מחפשים מומחה בתחום? השאירו פרטים ונחזור אליכם

עו"ד ונוטריון יניב אור

עו"ד אור בעל רקורד עשיר של ייצוג בבתי המשפט, הן האזרחי והן הפלילי, נמנה על מאגר המומחים של בתי המשפט, סגן יו"ר (משותף) ועדת ירושה, סגן יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים בלשכת עורכי הדין, מוסמך האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כח מתמשך מומחה בגישור וניהול מו"מ, מרצה בכיר ומחבר ספרים בתחום המשפט.

מידע מקצועי:
עריכת צוואה הדדית
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? כלי יעיל להורשת נכסים רבים מלקוחותינו פונים אלינו על מנת לערוך צוואה ומעוניינים בצוואה אשר תיקח בחשבון

עריכת צוואה הדדית
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? כלי יעיל להורשת נכסים רבים מלקוחותינו פונים אלינו על מנת לערוך צוואה ומעוניינים בצוואה אשר תיקח בחשבון

צוואה לבעלי נחלה חקלאית
צוואה בנחלה חקלאית

    צוואה לבעלי נחלה חקלאית נושא הצוואות והירושות בנחלה חקלאית הוא מפורט ומסועף, לכן חיוני לעמוד על החוקים והכללים

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך

מה המשמעות של ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים

צוואה לתושב חוץ
צוואה לתושב חוץ

עריכת צוואה לתושב חוץ היא הכרחית ואף חיונית, ולרוב מומלץ לערוך מספר צוואות לפי כל מדינה שבה קיימים נכסים או

שתפו אותנו

פסילת צוואה

צוואה היא האופן בו מקנה אדם את רכושו לאנשים או גורמים אחרים, לאחר מותו. לעיתים, קיימות עילות בגינן יש או ניתן לפסול את הצוואה.

כיצד מועברים נכסים בירושה?

לאחר מות אדם, הרכוש והנכסים שהיו בבעלותו נותרים לכאורה ללא בעלים. משכך, יש להעביר את הבעלות בנכסים הללו לאנשים או גורמים אחרים.

על פי רוב, מועברים הנכסים באמצעות צוואה – מסמך או אמרה שהצהיר הנפטר, בעודו בחיים, בדבר הדרך בה יועבר רכושו. היה ואין צוואה, תועבר הבעלות בנכסי הנפטר באמצעות כללי ירושה על פי דין, כאשר לרוב יקבלו בני משפחת הנפטר את הרכוש.

כיצד ניתן לפסול צוואה?

גם אם קיימת צוואה כתובה, אין זה אומר כי האמור בה אכן יתממש. ניתן להגיש התנגדות לצוואה, ואם אכן יימצא כי הטענה המבססת את ההתנגדות נכונה, תיפסל הצוואה או חלקה.

מתי מגישים התנגדות לצוואה?

ככלל, על מנת שצוואה תיכנס לתוקף, עליה להיות מוגשת לרשם לענייני ירושה, בבקשה לקבלת צו קיום צוואה. הרשם יעיין בצוואה, ויצהיר מי הם היורשים הזכאים לרשת על פי הצוואה, וכן מהו כל חלק שיקבל כל יורש.

בשלב זה, על הרשם לפרסם ברבים את עניין בקשת צו קיום הצוואה. הפרסום ברבים, נועד במטרה לאפשר לכל מי שמעוניין בכך, להגיש התנגדות לצוואה. מדובר בתקופת זמן לא ארוכה – שבועיים או קצת יותר, בה ניתן להגיש התנגדות לרשם לקיום הצוואה. על מגיש ההתנגדות לציין את העילה או מספר העילות עליהן מבוססת התנגדותו.

מהן העילות לפסילה של צוואה?

לצורך פסילת צוואה, יש להגיש התנגדות לצוואה, ובה תפורט עילת ההתנגדות. בין היתר, ניתן לטעון כי כותב הצוואה לא היה כשיר לצוות בעת כתיבת הצוואה;

נשללה ממנו היכולת לצוות בחופשיות; הצוואה לא נכתבה על ידו (אינה 'מעשה אישי');

הייתה על המצווה השפעה בלתי הוגנת;

הצוואה 'סתומה

הצוואה נוגדת את תקנת הציבור;

הצוואה פועלת לטובת אדם או גורם שנטל חלק בעריכתה;

הצוואה בוטלה על ידי שציווה אותה לאחר שכתב צוואה זו;

הצוואה לא נכנסה לתוקף ועוד. 

להלן עילות ההתנגדות לצוואה:

  • כשרות הציווי

ככלל, על המוריש – בשעת כתיבת הצוואה, להיות כשיר לצוות. חוק הירושה, מגדיר מיהם שאינם כשרים לצוות, בסעיף 26 לחוק: 'צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול – דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה'.

הווי אומר, אם המוריש היה, בשעת כתיבת הצוואה, פסול דין או קטין – הצוואה פסולה. כמו כן, היה והמצווה היה במצב שכלי כזה שאינו מאפשר לו להבין מהי צוואה ומה האמור בה, הרי הצוואה פסולה.

  • חופש הציווי של המצווה

חוק הירושה, מגדיר בסעיף 27 לחוק כי על המצווה להיות חופשי בכל הנוגע לציווי. לפיכך, כל הוראה בצוואה אשר מגבילה את המצווה לשנות את אחת או יותר מהוראות הצוואה – בטלה. כמו כן, כל הוראה המחייבת אדם לכתוב צוואה – בטלה גם היא, הואיל והיא פוגעת בחופש הציווי של המצווה.

  •  מעשה אישי מצד המצווה

על הצוואה להיות פרי מחשבתו של אדם, כלומר – מעשה אישי שלו. משכך, כל הוראה בצוואה, או כלל ההוראות בצוואה, אשר נעשו שלא על ידי המצווה עצמו – בטלות.

  • השפעה בלתי הוגנת על המצווה

עיקרון יסוד בדיני צוואות, הוא כי על הצוואה לשקף לחלוטין את רצונו של המצווה. אי לכך, קובע חוק הירושה כי כל צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת – תגרור פסילת צוואה. סעיף 30 לחוק הירושה מגדיר עניין זה, באומרו כי 'הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.'

  • צוואה סתומה

צוואה סתומה, משמעותה צוואה אשר הכתוב בה לא מוסבר, כלומר, לא ניתן להבין מתוכנה למה התכוון המצווה. דין פסילה של הצוואה.

  • צוואה הנוגדת את תקנת הציבור

צוואה חייבת להתיישב עם תקנת הציבור. משכך, סעיף 34 לחוק הירושה, מורה כי ' הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה.

  • צוואה שנכתבה לטובת אדם או גורם שלקח חלק בעריכתה

קיים חשש גדול, כי גורמים שהיו מעורבים לצד כותב הצוואה בשעת כתיבתה, היוו השפעה על הכותב – בין אם במישרין ('תצווה בשבילי') או בין אם בעקיפין (למשל, בעצם הנוכחות שלהם).

כדי להפיג חשש זה, קובע חוק הירושה, בסעיף 35 לחוק, כי 'הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה'. פירושם של דברים, ככל שקיימת צוואה המזכה אדם או גורם שהיה נוכח או עד לכתיבתה, הרי היא פסולה.

האם כל הצוואה נפסלת / מתבטלת?

על אף שקיימות עילות המצביעות על כך שקיימת 'בעיה' בצוואה, לא אחת לא כל הצוואה מתבטלת או נפסלת. זאת, לאור הרצון לקיים כמה שיותר מרצונו של הנפטר בצוואתו. אי לכך, החוק קובע כי במקרה לפיו ניתן להפריד את החלק הפסול או החלק הדרוש ביטול משאר חלקי הצוואה – יש לעשות כן. 

במידה ואתם מעוניינים להגיש פסילה לצוואה, או להתייעץ באפשרויות המגוונות העומדות לרשותכם? משרדו של עו"ד  ונוטריון יניב אור המשמש כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ומעל 20 שנות ניסיון בעל מומחיות ייחודית ומוביל בתחום דיני ירושה וצוואות.  אנו מזמינים אותך ליצור אתנו קשר וליהנות ממקצועיות ומומחיות של משרד עורך דין ונוטריון יניב אור

 
 

תוכן עניינים

הגנה על ירושה

ירושה על פי דין

ירושה על פי דין מתקיימת כאשר אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה, המורה כיצד לחלק את העיזבון שלו ובבוא העת

עורך דין התנגדות לצוואה

אנשים רבים זקוקים לשירותיו של עורך דין התנגדות לצוואה, מאחר וכל אחד עלול להגיע לסיטואציה, שבה הוא ירצה להתנגד לצוואה

הגנה מפני התנגדות לקיום צוואה

עריכת צוואה 

רוב האנשים אינם נוטים לחשוב על המוות שלהם, מאחר ומדובר על נושא מפחיד וכאוב עבור מרבית האנשים. אך חשוב לזכור

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה היא פעולה אשר נועדה להבטיח כי הצוואה של המנוח אכן תקוים. על פי חוק הירושה יש לקיים

עורך דין סכסוכי ירושה

סכסוך בין יורשים

צוואות וירושות במקרים רבים עומדות במרכזם של סכסוכים המטופלים על ידי עו"ד סכסוך בין יורשים. יתכנו אינספור סוגים וסיבות ל

עורך דין סכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה יניב אור מגיש לכם עצות וטיפים חשובים לגבי צוואות וירושות, וספציפית לגבי סכסוכים בנוגע לירושות או

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים