיכויים גבוהים שנושא הצו ייפתח בשנית בפני בית המשפט.

מהם הגורמים להגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה וצו ירושה?

כאמור, אחד הגורמים המכריעים בהחלטת בית המשפט והרשם לענייני הירושה אם להתייחס לבקשה לביטול של המערער החדש, למרות היותה מאוחרת ולאחר סיום התקופה הסטנדרטית המאפשרת התנגדות לצו הירושה או לצו קיום הצוואה, הוא הסיבה שהובילה את המתנגד להעלות את העובדה או הטענה המצדיקות חריגה מהוראות הצו דווקא כעת.

רוב הפעמים, מדובר בצוואה שהתגלתה במפתיע או ביורש שלא היה ידוע או לא היה רשום בצו קיום הצוואה או צו הירושה קודם לכן.

בית המשפט בוחן אם הסיבה לאיחור בהעלאת הראיות החדשות, את משך הזמן שעבר מרגע גילוי הראיות החדשות והאם ההסבר לעיכוב בהגשת הראיות הללו הוא סביר והוגן.

יש לציין כי ברוב הפעמים צו הירושה או צו קיום הצוואה יכובדו במלואם למרות התנגדותו של המערער, אך כל מקרה הוא אינדיבידואלי ופעמים רבות מוכרעים דיונים גם לטובת המערער.

מקרים שבהם מערער הירושה מצליח להביא לתיקון או ביטול של הצווים הם לרוב מצבים שבהם המערער לא יכול היה לדעת על הטענה או העובדה החדשות שנתגלו קודם לעת דיווח המידע גם אם היה עושה מחקר מעמיק בנושא קודם לכן, מספק הסבר הגיוני והוגן לסיבה לעיכוב בדיווח המידע לבית המשפט ומעיד כי הוא מדווח על המידע במהירות האפשרית מהרגע שנתגלה.

בהתאם לכך, בית המשפט יבחן האם הטענות שמובאות לידיו אכן קריטיות לנושא צו הירושה או צו קיום הצוואה, האם היה למערער קשה להשיג את המידע שהגיע אליו ועד כמה הוא או יתר היורשים והצדדים האחרים במקרה ייפגעו, במידה וצו הירושה או צו קיום הצוואה יישארו בעינם. בהתאם לכך, יגיע בית המשפט לפסיקה המתאימה בהתאם למקרה המתואר.

מהם התנאים של בית משפט לביטול צו קיום צוואה או צו ירושה?

בכדי להביא לפסיקה מכרעת, בית המשפט יבחן שלושה תנאים עיקריים, בכדי להגיע להחלטה הוגנת ומושכלת.

ראשית, בית המשפט יבדוק אם הראיות שהובאו לידו אכן מהוות עובדות או טענות חשובות שלא הוצגו בעת מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

שנית, יבחן בית המשפט אם הטענה החדשה שהועלתה במהלך ההתנגדות המאוחרת הייתה משנה את החלטת צו הירושה או צו קיום הצוואה המקוריים, במידה והייתה מועלית הזמן המתאים.

לבסוף, בית המשפט יעמוד על העת שבמהלכה התגלתה הראיה החדשה, והאם היה ניתן לקבל אותה טרם המועד שבו הוגשה, בהכרח לאורך התקופה הסטנדרטית שבה הרשם לענייני ירושה אפשר להגיש התנגדות לצווים הקיימים.

בית המשפט גם מתחשב בכל הצדדים המתקשרים לצו הירושה או צו קיום הצוואה, ועומדים על הפגיעה או הרווח שכל אחד מהצדדים יחוו במידה והצווים יבוטלו, יתוקנו או יישארו כפי שהם.

לסיכום

ביטול או תיקון של צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר תקופת הערעור הסטנדרטית, הניתנת על ידי הרשם לענייני ירושה, היא אפשרית, אך לא הכרחית.

לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט אין חובה משפטית לבחון את הנושא מחדש, והסיכויים להביא לביטול או תיקון של הצו לאחר התקופה המוגדרת הוא נמוך יותר.

ועם זאת, כל מקרה לגופו. כאשר הערעור על הצו מוגש במהירות האפשרית, עם טענה או עובדה הוגנים וברורים ועם הסבר הגיוני לעיכוב במסירת המידע, קיים סיכוי טוב להביא לתיקון או לביטול של צו קיום הצוואה או צו הירושה.

במידה ואתם מעוניינים לערער על הצוואה שבידכם או להתייעץ באפשרויות המגוונות העומדות לרשותכם?
 
משרדו של עו"ד ונוטריון יניב אור המשמש כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ומעל 20 שנות ניסיון בעל מומחיות ייחודית ומוביל בתחום דיני ירושה וצוואות.
 
אנו מזמינים אותך ליצור אתנו קשר וליהנות ממקצועיות ומומחיות של משרד עורך דין ונוטריון יניב אורתוכן עניינים

עורך דין סכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה מתמחה במקרים הקשורים לחלוקת נכסים ורכוש לאחר פטירת מצווה, בן משפחה או שותף ומעניק שירותים משפטיים

ירושה על פי דין

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. עלות עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

עריכת צוואה מחיר

עריכת צוואה מחיר משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. עלות עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

ידועים בציבור זכויות

מי נחשב כידוע בציבור ואיך הוא נקשר לחוק הירושה? בתקופה המודרנית של היום, שכיח לנהל מערכות יחסים זוגיות במשך שנים

פסילת צוואה

צוואה היא האופן בו מקנה אדם את רכושו לאנשים או גורמים אחרים, לאחר מותו. לעיתים, קיימות עילות בגינן יש או

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים