עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

התנגדות לצוואה: נטל ההוכחה

כשמדברים על התנגדות לצוואה, ישר מן הסתם עולים בראשכם סכסוכים משפחתיים אישיים שלכם מן העבר, או כאלה שראיתם בסרטים. ואכן, התנגדות לצוואה יכולה לגרום למורכבות לא קטנה. מה זה אומר בכלל התנגדות לצוואה? מי יכול להגיש התנגדות לצוואה? ומי זה שצריך בסוף להוכיח את ההתנגדות? כל הפרטים ממש כאן, במאמר שלפניכם:

 

מהי התנגדות לצוואה?

כשמדברים על התנגדות לצוואה הכוונה בעצם לתביעה שמבוססת על אחת מעילות ההתנגדות, הקיימות בסעיפים 26-38 לחוק הירושה. אפר לכנות אותה גם התנגדות לקיום צוואה או תביעה לביטול צוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה במועד שנקבע בחוק, בדרך כלל תוך 14 יום ממועד ההודעה על קיום הצוואה.

 

מה המטרה של התנגדות לצוואה?

מטרת התביעה לביטול הצוואה היא בעצם למנוע תוקף משפטי לצוואה. אם התובע יצליח להוכיח את התנגדותו, בית המשפט ידחה את בקשת הצד השני למתן צו קיום לצוואה. המשמעות היא שהצוואה נפסלת ואין לה תוקף משפטי. אם הבנתם שחלק מהרכוש, למשל, הועבר כבר במהלך חיי המנוח כמתנה, לאחד מקרובכם, אין לכם מה להגיש התנגדות לקיום צוואה, אלא לשקול תביעה לביטוח מתנה. בנוסף, אם כבר ניתן צו קיום צוואה, אי אפשר להגיש התנגדות, ואפשר להגיש במקום זאת, בקשה לביטול צו קיום צוואה, ומדובר בהליך נפרד ואחר לגמרי, שלא רלוונטי למאמר זה.

 

על מי מוטל נטל ההוכחה כאשר מועלית התנגדות לצוואה?

בפסיקה נקבע שאם הצוואה תקינה מבחינה צורנית, כלומר, מבחינה טכנית. ישנה חזקה, כלומר, כלל שהיא כנראה כן משקפת את רצונו של המנוח. מה זה אומר? שאם יש מישהו שרוצה לפוסלה, נטל הראיה עליו. אבל, וזה חשוב, אם הכללים הצורנים, שהחוק מפרט בסעיפים 19-23 לחוק הירושה, אינם מתקיימים, החזקה אינה קיימת, ואז הנטל דווקא עובר ליורש שרוצה לשכנע שהצוואה אכן היא זאת שמבטאת את רצון המנוח, כך נפסק בע"א 869/75 בריל נ' היועמ"ש.

 

מהו נטל ההוכחה בעת התנגדות לצוואה?

תקנה 19 לתקנות הירושה קובעת את האופן בו יש להתנגד לבקשה לקיום צוואה. בין השאר אומר הסעיף כך: "הרוצה להגיש התנגדות לבקשה יגיש לרשם לענייני ירושה כתב התנגדות במספר עותקים מספיק עבור בית המשפט ובעלי הדין, יפרט בה את נושא התנגדותו ונימוקיה, ויצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת; העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות יאומתו בתצהיר; לכתב ההתנגדות תצורף קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה". כלומר, בכתב ההתנגדות צריך לפרט את סיבת ההתנגדות, ולהציג לכך ראיות ותצהירים חתומים.

 

 

כיצד משפיע נטל ההוכחה על תוקפה של התנגדות?

בוודאי שהעובדה שנטל ההוכחה הוא על מגיש ההתנגדות, משפיעה על ההתנגדות עצמה. כך, שלפני שמוגשת בקשת ההתנגדות על הצד המתנגד לברר טוב טוב האם אכן יש לו דרך טובה לנמק את הטענות שהוא כותב בבקשה. עליו לבחון את עילות ההתנגדות ולבדוק איזו מהן הכי מתאימה לטענה אותה הוא רוצה לטעון. כמובן שבקשת התנגדות שלא תעמוד בנטל ההוכחה, תידחה, וחבל על המשאבים, הזמן והכסף, שמושקעים בכתיבת בקשה כזו.

 

עילות ההתנגדות לקיום צוואה

כאמור, עילות ההתנגדות מפורטות בחוק הירושה, שם בין השאר ניתן למצוא את העילות הבאות:

אי כשרות – על פי סעיף 26 לחוק הירושה, אם כותב הצוואה לא היה כשיר בעת כתיבת הצוואה, ניתן לטעון לביטול הצוואה.
השפעה זרה על הכתיבה – סעיפים 27 ו -30 קובע שבמידה שהצוואה נעשתה בכפייה, או בהשפעת הנהנה מהצוואה, ניתן לבקש שלא תקוים.
מסירת זכות הציווי – לפי סעיף 28 וסעיף 29 לחוק הירושה, אסור למסור את זכות הציווי. מה זה אומר? מומלץ להתייעץ עם עורך דין במקרה הזה, שיבחן האם אכן התקיימה מסירה של זכות הציווי.
אי ביטול של צוואה פגומה – אם היתה צוואה פגומה, שלא בוטלה, ניתן להגיש התנגדות גם בנוגע לכך. לפי סעיף 31 לחוק.
טעות סופר- טעות סופר גם היא יכולה לגרום להגשת התנגדות, שימו לב שמדובר בטענה קצת קלושה לעיתים, ולמרות שהיא כתובה במפורש בסעיף 32 לחוק.
צוואה סתומה, בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי אפשרית לקיום.
מעורבות עדים בהכנת צוואה.
ביטול הצוואה על ידי המצווה עצמו.

 

אילו ראיות יש להציג על מנת לערער על צוואה?

 

צריך להיעזר בעדות רפואית או עדות אחרת. בין שאר המקורות שבית המשפט בוחן, אפשר למצוא שניים מרכזיים, כפי שאף נפסק בבר"ע (ת"א) 1677/05 פלונית נ' י' ש' מנהל העיזבון הזמני, המקור הראשון- עדויות של מי שהכירו את המנוח במועד רלוונטי, ושישכולים לספר על תפקודו, זה כולל גם רופאים שטיפלו בו. מקור שני הוא חוות דעת של מומחים, שמסתמכים על מסמכים רפואיים, ולעיתים גם הם מסתמכים על המקורה הראשון. בסוף, כל מקרה נבחן לפי הנסיבות, ובית המשפט יכריע. לפי פסיקה, בית המשפט יכול להיעזר גם בעדותו של עורך הצוואה, או כל עד לה. וזה עדי מחוות דעת של מומחה. גם דבר זה נפסק בע"א 7506/95 שוורץ נ' בית אולפנא אהרון ישראל.

 

האם נטל ההוכחה משתנה בהתאם לסוג ההתנגדות?

השאלה על מי נטל ההוכחה קשורה בטבורה לשאלה מה העילה בגינה מוגשת ההתנגדות. כפי שקבעה הפסיקה בתע(פ"ת) 15094-01-16 אלמוני ואח' נ' פלוני, שהכלל הוא שכל אדם כשר לפעולות משפטיות ובהן עריכת צוואה. נטל ההוכחה למי שרוצה להגביל או לשלול את כשירות המצווה, מוטל על הטוען לחוסר כושר אבחנה של המצווה. צריך לומר שהנטל הזה גם כבד מאוד, והפסיקה קובעת כי כדי להצליח להרים את נטל ההוכחה יש להציג ראיות משמעותיות ודווקא מנקודת הזמן הרלוונטית, שהיא זמן החתימה על החוזה, כך נפסק בע"א 7019/94 לפיבסקי נ' עמליה דן.

 

צוואה פגומה

במקרה שיש צוואה פגומה, מיד נטל הוכחת האמיתות שלה עובר ליורש שרוצה להוכיח את קיומה, כך נפסק בע"א 36/88 דורה זלוף נ' שאול זלוף. במקרה שאין תעודה רפואית, והצוואה פגומה, נטל הראיה עובר גם הוא לאלו הרוצים להוכיח את אמיתות הצוואה, ועל היורש להוכיח שהייתה גמירות דעת של המנוח בעת החתימה, כך נפסק בע"א 1395/02 נסקה נ' האפוטרופוס הכללי.

 

האם ניתן להגיש התנגדות מבלי לעמוד בנטל ההוכחה?

התשובה היא שניתן תמיד להגיש את ההתנגדות, אבל כאמור, רוב הסיכויים שבית משפט ידון בבקשה וידחה אותה, כשהוא קובע שהתובע לא עמד בנטל ההוכחה.

 

למה צריך ייצוג משפטי?

שימו לב שישנן לא מעט עילות להתנגדות לצוואה, וכל מקרה שונה בנסיבותיו באופן מהותי ממקרה אחר. בדיוק בגלל זה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין צוואות לפני הגשת בקשת ההתנגדות, ולהבין האם אכן המקרה שלכם מתאים ורלוונטי לאחת העילות. זכרו שמדובר גם בהליך יקר, וגם כאמור, מורכב בשל מערכות היחסים שיש בדרך כלל בין כלל היורשים.

לסיכום, כשמגישים התנגדות לקיום צוואה נטל ההוכחה על מגיש ההתנגדות שצריך להסביר בתוך כתב ההתנגדות למה הוא חושב שהוא צודק. עליו להביא ראיות התומכות בעילות ההתנגדות שהוא מעלה על פי חוק, ואם בית המשפט סבור שעמד בנטל הראייה, הוא יפסוק לטובתו ולא יתן צו לקיום הצוואה.

 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים היא הליך משפטי המערער על תוקפה של צוואה אשר נחתמה בנוסף למוריש גם על ידי שני עדים

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית היא הליך משפטי שבו ניתן לערער על תקפותה של צוואה הדדית באמצעות חוק הירושה אך מהן עילות

התנגדות לצו ירושה

אם משפחתכם מתעסקת כעת בסיטואציה של ויכוחים על ירושה או על קיום צוואה, מן הסתם נתקלתם במונח התנגדות לצו ירושה.

עילות התנגדות לצוואה

פעמים רבות ישנם יורשים שרוצים להעלות כל מיני התנגדויות לצוואה, אם זה כי היא לא בדיוק כפי שהם ציפו, ואם

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

התנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה? התנגדות לצוואה היא ערעור משפטי על תוקפה של צוואה. זה מתאפשר באמצעות סעיף 67 לחוק הירושה התשכ”ה

סכסוכי ירושה בין אחים

כולנו מכירים סיפורים של ירושות וצוואות שגרמו לסכסוכים שונים. לעיתים אף סכסוכי ירושה בין אחים. מדוע מתרחש סכסוך ירושה בין

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים